Napi Hírek, 1934. június/2

1934-06-16 [0325]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti: Kory András rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a külügyminiszter állandó helyettese, ma délelőtt felkereste I „epkowski Szaniszlo lengyel követet és neki a ma­gyar kormány nevében részvétét fejezte ki a ^engyel belügyminiszter meggyilkolás a alkalmából. /rr/ § * á r i s.június 16. /Havas./ Lebrun köztársasági elnök aa hivatalos minőségben Bordeauxba utazott, ahol több gazda­sági természetű megmozduláson, többek között 3Z országos borünnenen, elnököl. /Ml./ Ba/L /rr/ § P i r i s június 16. /Havas./ A lengyel irodalmi akadémia négy képviselője a párisi lengyel nagykövet, a nagykövetség tiszti­kara és a párisi lennel kolónia nagyszámú tsgja kíséretében ma délelőtt a ilontmoreney-i temetőbe mert, ahol virágot helyeztek el Mickiewicz, a nagy lengyel költőnek és a vele együtt száműzetésben meghalt társainak sir jara. ^ste nyit iák meg Parisban a Mickiewioz-ki­állitast,. majd pedig a lengyel irodalmi akadmia elnöke fényes fogadást rendez./MTI./ Ba/L — /rr/ § P á r i s,június 16. /Havas./ Ma reggel ünnepélyes teretek között indították útnak hazafelé Plácido d-Ábreu portugál pilóta kapitány holttestét, aki vasárnap a virce.nnesi repülőnapon halálos repülő­szerencsétlenség áldozata lett./I'ITI./ Ba/L ­-o- § & e n f, juniue 16. /Magyar Távirati Iroda/. A genfi munkaügyi értekezleten a bizottságok munkájával párhuzamosan tartott teljes ülésen Butler igazgató által előterjesztett Jelentést £ * tárgyalfák. A vitában magyar részről elsőnek dr.KnoD Sándor munkaadó delegátus veit részt, aki szóvátette, hogy a nemzetközi munkaügyi hivatal nem szentel eléá figyelmet a népesedési problémáknak, amelyeknek pedig' a mai válság kialakulásában jelentős szerepük van. Arrél "beszélt ezután, hogy szociálpolitikai téren további nemzetközi együttműködés feltétel ei mindaddig nincsenek meg, amig a valutarögzités kérdésében a vezető országok nem tudnak egymással megállapodásra jutni. Sza/Sza § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A felsőház iunius 19.-én, kedden délelőtt 10 órakor ülést tart, amelyen folytatólagosan tárgyalja az 1934/35.évi állami költségvetésről szóló törvényjavas­latot. Gu/Vi -o-§ V a r s ó, június 16. /Legyei Távirati Iroda/ A minisz­tertanács ma reggel gyász ülést tartott. Az ülésen a kormá:.y nevében Koz­lowski miniszterelnöK mondott amlékbeszédet az elhunyt Pieracki belügy­miniszter felett, item^m Bej ele.tette a miniszterelnök, hogy egyelőre é vesai át a balagyi tárca vezetését. /MTI/ tá/Y\ - - ­§ Pro domo. A magyar országgyűlés hirlap tudósít óinak szindiká­tusa június 16.-án. hétfőn, délután 4 órakor az Otthon Körben ülést tart. Kérem a szindikusok pontos megjelenését. Lenkey Gusztáv elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom