Napi Hírek, 1934. december/1

1934-12-01 [0336]

/G/ § ü u k a r e s t, december L. /Magyar Távirati Iroda./A reggeli lapokban a különböző pártok és hazafias egyesületek vezetői hcs szu cikkekben méltatják a m-i napot*. Bukarestben délelőtt 10 óraKor kezdődik az e gyesülés ün­nepe, utána revízióéllenes tüntető felvonulás lesz-. Bukarest zász­lódiszben van, még a t villamoskocs ikat is f ellobogyzták. K közhivata­lok délelőtt 10 órától kezdve nem tartanak szolgalato , hogy a tiszt­viselők részt vehessenek a timtetőf elvonuláson.­To/L /&/ § tí u k a r e s t, december 1- /Magyar Távi a ti Iro. : a./i Di­mineata^ foglalkozik a magyar kisebbségi tanit-k és tanárok nyelv­vizsgájával, amelynek eredményekánt tobb mint hétszázat elbuktattak. A lap szerint ez az eredménv valóságos uánikot keltett Erdélyben* En­nek kétféle következménye lehet: 1.3 felekezeti iskolák tanerők nélkül maradnak, 2.Hárol-holnapra az utcára kerülnek a tanitck és tanárok, valamint ezek családjai is. .Anghelescu közoktatásügyi miniszter ál­láspontja - a lap szerint - meg nem ismeretes, hogy vájjon szószerint alkalmazza-e a törvényt, vagyis nem adja meg tovább a működési en­gedélyt azok száméra, akik megbuktak, vagy ujabb vizsgára bocsátja okét . Ezzel kapcsolatban idézi a lap a Keleti Újság cikkét, amely azt^irja, hogy a kisebbségi kultúra tete sztrofa előtt áll. Jóindulatú elbánást és megértést kér a minisztertől már csak az ország érdekében is. To/L /Gr/ / Bukarest, december 1. /Magyar Távirati Iroda. / A sleni­ki sóbányában a munkások sztrájkba leptek, mert a munkabéreket csökken­teni akarták. A hatóságok a rend fentartására c, maőrszázadóka t vezé­nyeltek a helyszinére. /Gr/' § B u k a r e s t, december 1. /Magyar Távirati Iroda. A czerno­witzi esküdtszék tee ap felmentette Bilinski Zacharia többszörös betö­rőt. A felmentő Ítélet után, amely az egész városban nagy felhá­borodást keltett, több Írásbeli feljelentés érkezett a törvényszék elnökéhez. A feljelentések szerint az esküdteket megvesztegették és a tárgyalá.t megelőző napokon Bilinski és családja naey mulatozásokat rendezett az esküdtekkel együtt. To/L /Gr/ Bukarest, december 1. /Magyar Távirati Iroda*/ Campi­nában álarcos rablók tö:'tek be az egyik ottani ..ereskedő házába. A rab­lók és a kereskedő között pisztolyharc keletkezett, melynek -során a kereskedő egy rablót agyonlőtt. A kereskedő fia is súlyosan megsebesült. A rablói elmenekültek. To/L /G/ § B r k a r e s t, december 1. /Magyar ráyifati Iroda*/ Ti-'., tulescu román külügyminiszter ma Bukarestbe érkezik és részt vesz a szovjetkövet megbízólevelének átadási ünnepélyén. Azután visszatér Parisba, onnan pedie Genfbe. T °/ L ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom