Napi Hírek, 1936. január/2

1936-01-17 [0362]

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Lepkowski Szaniszló bucapesti lengyel követ csütörtökön, január 16.-án, este a kormányzó és felesége tisztoletére ebédet adott* Jelenve Itak még: Kánya Kálmán külügyminiszter, Vértesy Sándor, a kabinetiroda főnöke és felesége, Darányi Kálmán föld­művelésügyi miniszter és felesége, vitéz lcveldi Kozma Miklós belügyminiszter és í elesége, Zichy Rafaclné grófné:^ gróf Szé­chényi Károly., Scholtz András folyamőrhapitány, Grigorcea román követ és felesége, Bohids bcy török kövot, Lalaing belga követ és felesége, Knox angol követ,.;. Sennville francia katonai attasé és gróf Ilycielski Kázmér lengyel követségi titkár­O- To/L > Aszna r a*, január 17, /Olasz kelet-afrikai szolgálat/ Andino vidéke, ahol a legutóbbi nagy légibombázás'lefolyt, Tembi éntől délkeletre van és : legfentosabb varosa Abbi Addi. A rádék ugyanolyan mint íembiénben: hegyes igei'sok szorosóeií amely ek megkönnyit ik az eLLens égnek az elrejtőzést* Minaamellett sike­rült ez olasz ropülorajóknak nagyobb'ellenséges csoportokat felfedezni, ame­ly eke ti igen nagy hatással bombáztak. /MTI/ U Bza/Vá Genf, január 17. (#4 A'Yőröskkreszt nemzetközi bizottság megállapítja az északi fronton levő ladia helységben levő angol rendelőintézetről szárnyrakelt hirékkel kapcsolatban,hogy az emiitett helységben egyáltalában nincsen az angol'Vöröskeresztnek: rendelője és az erről az intézetről szóló hirek té­vesek. /L-ii/ U Sza/Vá Peking, január 17. /Havas/ Szungcsenjuan tábornok, Hopei és Csahar miniszterelnöke a japánok kívánságának megfelelően elhatfrozta, hogy nem teljesít többé fizetéseket Nankingnak Hopei nevében vásutjövodelem és sóaaó cimén. /wl/ Y Ke/Ke Paris , janiár 17. /Havas/ A Staviszky-per utolsó tárgyalását ma reggel 9 óra 30 perckor nyitották meg. Meghallgatták az esküdteket, akiknek verdiktjét 10 óráig nem hirdették ugyan ki, de valószínű, hogy az esküdteknek a feltett kérdésekre adott válaszai alapján fel fogiák menteni Staviszky Arlettet, a szélhámos özvegyét, Aymard Camillet, a Liberté cimü lap volt igazga­tóját, Dárius Péter újságírót. Du>arryt, a Velonté cimü lan volt igaz­gató lat, Levy Pált és'Farrauly v . ? t 1 Ke/Ke - - ­Paris . január 18, /Havas/ Az egyetemi hallgatók általánosságban valamennyi karon betar­tották a'sztrájkra szóló felhívást, és ma reggel nem jelentek meg az elő­adásokon. A baloldali pártszervezethez tartozó diákok közül azonban néhányan mégis résztvettek az órákon. Az egyetemi épületek bejá­róit mindenütt rendőrség őrzi. A rendőrök vigyáznak arra, hogy a sztrájk­felhívással szembehelyezkedő diákoknak ne essek bántódásuk; az egyetem előtt nem tümek meg semmiféle csooortosulást. A diáknegyev.ben nemi izga­lom mutatkozik, de délelőtt tiz óráig még sehol sem történt komolyabb rendbontás. /Sri/

Next

/
Oldalképek
Tartalom