Napi Hírek, 1935. december/1

1935-12-06 [0359]

"Vers o, december 6. /Magyar Távirati Iroda*/ w . ^ varsói magyarok a kormányzó névnap ián megale kitoeták a Pe­tőfiről elnevezett magyar egyesületet. Elnökié a külkereskedőim! hivatal lengyelországi képviselőiét, Zsolnoy Oszkárt választottait meg. Az újonnan megalakult egyesület a következő táviratot intézte a kormányzóhoz: c A Pőmáltóságod névnapján , Varsóban megalakult Petőfi Sándor egyesül, t ncQolattal köszönti pőméltósá sódat es eeybm névnapja alkalmá­ból Isten áldását kéri további áldásos kormányásához. "Péntjken délelőtt a Varsó egyik főútvonalán, a z Ulica Iretán lévő Szent Jácint templomban Trzéoiok Szaniszló prelátus ünnepélyes mi­set celebráltba kormányzó nevenapja alkalmából. A mis/en Hory~András követ vezetésével megjelent a magyar követség egész személyzete, ott voltak a varsói magyarok teljes számban, nemkülönben a Varsóban tar­tózkodó magyar vivők. Délután öt árakor Hory András magyar követ fogadta a varsói magyarokat. A követ meleg szavakban méltatta a nap jelentőségét. Utána az egybegyűlt magyarok lelkesen megéljenezték a magyar államfőt. A^Varsóban lakó magyarokon kivül megjelentek a magyar vivők, a lengyel vivószövetség vezetősége, a lengyel főiskolai ifpaie gyes üle t, ugwszmt én a langy:l-magyar liga vezetősége, az előkelő varsói lengyel társadalom magyarbarát képviselői és a logngye 1 újságírók szép számban. Az epybe­f yült társaság Banda Marci oiganyzoneka rának muzsikája nellett elkes hangulatban sokáig maradt együtt. o- I Bl/L Paris, december 6,/Havas/ A tengerészeti minisztérium közli: .Bgyes lapok hamis híreket terjesztenek" az 1935 március havában elhatározott hajoópitkezések, főleg két egyenként 35.000 tonnás páncélos cirkáló építésének megkezdéséről. A tengerészeti minisztérium a leghatározottabban megállapítia, hogy a két utóbb említett hajó építése már október 22.-én megkezdődött és erről a tengerészeti minisztériunpkto'ber 29.-én hivatalosan értesítette a washingtoni egyezmény öt aláíró hat almát./MTI/ Y B/V n - - ­London, december 6./Havas/ A tengerészeti értekezlet francia és olasz küldöttségének tagjai ma este ideérkeztek. /MTI/ Y E/Vn - - ­V a r só, december 6./Havas/ Beck külügyminiszter fogadta Danzig népszövetségi főbiztosát." Hir szerint a főbiztos ismerni kivanja a lengyel vezető tényezők vélekedését azokról az ismételt alkotmányszegésekről, amejyeket a város sí tusa elkövet. A főbiztos továbbá felhívni kitánja a varsói tényezők figyel • mét Danzig város forgalmának fokozé# csökkenésére ./MTI/ Y E/Vn - - ­Helyreigazítás. Mai 44-ik kiadásunk orosházai hírében a hetedik ós tizedik sor­ban levő •'apósat "szó helyett "apját" szó teendő./MTI/ Ki/Ki

Next

/
Oldalképek
Tartalom