Napi Hírek, 1936. április/2

1936-04-21 [0368]

A Magyar Távirati írod-, jelenti: s/ _Koeoxo-lkonaki longyel minise ÍErelnök könnyebb természetű meg­betegedéséből felépült és április 23*-án, csütörtökön Budapestre érkezik. Hegyeshalomig a lengyel miniszterelnök elé utaznak: Lepkowski Szaniszló" budapesti lengyel követ Lipcsej-Steiner lengyel őrnagy kiaéré­tében, továbbá Hory Andris varsói'magyar követ, a külügyminisztérium részé­ről Teleki Gyula gróf követségi titkár, valamint Andorka Rudolf ezredes. A hegyeshalmi állomáson Radocsay László főispán fogja üdvözölni a lengyel miniszterelnököt és kíséretét. . A lengyel miniszterelnök 12 óra 40 perckor a bécsi gyorsvonattal érkezik meg Budapestre a Keleti pályaudvarra. A pályaudvaron Gömbös Gyula miniszterelnök vezetésével a kormány valamennyi tagja megjelenik a lengyel miniszterelnök és kísérete fogadására. A lengyel miniszterelnök 15 óra 30 perckor kszorut helyez a hóoök emlék, övére. TJtánna feliratkozik a '.. Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzónál, maid pedig Gömbös Gyula miniszterelnöknél és Kánya Kálmán külügyminiszternél tesz rövid látogatást. 14 óra 15 perckor Lepkowski Szaniszlő lengyel követ ad .,fa lengvel miniszterelnök és kísérete tiszteletére. Délután 5 órakor a lengyel miniszterelnök látogatást tesz a Pázmány Péter tudományegyetemen, mely alkalommal az egyetem rekto­ra teát ad. Este fél kilenc órakor Gömbös Gyula miniszterelnök ad a lengyel vendégek tiszteletére estebédet, melyet fél 11 órakor fogadás követ. rfbéJ4t Április 24.-én, pénteken délelőtt 10 óra 15 perckor a lengyel miniszterelnök megkoszorúzza Bem tábornok szobrát, utána a miniezéerel­nokségre hajtat, ahol 10 óra 45 perckor megkezdődnek a tanácskozások. 13 órakor vitéz fiagybanyai Horthy Miklós Magyarország kormányzója ki- 0 . hallgatáson fogadia a lenjkjal miniszterelnököt, majd 13 óra S0 perckordot­dflF* •> ad tiszteletére. 16 órakor a lengyel miniszterelnök és kísérete megtekinti a mezőgazdasági muzeumot, 16 óra 45 perckor pedig sajtófogadás lesz a Dunspalotában. A lengyei miniszterelnök 19 óra 30 perckor részt­yeszaz Operaház díszelőadásán, utána pedig 22 órakor Kánya Kálmán kül­ügyminiszter ad estebédet tiszt ele tére 2 a belügvminisz terium dia termé­ben . üprilis £5.-én szombaton a lengyel miniszterelnök és kiséreto a reggeli órákban gépkocsin kirándul Bábolnára és Kisbérre, ahol meg­tekinti az állami ménest és délután tér csak vissza a fővárosba, istö 8 órakor Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter és feleságo az > Országos Kaszinóban estebédet ad a lengy el vendégek tiszteletére, majd 22 órakor Stranyavszky Sándor a képviselőház elnöke fogadást ren­dez tiszteletükre a képviselőház kupolacsarnokában. A lengyel miniszterelnök és kiséreto vasárnap utazik el Buda­pestről. o- Kö/Y A Magyar Távirati Iroda /'elenti: Hómpn Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszternek a Comitee International de l'Art tisteletére adandó estebédje nem ápri is 23.-án csütörtökön, hanem április 26.-án vasa rnap este 22 óra 30 perckor lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom