Napi Hírek, 1930. június/1

1930-06-13 [0228]

I ? í G s > 4 u-i us 13* Ma délelőtt 11 érakor rektorválasztás volt az i/rzséDet tudonanyegyotenon, Az ogyoten négy faki&tásának rekorválasztói hosszas tanácskozás után egyhangúlag Bozóky Géza dr t-t, az ogyoton válté jogász-professzorát választották nog a jövő tanévre Eoctor Magnificuesá. Ugyancsak na délelőtt történt neg a jogi kar uj dékánjának nog- ' választása. Dékánná az ogyetemi tanács Pázmány Zoltán dr, egyetemi ta* nárt választotta meg. Az uj. dékán mogyálasztására már a mult héton összo­ült a jogi kar, a kőt iolöltnek delegált Krisztics Sándor dr, és Pázmöjy Zoltán dr,.azonban egyforma szavazatot kapott. Most olsőizben tőrtént, hogy a jogi kar dékánját non a kar, hanon az ogyotoni tanács választotta , mog./MTI/ mm »m *m • é L§ London, junius 13./Magyar Távirati Iroda/ A Baranga angol ha­lászhálóra Izlandból jövet ogy dán cirkálé négy lövést adott le, majd" átkutatta a hajét, A halászháló kapitányát átszállították a cirkálóra, ahol magasrangu tengerésztisztek és egy dán királyi herceg hallgatták ki, végül pedig szabadon bocsátották. Az esetet jelentették az angol külügyi hivatalnak, » § Pécs, junius 13, Az államrendőrség ma elfogta Spielmann László 29 éves budapesti fiatalembert, aki két hét óta hiszékeny emberek egész tömegét károsította meg. Az országosan körözött szélhámos Budapesten került összeütközésbe először a büntetőhatúságpkkal. Elfogatása elöl , vidékre szökött és az ország különböző varasaiban.mindenfele trükkel aol* 'jtt mint a budapesti Atlas Gépkereskedelmi Rt.megbízott ja több ". beéget keresett fel hamis rendelvényekkel, A cégeknek motorke* rékpárokat. gépeket és'egyéb alkatrészeket.adott el és az üzlet megkötésé­re előlegeket vott fol. Eddig 25 károsultról tud a rendőrség s ezek mint* annyian I0O-200 pengős olőlogot adtak a szélhámosnak, , Spielmann Lászlót a rendőrség letartóztatta, majd átkísértő az ügyészségre, ahonnan Bu­gapostro szállít ják,/MTI/ m 9 § Miskolc, junius 13. Sajószontpétor községbon Kiss János V evos iskolásfiú társaival apajóra mont fürdonit A sebes ár elragadta és bolcfült a folyóba. /MTI/ § Miskolc, junius 13, Ma délután a'ro*formátus olomi iskola épit» kezesénél súlyos szerencsétlenség törtónt. Az ópülot totőzotón dolgozó munkások alatt mogbillont az állványzat éa három napszámosaaszony.továb­bá három'férfimunkás tótpmőlot magasságból a pinoébo zuhant. Kenyoros Já­nosné 38, Zanza Jánosné nO és Szaniszló Ilona 18 évos munkasnő súlyos belső sérülésekkel került . korházba. Állapotuk életvoozélyes, A férfiak i csak kisebb sórülósokot szonvedtok.ugy hogy a mentők a holyszinen reszoaitotték őket olső sogólybon. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom