Napi Hírek, 1934. március/2

1934-03-16 [0319]

!ríL\~r, § +• ? í S-S L>^ rcl] ?/%Y ar Távirati Iroda./ Czerno­witzban a tizenhetedik tüzérezred laktanyájában az éjjel tüz ütött ki, amely mintegy tizenkét kocsirakomány takarmányt megsemmisített. A takar­mány mellett volt az ezred lőszerraktára is; hivatalos körök azt hiszik, hogy ezt a raktárt akarták felrobbantani a gyújtogatok. w«i 10/10 ^(i 4.x ^ 1 gjLt? r e 3 *, » március 16. /Magyar Távirati Iroda./ Galac VnU^Í+^^fK e §y v c + ukott ládát fogtak I! a halászok. A ládában po­TS)?O találtak. 3 hatóságok megindították az eljáVást. ^L u < k ! r 6 S A> m 4 rci ^ 16. /Magyar Távirati Iroda./ A buka­resti rendőrség tegnap letartoztatta Dumitrescu lelkész vasgárdistát egy társával együtt. B i. »*í 7 0 ?fJ a r^ ak 6r Í zet bevette a rendőrség Zavoianu nyugdíjas ezredest is,, axi áelea Godreanut rejtegette. io/To / G /., . § B . u k a re s t , március 16. /Magyar Távirati Iroda./ Vasilescu brailai román tanító az egyik hét éves tanulót ugy megverte ,hog Y ? * HtlTÁ ?zemére megvakult. A szülik feljelentésére ö í anit0 ellen megindult az eljárás. Botusani községben az ottani Dan nevü tanító, az egvik everme­ket azért, mert nem figyelt az előadásra, annyira összeverte^ogy^ g^er­halt sérüléseibe. A fenitó brutális tagye&*W^ a község lakosait, hogy nagy tömegben % iskola elé vonSítak és SS S"r­*Stóí e í^áJteárí* aU í a ^ n <?? rök oaak nagy nehezen tSdt^fmeg­menteni, a feldühödött tömeg boszujától. K To/To _._ o-o §Londonb dl jelentik: Eden főpecsétőr az als dház­ban kérdésre felelve kijelentette, hogy Anglia a Népszövetség költségeihez a mai napig 1,469.800 fonttal járult hozzá. Az összes többi államok hoz­zájárulásai és hátralékai 1934.január 31-én 29.401,856 aranyfrankra rúgtak, ami. a folyd devizaárfolyam alapján 1,872.700^fontnab felel ' meg. Lewis képviselő: Nem javasolja-e az angol kormány, hogy a nem fizető államok ne vehessenk részt a Népszövetség irányitásában: Cazalet képviselő: Vájjon náncs-e határa a hátralékoknak, amelyekkei egy ország tartozhat? Eden: Ilyen határokról nem tudok. Az angol kormány állan­dóan figyeli ezt .a kérdést, azonban nem lehet felelős más kor .ányoK mulasz­tásaiért. /MTI/. Sza/Sza o-o ^Londonból jelentik: A bengáli törvényhozó testület hatnapi viharos tqnácskozás után elfogidt- a büntetőtörvénykönyv uj feje­zetét, amely rendkívül szigorú határozatokat hoz é terroristák eixen, Aki­nél engedély nélkül fegyvereket V:.gy robb-nó szereket taliln;-k r /h alállal büntethetik. A kerületi hatóságok letartóztathatják j valamennyi 21 évnél fiatalabb személyt, akiket terrorista szövetségeKkei való összeköttetéssel gyanúsítanak. Minden meg nem engedett politikai te­vékenységet folytató egyesület feloszlatható. /MTI/. _J_azt a hatóságok Sza/Sza 9-9 §Londonból jelentik: Sir Hubert Murray, Pápua . kormányzóia,'egy sydneyi alkotmánypárti szövetségben tartott előadásáoon kijelentette, hogy a pápua faluk élete és közigazgatása fehér emberek szamára szinte elképzelhetetlenül békés és nyugodt. Mncsenek állami hiva­talnok-ik, rendőrségük, törvényszékeik, biráik vagy tanacsuk. /MTI/. Sza/Sza . ..,,.'.,-(«

Next

/
Oldalképek
Tartalom