Napi Hírek, 1931. június/1

1931-06-08 [0252]

§ A Magyar Statisztikai Szemle 1931. évi májusi számában Thirring Gusztáv dr.: iáopron népességének fejlődése és összetétele; Thir­ring Lajos dr.: Népgyarapodás és néptömörülés Magyarország mai területén; Szőllősy Zoltán dr. : Néhány európai állam erdőgazdasága; Parkasfalvi Sán­dor dr.: Szénbányászatunk és a brennbergi szénbánya: Meszlónyi Emil dr.: Magyarország külkereskedelmi forgalma PZ 1931. év első negyedében: Sibel­ka-Perleberg Artúr dr.-; Magyarország és Ausztria külkereskedelmi forgal­ma; Várszeghy János dr. : A rádióvevoberendezések Magyarországon 1930-ban eimrael itak nagyobb tanulmányokat. Kisebb cikkek jelentek meg :. világ szén­termeléséről, a vasúti és hajózási vállal tok át rakó forgalmáról, a névma­gyarosításokról az 1930. évben. A Német Statisztikai Társaság stettini ülé­séről Kovács Alajos dr. számol be. A felsorolt cikkeken kivül könyvismer­tetések, különféle tárgyú kisebb közleményeket és Magyarország grzdasági helyzeterői összefogblo helyzetjelentést - hatold las jelzőtáblával - Kö­zöl a Magyar Statisztikai Szemle leguj abban megj el ent száma. fiSSI/ % Páduai Szent Antal centennáris • ünnepségeinek . ; páduai Szent Antal boldog halála és szenttéavatása 700. évfordulóját - ünneplő jubi­áris év 1931 junius 13.-án kezdődik. Ezt megelőzőleg junius 4.-étól kilenc­napos ájtatosságot tartanák a ferencrendiekj mindkét templomban fél 7 órakor szentbeszéd és litánia lesz. rá^T Junius 13.-án a Ferencesek pesti templomában réggel 9 órakor Serédi Jusztinián hercegprímás, a budai templomban 10 órakor Angelo Rótta c, érsek'és pápai nuncius tart ünnepélyes főpapi szentmisét. A pesti temp­lomban Yt Scheirich Bonaventura, a budaiban P. Bende Szaniszló mond ünnepi szentbeszédet. Tizenharmadikán oélután 6 órakor á Vigadóban műsoros jubilá­ris ünnepség lesz. Megnyitót Serédi Jusztinián dr. b íb áros -her cegpr imás , ünnepi beszedet Sipőcz Jenő dr. polgármester, záróbeszédet P. Buttykay An­w/nff* K 'l!íA?S ek ^ 2 lí e ^ c ^ enc , dr • > Bodci Erzsi, Abonyi Géza, Berg Otto, Beretvas Hugo Karpáthy Sándor és - szombathely Mkvimühely' naiadas-di!lkore Jansen János vezetésével. p-4 •; Q LA J^ennefflredikén délelőtt 10 órakor az Uránia -szinhá.-ban Paauai Szent Antsl eleíe es csodái cimü első katolikus hangos filmbemuta­tója P. Zardavetz István pusgök megnyitóbeszédével. * >L s >>.- Tlz ^egyediken délután fél 2 órakor a főváros négyezer szegényét latja vendégül Szent Antal-ebédre. J-uvorn. négyezer u . . £z ünnepségekre belépődij nincs. A vigadóbeli ünnepségre a meghívókért az Országos Jat olikrs Szövetséghez /Perenfliek-tere T k ifi! 52Í-36/ keli e forduírrí' a ^ J ' esye ^ ért ^git-körut 23 /Telefon

Next

/
Oldalképek
Tartalom