Napi Hírek, 1935. november/1

1935-11-01 [0357]

f — ? J§ o i' k, november 1. a többnapos esőzés^S^ é^ező jelentések szerint helység fez aMtáf^ ^ fc« sok j ff SU/EU _ . ? á i i s , november 1. kiadásában testi köS.Míf sá S rendelet ^et szombaton 300 oíáalas külön Paris ,november 1. *egegyezéc kilátásai -/MTl/ ^észetesen tetemesen csökkentek a í.^ n c s » november 1. Miklas szövetségi elnök az ÓBzbxéjfc. érdemrend első osztályá­nak nngykezeeztjövel tüntette ki 3?ey őrnagy volt szövetségi minisztert és Reitíier alsóaus. :;triai tartományi főnököt, aki az első Schucchnigg­kormány földművelésügyi minisztere volt. Neustaedtex Stüroai oáxo- volt szövetségi miniszternél: , valamint . Gxossauex, Haemcir.toin éo &ai?dnöky államtitkároknak elismerését fejezte ki a szövetségi elnök./LiJI/ t Ku/Ku - - ­L p n d o n,november 1« A Eeutex-Ixoda nankingi kire szerint Vangcsingvaj kinai miniszterelnök és külügyminiszter ellen merényletet Követtek el. A merényletet egy jaeán uiságiró követte el, aki több lövéssel súlyosan mogsebositotto a minisZÍexelnököt• közelebbi részletek még hiáiyoznoJk*/MtI/ ff Ku/Xu - - ­. P á r i s ,november 1. JlH^/teMAUtk, A paris i^nem táplál vérmes remény okét az abesszíniai vi­szály hamaros 4 ? _ kérdés ében. Az Qxdre szerint a keletafrikai kérdés megoldására türelemmel kell várni ? mert a rendezés csak ekkor következhetik be, ha Olaszország és Anglia magállapodásia jutott. Igen kérdéses azonban, vájjon sikeiul-e Genfben közeledést elérni./mTI/ JIVKU 7 ^ AJW --- • • • :,:|

Next

/
Oldalképek
Tartalom