Napi Hírek, 1936. január/2

1936-01-16 [0362]

Nj A 3 z i á i a . január ló, A Német Távirati Iroda haditudósító"ja jelenti szikratáviratban: Godzsam tartományban lázadás tört ki az addisz abébai kormány ellen, A lázadás hire nem okozott nagyobb meglepetést ,mert már hosszabb idő óta érkeztek jelentések a godzsami állapotokról. E jelentések beszámoltak aról, hogy a lakosság elkeseredése hol itt,hol ott robban ki kisebb-nagyobb za­vargások formájában. Godzsam tartomány • ! .. mai régóta ellenséges szemmel nézte a központi kormány rendelkezéseit* néhány évvel ezelőtt "ismeretlen tettesek" megmérgezték Godzsam uralkodó ját ,Rasz Hajlut. Ez az eset természetesen csak hozzájárult a lakosság elkeseredésé­nek iokozásahoz. A határvidékről érkező menekülők most beszámolnak arról, hogy a godzsami csapatok fellázadtak és az addisz abéb*i kormány csapatai ellen fordultak. A két ellenséges tábor megütközött és az ütközet ,amelyet Debra Markosz, Godzsam t^rtamány fővarosa közelében vivt^k meg, a godzsamiak fényes győzelmével végződött. A négus ugy látszik tudatára ébredt a helyzet fenyegető voltánaK, mert .Addisz Abebából sürgősen csapatokat küldött ki'a lázadás eliojtásár^./MTI/ L o n d o n, január lő. /Magyar i'ávirati Iroda./ Az Evening Standard irja az angol rádió legújabb magyar hangversenyéről: Bartók Béla második zongoraversenye, amelynek zongora­szólamát a szerző játszotta ragyogó művészettel, nyugtalan, hevesvérű lüktető zene nagysz.rü ritmusérzékkel és hellyel-közzel keserűen ható szépségekkel. 4 szerzemény mögött élénk, fárad­hatatlan, sokoldalú és kifinomult elmét lehet sejteni. Londonbó 1 jelentik: > A világ egyik leggyorsabb vonata Japánban készült. A nagyon szokatlan alakú, merész áramvonalas expresszvonat a Tokio­űsaka közötti 600 km.-es utat 6 ora alatt, tehát óránként 100 km.-es átlagsebességgel teszi meg. E a legnagyobb átlag­sebesség ilyen nagy távolságon. /MTI,/ Londonból jelentik: űz indiai Allabahadban a jámbor zarándokok százezrei ér­keztek, hogy megfúrod jenek a Ganges szent vi&ében Ardh ICumbh L'ela ünnep alkalmából., amelyet minden tizenkettedik évben ülnek meg és amely egy hónapig tart, A hatóságok számitása szerint legalább 3 millió ember fürdik ezidőalatt a folyóban,amelynek partján óriási sátor- és kunyhótábort épitettek a zaránd^okok szállásául,/MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom