95 találat (0,038 másodperc)

Találatok

1. Bozóky Pál Gerő: Szent István jeruzsálemi alapítványairól (23. oldal)
[...] 1994 Bozsóky Pál Gerö Szent István király jeruzsálemi alapítványairól A keresztény [...] rövid történelmi áttekintés elsősorban Szent István esetleges jeruzsálemi útját szentföldi adományait [...] ezredforduló előtt Kik írtak Szent István jeruzsálemi útjáról és járt e [...]
2. 1979 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Bacsóka Pál: Az új papi lelkiség felé (_3. oldal)
[...] Bacsóka Pál ak parochus Budapest Bozóky Mária író Budapest Cselényi István Gábor gk lelkész Űjfehértó Fülöp [...] magántanára főiskolai tanár Eger Vas István író Budapest Az illusztráció Fritz [...] Welt GESPRÄCH DER TEOLÓGIA MIT ISTVÁN VAS Grenzen des Humanismus M [...] sein ist Mensch sein Mária Bozóky Im Schutz des Humanismus Béla [...]
3. 1980 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Meves, Christa: Az egészséges nemi nevelésről (_11. oldal)
[...] a Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva író Budapest Dr Buda Béla főorvos szexuálpszichológus Budapest Cselényi István Gá­bor gk lelkész Újfehértó Gáncs [...] tanár szerk munkatárs Budapest Thiry István lelkész Budapest Tompa Nándor lelkész [...] Grundfeste der christlichen Familie Éva Bozóky Mein Herr lehre uns lieben [...]
4. 1984 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Verebényi István: Liturgikus változások az Egyházi Törvénykönyvben (_3. oldal)
[...] Péter Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva író Budapest Csetényi István Gábor paróchus Nyírszőlős Diószegi László [...] Margit tanár szerkesztő Budapest Verbényi István a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia [...] Eglise des premiers siécles Éva Bozóky Le service des jeunes László [...] La diaconie de l Eglise István Gábor Cselényi Nostalgie ou service
5. 1981 / 1. szám (_5. oldal)
[...] Az egyház küldetése 65 ELŐD ISTVÁN Schütz Antal teológiája 70 SZÉLL [...] Az egyház missziós küldetése 203 BOZÓKY ÉVA Példaképünk testvérünk kortársunk Árpádházi [...] TÁVLATOK Szentírás és igehirdetés Cselényi István Gábor 26 Gondolatok a pap [...] FÓRUM Aszkézis életöröm szerzetesi életforma Bozóky Éva 30 Teológiai vélemények a [...]
6. 1981 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Tomka Ferenc: Izgalmas lehet-e a krisztusi élet (_7. oldal)
Számunk írói Bozóky Éva író Budapest Maria Bührer pszichiáter Burgdorf Svájc Cselényi István Gábor gk lelkész Üjféhértó György [...] DURCHBLICKE Heilige Schrift und Verkündigung István Gábor Cselényi FORUM Askese Lebensfreude Ordensleben Éva Bozóky Theologische Meinungen über die Sexualität [...]
7. 1981 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Nagy József: A papi lelkiség néhány vonása a "Redemptor Hominis" enciklika alapján (_21. oldal)
Számunk írói Bozóky Éva író Budapest Fülöp Béla [...] Nagy József plébános Győr Pákozdy István a PMI ösztöndíjasa Róma Ratzinger [...] Missionarische Sendung der Kirche ÉVA BOZÓKY Unser Vorbild Schwester Zeitgenosse die [...] verschiedene Dienste iKor 12 5 István Pákozdy Manche Charakterzüge der priesterlichen [...]
8. 1992 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Lukács László: Egyházunk lelkipásztori terve (_11. oldal)
[...] Róma Bittsánszky Géza kutatómérnök Budapest Bozóky Éva ev lelkészi munkatárs Fries [...] O Praem lelkész Szombathely Nemeskürthy István író Budapest Pásztor János református [...] der Ökumene Ágnes Zimányi UMSCHAU ISTVÁN NEMESKÜRTY Die Ökumene und die [...] die Herausforderung unserer Zeit ÉVA BOZÓKY Leben im Zeichen der Einheit [...]
9. 1978 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Kerekes Károly: Egy szentírási szakasz értelmezése katekézisünkben (_11. oldal)
[...] a Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva újságíró Buda­pest Cselényi István Gábor gk lelkész Budapest Gál [...] bis zur Spiritualität des Dienstes István Gábor Cselényi FORUM Die selbstzerstörerische [...] GESPRÄCH DER TEOLÓGIA MIT ÉVA BOZÓKY Brennpunkt der Liebe die Familie [...]
10. 1983 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Schuster, Heinz: A világiak kora (_7. oldal)
[...] a Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva író Budapest Cselényi István Gábor parochus Nyírszőlős Dabóci Mária [...] la formation chrétienne des adultes István Gábor Cselényi Protection de l [...] protection de l homme Éva Bozóky La charisme de l áge [...]
11. IX. (42. oldal)
[...] elvégzését újabban a következők igazolták Bozóky Géza Csiszár Alajos Falusi Károly [...] Antal Tille Gyula UhlárBéla Uhlárik István Vajda János Vándor József Vezér [...] a 1 Jan et Geysa Bozóky inde a 1 Jan Antonius [...]
12. XIII. (146. oldal)
146 10 Berényi István plébános Litva Bernkopf Károly plébános [...] 15 Boócz Károly plébános Aszós Bozóky Géza kórházi lelkész Budapest Braun [...] plébános Pusztavo gyerád 20 Búzás István fővárosi hitoktató Csémy Antal h [...] plébános Baj ót 30 Gaál István kiérd esperes plébános Naszvad Gallovits [...]
