Napi Hírek, 1935. december/1

1935-12-01 [0359]

Paris, december 1. /Havas/ A lapok hangsúlyozzák, milyen komoly következményekkel járhatja • kőolajkiviteli tilalom kimondása és mennyire szükséges annak elhatározása előtt fokozott igyekezettel keresni a megegyezést. A G-enfhez intézett olasz jegyzék - irja Bourgues a Petit Párisién ben - nem beszél ugyan ellenséges cselekedetről, ami egyenesen fenyegető helyzetet teremtett volna,-de a kőolaj tilal om terve következtében így is elég ok van nyugtalanságra.A megtolró intézkedésekben résztvevő államok fővarosaiban jól tudják, hegy december 12.-én olyan alagútba "bocsátkozna::, amelynek nem lehet előrelátni a végét. Mindinkább tért hódit az az irányzat, amely a rendelkezésre álló'tizenöt napi haladékot a béketárgyalások ujra­felvételére használják fel. A Petit Journal szerint tegnap az utóbbi napokhoz képest a légkor némi javulása mutatkozott. Róma továbbra is megőrzi nyugodt hidegvérét. Talán remélhető még valamilyen megoldás - irja a lap - a legsúlyosabb ese­mények ¥e£L1 ta el őt t. (Jt .CTY) y%fe • Athén, december 1. Demerdzsisz miniszterelnök a sajtó képviselői előtt kijelentette, hogy a közkegyelem kitéri ed a polgári egyénekre, mint például Venizeloszrá, és a katonai egyénekre, tehát rlasztirasz tábornokra is. Az elkobzott va­gyonokat visszaadják, kivéve ha azokat jogtalan uton szerezték. /MTI/ l^fé^e, • \ Athén, áVsember 1. Az uj kormány elsősorban hivatalnok-kormány minden politikai szi­nezet nélkül, Kondylisz a sajtó képviselői előtt kijelentette, hogy a ki­rálv a kormány összeállításával megmutatta, ( hogy j . . valamennyi párt irányában részrehajlatlah nolitikát akar követni. Egyes királypárti körökben ez nyilván bizonyos csalódást kelt, de-általá­nosságban a közvélemény nagy többségének helyeslésével találkozik* /LTI/ Y le/Ke Mexikó , december 1. * Eduárd Kay tábornok főkonzult külügyminiszterré nevezték ki. /VJI; T Ke/Ke A K a u a a s , december 1. /. ./ Jlcsrnsts-' ' uj igazgatótanácsa kedden mutatkozik be a képviselőház­ban, hogy felclvassa nyilatkozatát és kikérje a bizalmi szavazatot. /MTI./ T Ke/Ke

Next

/
Oldalképek
Tartalom