Napi Hírek, 1935. május/2

1935-05-16 [0347]

W , V a r s ó. május 16é./NTl/ Pilsudski tábornagy holttestet tegnap este nyolc óra uíán szállították át a Belvedere-paiotából a varsói székesegyházba. A marsall földi' maradványait a lengyel hadsereg tábornokai . ' ágyatalpra emelték, amely:, elé hat lő volt fogva. A hatalmas gyászmenet Varsó valamennyi t .• harang iának kongára közben lassan megindult. Az utvonalat a kivezényelt csapatok és kauonai szer­vezetek sorfala vette körül. Ünnepélyes lassusfeal indult meg a menet,amelynek elején egy zászlóalj gyalogság, egy , lovasszázad és a tüzérség egy ütege haladt. Ezután következtek Pilsudski párnára helyezett kitüntetéseinek vivői. A koporsót szállitó ágyutalpat jobbról és balról papsr% vette körül. A koporsó mögött haladt Moscicki elnök az elhunyt feleségével és közveblen hozzátartozóiéval; őt követte a hadsereg főfelügyelője, a minisz­terelnök, majd Lengyelország volt miniszterelnökei, a diplomáciai testület tagjai és a különböző küldöttségele következtek . Hosszú sorban haladtak a hadsereg és a lengyel légiók küldöttségei zászlóikkal. A monotben hozzávetőleges becsles szerint kétszázezer személy vett részt. Tompa dobszó jelezte azt a pillanatot, amikor a koporsó megérkezett < a székesegyházhoz. Felharsant a katonai ébresztő- és a tábor­nokok vállaikra vévo a koporsót lassan megindultak a székesegyház bejárata felé. Lassan ^yászzono hangjai vegyültök a papság énekébe és a koporsót ünnepélyoson elhelyezték a székesegyház középső hajójában föl­állított ravatalon. ';. .Miközben a tábornagy kö^vetien hozzátartozói, az államfő, a kormány tagjai és Pilsudski egykori fegyver társai rövid gyászünnepre gyűltek össze a székesegyház középső hajójában, a székesegyház előtti téren és a teret, környező szük utcákban egyre emelkedett a gyászoló temeg szama. i|fel után véget ért a gyaszistertisztelet és a lakosság végeláthatatlan sorokban megkezdte utolsó zarándokút ját halott marsall­jána,K koporsójához./MTI/ Ku/Ku - - ­I ' ™ : v • ' < MJ y: ^ % ' ' ' ' g i „ ,f L ° " d o n b ó 1 jelentik: Pilsudski tábornagy hal-la ál­kaim? ool elárulja az angol sajtc^ hogy G.B. *haw egyik ujabb szin­muv^ne ÉC, a Sz£n^sszeKernek, iőho s ét, az ügy.­s . , <: • és gyakcria­nás ?zellemü Magnus királyt, részben Pilsudskirol mintáz 13 ./MTI./ oL i i §L 0 nd onbó 1 joiuntik: Á washingtoni törvőnvboz^s tagj 1 ag^tlön napon félmillió dollár értékű táviratot kaptak válasz­toiKtol, axifc sürgettek őkat. hogy rageszkoöianak rendületlenül az 4lharoos-*kászponzpótlek fizetőset elrendelő* tör vér yj av as lathoz és szavazzak meg azt újból, ,-^ha RoosevJ.1 elnök vétójogával élne* Maga Roc$.. : é7elt jlnök húszezer táviratot kapott e tárgyban. A tö­megt*viratrohamot ez ólhare^ szövetség rendezte, amely e célból minden választókerületben bizottságot szervezett. Politikai kö-.-8kben nem hiszik, hogy a törvényhozás -zembehs-lyazkednék Roosevelt elnök tiltak^s^ál./MTI./ To/L oL § L o n a 0 n b ó 1 joli.ntiki l dionnei hires ötösikrek • .^J.; 0 , 13 ,összeggel gyarapodott. Gy-mjuk egy amerikai ki r dónak o5.e00 eoli-ert .Irata a az-rólag s j:g~t, hogy az 1936.-i naptára­kat az ikrek arckép,.-/..! díszithjt i./MTI./ I '/L _________ —

Next

/
Oldalképek
Tartalom