Napi Hírek, 1933. szeptember/1

1933-09-01 [0306]

Lt § L o n d o n , _ szeptember 1./Magyar Távirati Iroda/ A hulli dokkok f arak táraiban áz éjszaka nagy tüz ütött ki. Miit/egy másfél hektár területen a szálfák a lángok martalékai lettek. Négy ó*rás erőfeszítés után tudták csak a tüz tovaterjedését megakadályozni, de x- . a kora reggeli órákban még mindig dolgoznak a tüz eloltásán. A kár'igen nagy. A mostani tűzvész arán/ libán megközelíti az 1929 J: ••ÜI: évi tüzet, amikor a hulli dokrokboi másfélnégyzetmérföld területen vala­mely yi épület i lá'gok martalék;.: lett, Gu/Vi • - - ­Lt § L o n d o n. szeptember L/fey:,r Távirati írod / ashing­tónból ielxtik: Roosevelt claö;: . »*. .'.'. ..}•• félbeszakitva üdü­lését, tegnap Hyde-parkból visszatéri-: Washingtonba. Az újjáépítés programiját ujabb ves zedelem ,fenyégeti. . Tö/b­száz selyemipari munkás sztrájkba lépett. A sztrájkolok heti 18 dolláros legalacsonyabb mun.abért és 30 órás munkahetet követelnek, mig a ki­dolgozás alatt álló selyemioari riunmakodex heti 13 dolláros legalacso­nyabb rum ; abért és 40 ords munkahetet ir elő. Attól tartalak, hogy a sztrájkolok száma növekedni fog. Az amerikai ügyvéoszövétség tegnapi ülésén nagy vita volt Roosevelt újjáépítési tervéről. MacGarran szenátor kijelentetne, hogy az újjáépítési terv Amerika jövőjét veszély ezteei. Cummings attornoy gepord erélyesen védelmez te az újjáépítési tervet. Roosevelt - mon­dott , - nem diktátor s tervét az irot : törve yek betűje és szel..eme szerint \ ajtjak végre. Ezenkívül több oldalról is megnyilvánul t ÓZ a vélemény, hogy az újjáépítési terv alapján elrendelt szuksá gint ézkedés ek tulaj donképen alkotmányéi .enesek. Nehézségek támadtak az újjáépítési terv igazgatásában^ is, üudley Catcs hclvettes u.iláépitósi diJator a közte es Johnson tábornok újjáépítési difcxaxor Kőzett támadt nós.t elte ró s miatt lemondott- Johnson kijelentette, hogy emiatt az újjáépítés egész igazgatását uiiá kell szervezni. J Gu/Vi - . . L Lv, + 1K JSí ? *A 0 £' : , ' a szeptember l./ía^ar Távirati Irod?í tontrealool jel enti.c: Benett kanadai miniszterelnök a londoni buza­ertekezlet elnöke, Quebeckbe, ér k ez e + t. Ujságirék előtt kijelentette, reméli, r,ogy a világgazdasági érte ezlet mielőou újból megkezdi ta­na csko zasaít• G./Vi - ~ ­5f . 0 . A L ? 7 n d 0 T i. szeptember i./li^oyar Távirati Iroda/ Az ame­rikai Saint Louisbai az alomkor halálos áldozatainak száma ötven-etter e emolieeaett. Gu/Yi - - , ft „ , , §. B u- t.8 ? e fJ > jazeptem^ar l./i. gyar Távirati Iroda/ A^AOiozsvar ,s Torea közötti országúton síuyos gépkocsiszarencsétlen­seg történt. Egy áruval és utasokkal teli tehergépkocsi féktörés követ­Kezteben felborult. Gondos János gyulafehérvári lakos, a gépkocsi egyik utasa, még a helyszínen meghalt, a töbei kilenc utas súlyos sérülése­ket, szenvedett. Gu/Yi - - ­6 , jBukares t, szoptemoer I./"agyér Távirati Iroda/ A nehany nap fitc tartó megsz-kitasnelmüli esőzések a tengeri termést megsemmisítéssel fenyegetik. Erdélyben és l'oidotébai, ahol kitUnfi tcng.rit-rrmésre volt kiirtás, a sok eső" miatt már labor, kezd rot­hadni a tengeri. Ha meg is javul az időjárás, kevés remény van arra, hogy a tengeri beérik. Gu/Vi - « ~ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom