Napi Hírek, 1928. január/1

1928-01-11 [0170]

§ R 6 m a, január 11./Magyar Távirati Iroda./ Barcza György va­tikáni magyar követ és felesége ma a hercegprímás tiszteletére dezsőnét adtak, amelyre hivatalosak voltak:Serédi Jusztinián biboros hercegprímás, Zichy Aladár gróf titkos tanácsos, Shvoy Lajos székesfehérvári püspök,Bár­dos Rcmig pannonhalmi főapát, Hory András qurináli követ, Csiszarik János c. püspök, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Breyer István prelátus, államtitkár, Kohl Medárd püspök, Nemes Antal c. püspök, Drahos János esztergomi kanonok. Károlyi József gróf,Berezeli Jenő fővárosi tanács­nok, Palkovics János komáromi alispán^ Mészáros János prelátus, budapesti érseki helynek, Jeszenszky Sándor báró felsőházi tag. :: Berlin, január 11. A Berliner Tageblatt moszkvai tudósí­tók kiegészítő jelentést" küld az orosz ellenzéki vezérek száműzetéséről kedden megjelent tudósításához. . fiz állami rendőrség /OGPU/ ianuár 3-an tudomására hozta több euenzéki vezérnek, hogy az európai és ázsiai szovjetunió területén különböző távolfekvő helyekre három napon be­lül száműzik őket. Másnap az ellenzék ^vezetőivel lényegeben tényleg megtörtént ez ? amennyi ben meghagy f á«c 'nekik, hogy Moszkvát hagyják el, Elsősorban-Trockijról volt szó, akinek tartózkodási helyül Astrachánt indítványozták. " 1V[ , h , Rakovszkijt Viatfe kormányzóságnak oly községébe küldik, amely 500 kilométernyire van_a leg­közelebbi vasútállomástól. Radeknek Nestbe kell mennie, amely a szibériai Tobcls^k kormányzóságban van, Kamenevet Tobols^cba és Zinovjevet az Ural egyik magasan felső pontjára száműzik. \dAX<fr­- irja alanuár 6-áróÍ" keltezett levél - erroi a tragédiáról még egy szó sem jutott az orosz közvélemény tudomására./MTI./ ^e^icMr' G r á c, január 11. /Bécsi Távirati Iroda./ Pürg megállóhely mel­lett Stainach-Irdning közelében tegnap a Magas-Purgstallrol nagy jégtömbok zuhantak a vasúti sínekre. A vasúti őr azonnal értesítette Stamach és Klachai állomásokat és éberségének tudható be, hogy a gyorsvonatot még a veszedel­mes hely előtt meg-tudták állítani és ezáltal elkerülték a súlyos vasúti szerencse tlenséget./MTI./ Bukarest, január 11. /Bécsi Távirati Iroda./^A Romániá­ban lévő bolgár javak kény szerkezelésének megszüntetéséről szóló román­bolgár egyezmény szerint-Bulgária három éven belül ellenértékképen 320 mil­1 ió 1 ej t kö tel es f izetni ./MTI. / ^ ­/-/p r á g a, ianuár 11. Klíma Szaniszló itteni mérnök több­től mintegy 200 millió csehkoronát csalt ki azzal az ürüggyel, hogy a pénzt régi autók és gépek vásárlására fordítja és pénzük után o0 százalékos evi kamatot fog maid fizetiíiiÁzt hiszik, hogy Klima csalásaival több mint kétmillió koronával károsította meg hiszékeny ismerőseit./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom