Napi Hírek, 1931. október/2

1931-10-22 [0261]

§ A oteorológiai Intézőt jolenti október 22-ón este 10 órakor* Eszakeurópában megujultak a viharok ós ujabb idő járásromlással* fenyegetik Középeurópát ós hazánkat is, ahol ma este az idő általánosan elcsendesedett es derült lőtt. Ennek folytán az „.lehűlés igen erősön örvényesül. éjjeli) Ha2ankban a nappali hőmérséklet általában elérte vagy meghaladta a 10 fokot, az esti órákban pedig szintén erős lehűlés indult meg. Várható időjárás a következő'24 órára; A hideg /minus_ 5 fokig is lehűlő/ éjjel után, holnap derült, csendes idő, mórsákelt falmelogedós­sel. Távolabbi kilátások: A szombatra virradó éjjelen északnyugat felől borulás ős megélénkülő szól. . Ennek folytán az éjjeli léhules gyengül, de szombatra a nappali hőmérsékletemelkedés is megszűnik* /MTI/ /_/ fprága. október 22./Cseh Távirati Iroda/ A prágai litván kö­vetség hivatalosan közli, hogy a litván kormány elhatárouta az arany standard változatlan fenntartását. A Külföldi valuták ingadozása a lit árfolyamát érintetlenül hagyta. A Litván Nemzeti Bank aranyfedezete 80 %. A bank . csak legutóbb emelte a leszámítolási kamatláb,. .. 7 $~ról 8 1/2 ^-ra,/MTl/ § Lepkows^ki. .Szaniszlő budapesti lengyel követ ma este a Lengyel­Magyar kereskedelmi ^amara- 10 éves fennállása alkalmából ünnepi vacso­rát adott, amelyen részt vettek Lubomirs~ki/ István herceg ós felesége, WaLko Lajos külügyminiszter, Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter es fe­lesége, gróf Klebelsberg Kuno volt vallás- és közoktatásügyi miniszter és felesége, gróf Khuen-Héderváry Sándori ' : . \ és felesége, gróf Csekonics Iván, báró Nyáry Albert, Nickl Alfréd meghatalmazott mi­niszter ős felesége, valamint a lengyel kereskedelmi és iparügyi minisz­térium képviseleteben megjelent Geppert miniszteri tanácsos. Az ünnepi vacsora után fogadás volt a követség termeiben, amelyon jelen voltak a politikai, gazdasági és kulturális élet kiválóságai, a budapesti lengyel kolónia számos tagja, a Magyar-Lengyel Egyesület, a Báthory István Egyesület képviselői, • a városi hatóságok fejei ós a buda­pesti napilapok főszerkesztői. /MTI/li&Müv^ti-rrju^Á^*^­R §Bukarest, október 22. /Oriont-Radio/ A fővárosban,vala­mint a vidéken az összes bankok rendszoresen működnek. A közönség " i ' nem veszi ki a betéteket. Hivatalos felyen cáfol­ják azokat a hireket, amelyek szerint a kormánynak szándékában volna a bankbetétekre zárlatot elrendelni./MTl/ • —

Next

/
Oldalképek
Tartalom