Napi Hírek, 1934. január/2

1934-01-25 [0315]

§ Vitéz nagybányai Horthy Miklós né nyomórenyhitő mozgalmára január 23.-án a következő adományok érkeztek be: Stadler Benedek 50 pengő, Huszár Elemér 20 pengő, dr. Márffi Albin, Wieland Mihály. ScMager Árpád, Szabó Mihály, dr. Schaffer Károly, dr. Horváth Barnáné, Kovács Géza, dr. Balog Gyula 10-10 pengő, Orsolya Zárda Sopron, Küzdi Aurél, dr. Pauncz Lajos, dr. Csöke László, Mácsay Ká­roly, M.J. 5-5 pengő, Stróbl Vilmos 4 pengő, Molnár Lajos, Mayer Gyula. Fridii ch Sándor, Stefanits János 3-3 pengő, N.N. Bp. 2.50 pengő, Aranyi Géza, Töttösi Miklós, Varga Sándor, Varits Károly, Czinrader Lajos, Mé­száros Béla, Stern Ede. Euber Gyula, H. Ágoston, Szalay Ferenc 2-2 pengő, fik. egyház Csenger. 1.50 pengő, Bölcskei István, Szántó Ödön, Plébánia Szomagom, Lukácsi Imre, ochweighardt V., Gócza József« Cukor Ernő, Dá­méi János, dr. Szabó Imre, dr. Színai György, dr . Varga Gábor, Temay György, Szent Frencrendi zárda, ifjabb Márki-Zay Lajos, Márki-Zay Margit l-l pengő, Patak Antal 70 fillér, Takács Mihály, Thaler György, Szaniszlo Ferenc 50-50 fillér ./MTI./ §Kis körös, január 25. A kalocsai törvényszék most tárgyalta ifjabb Bona András keceli f.ldmüves bűnügyét, aki mult év őszén a keceli vásárban meggyilkolta Balog János miskei gazdálkodót. Bonát a biróság szándékos emberölés bűntettéért háromévi fegyházra és öt­évi hivatalvesztésre, társát, , Stenczel János kece­li lakost pedig bűn eszesség cimén öt hónapi fágházra itél*e ./MTI,/ L/L —— r London, január 25./Német Távira.i Iroda/ A Beufcer Iroda jelentése szerint a Kentucky államban levő Hazárdban harminc­> negvven felfegyverzett és álarcos ember szerdán: a késő esti órákban betört az ottani Perry- Country-i fogházba, ott hatalmába kerített egy húszéves Rex Sco«t nevü négert, teherautóba cipelték és elhajtottak. í A fogház előtt mintegy háromszáz ember gyűlt össze és végignézte az esetet. Az elrablókat több teherautó követte.á Ami­kor a város határába értek, többszáz üdv lövést adtak le. A békebiro ötven emberrel iüözőbe vette az emberrablókat, de a négernek már csak egy fára-akasztott holttestét találták meg. A holttestet negvven golyó járta át. /MTI/ Kö/Vi . §Kecskemét, január 25. Mult év augusztusában egy~ reg-el Keresztesi János kiskunfélegyházi gazdát holtan találták az istál­lóban, ahol aludni szokott. A vizsgálat eleinte azt állapitocta meg, hogy valószínűleg a ló rúgta agyon álmában.'Később azonban § anuba ké­vére ett ifjú Keresztesi János, a gazda fia, aki be is vallotta, hogy a kérdéses reggelen összeveszett édesapjával s a tökvágó baltával agyon­ütötte. . A kecskeméti törvényszék most ötévi fegyházra ítélte az apa­• faz § C e g 1 é d , január 25. Január 24 .-éri} idén is sáép ün­nepéllyel ülték meg Cegléden a. • százas küldöttség utjának évfordulóját, amelyet 1877-. január 24.-én-menesztettek Torinoba Kossuth Lajoshoz, hogy száműzetéséből hazahívják. Az ünnepélyt a városháza közgyűlési termé­ben-tartották meg. A megnyiuó beszédet dr. Dobos Sándor elnök, az ünnepi beszéJet dr. Erdélyi Aladár országgyűlési képviselő mondotta. Az ipar­testületi dalárda a Nemzeti Hiszekegyet és a himnuszt énekelte. A nagy­számú közönség a közgyűlési termet zsúfolásig megtöltötte. Az ünnepély után közebédre jöttek Össoe az úgynevezett turini százak". Itt a Kossuti: serleggel a kezében Szőnyi Sándor gimnáziumi igazgató mondott beszédet. AíTI/ Vi/Vi ..

Next

/
Oldalképek
Tartalom