13. Irodalmi értesítő (632. oldal)
[...] korona értendő 1906 ra Jankovics István 40 kor László István Doraszil Antal 20 kor Horváth [...] Mátyás Buzsáky Imre Bereez Károly Bozóky Bonaventura dr Bognár István Brázay János Brenner Frigyes Bugledieh [...] Haiczl Kálmán Heller Ferenc Horánszky István Horváth István Horváth Lajos Hukk György Hankó [...] Romaisz Ferenc Rajcsy János Rónay István Rácz
14. Irodalmi értesítő (223. oldal)
[...] Nagyszombati szent ferencrendi zárda Szent István Társnlat 1908 ra Bokor Ernő [...] kath plébánia szegedi tanítóképző Szent István Társulat Totola Lajos 1909 re [...] szent ferencrendi zárda Nagyszombat Szent István Társulat Szegedi tanítóképző Taran Auxentius [...] dr Boromisza Tibor Boros Ferenc Bozóky Bonaventura Braun István Budapesti növendék papság magyar egyházirodalmi [...]
15. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (178. oldal)
[...] tárgyává tétessék Pécs Dr Sípos István AZ A QUINÖI SZENT TAMÁS [...] üléséről Jelen voltak dr Székely István udvari tanácsos elnök dr Hanauer A István lelkiigazgató dr Medveczky Frigyes és [...] szerkesztő dr Tóth Kálmán hitoktató Bozóky Bonaventura máv főellenőr dr Lutter [...]
16. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (374. oldal)
[...] központi papnevelőintézet dísztermében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt rendes [...] Kiss János alelnök dr Hanauer István főtitkár dr Schütz Antal titkár [...] segédlelkész Fieber Henrik intézeti felügyelő Bozóky Bona ventura máv ellenőr dr [...] Ernő Dunay Jenő ifj Székely István és számos hittan hallgató Az [...]
17. Irodalmi értesítő (204. oldal)
[...] Boromisza Tibor dr Boroviczényi Nándor Bozóky Bonaventura Brém Lőrinc Braun Adolf [...] Magyar Egyházirodalmi Iskolája dr Csárszky István Csernik Alajos Cser Vendel dr [...] György Dési Ferencrendi zárda Dlhos István Döller József Drexler Antal Egri [...] Hadzsega Basil dr Hanauer A István dr Henny Ferenc Holcz Ferenc [...]
18. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (184. oldal)
[...] papnevelő intézet dísztermében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alátt rendes [...] tanár alelnök dr Hanauer Á István lelkiigazgató főtitkár dr Mihályfi Ákos [...] igazgatója dr Gallovich Jenő hittanár Bozóky Bonaventura máv ellenőr Kaszás Márton [...] Gyula Grünhut Ferenc if Székely István és számos egyetemi hittanhallgató Az [...]
19. (_8. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Bognár István hit és bölcselettudor címz apát [...] t b elnöke Nagyvárad Boromisza István apát kanonok lelkész Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...] t pápai kamarás a Szent István Tár sulat igazgatója Budapest
20. 1979 / 1. szám (_1. oldal)
[...] felé Karol Wojtyla Bacsóka Pál Bozóky Mária Cselényi István Gábor Fülöp Béla Gál Ferenc [...] Széli Margit Tomka Ferenc Vas István írá­sai Xin évf 1979 I [...]
21. V. (58. oldal)
[...] Béla 34 94 565 Bartos István 21 84 Tyukoss János 48 Báthy Gyula 56 14 Uhlárik István 43 28 Báthy Lajos 49 [...] József 48 Vibor Gábor 48 Bozóky Géza 35 26 Vilányi Károly [...] Zboril Albin 43 60 Czisztler István 20 Zelliger Vilmos 102 30 [...]
22. 1980 / 3. szám (_9. oldal)
[...] egészséges nemi nevelés­ről Boda László Bozóky Éva Buda Béla Cselényi István Gábor Gáncs Péter Görres Albert [...] Szántó Konrád Széli Margit Thiry István Tompa Nándor írásai XIV évf [...]
23. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (143. oldal)
[...] érdekes ülésen jelenvoltak Dr Székely István elnök dr Kiss János alelnök dr Hanauer Á István főtitkár dr Novotny Alfonz dr Bodócs Imre Bozóky Bonaventura dr Auer Jenő apát Kutka István honvédszázados dr Angyal Pál Kador [...] ülés Jelen voltak Dr Székely István udvari tanácsos elnök dr Kiss [...]
24. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (727. oldal)
[...] Kelt mint fent Dr Székely István Jegyezte Dr Hanauer Á István elnök főtitkár Jegyzőkönyv mely felvétetett [...] püspök szemináriumi igazgató dr Székely István egyet tan elnök dr Kiss [...] dr Kmoskó Mihály dr Hanauer István dr Trikál József szemináriumi elöljárók [...] tanár Kador Sándor országgyűlési tisztviselő Bozóky Bonaven túra máv tisztviselő P [...]
25. 1984 / 4. szám (_1. oldal)
[...] könyvben Belon Gellért Boda László Bozóky Éva Cselényi István Gábor Diószegi László Gál Ferenc [...] Szennay And­rás Széli Margit Verbényi István írása XVIII évi 1984 4 [...]
26. VI. (48. oldal)
[...] 55 Láng Antal 44 Margorin István 110 91 Novinszky Gusztáv 100 [...] János 128 32 Bakráty Valér István 42 88 Bakács János 285 [...] 52 Boll János 80 08 Bozóky Géza 69 76 Cziky Vilmos [...] Jehlicska Ferenc 77 82 Juhász István 28 16 t Karács István 92 90 Klimcsik Henrik 110 [...]
27. 1980 / 3. szám (_10. oldal)
[...] Szempontok a szexuális neveléshez Cselényi István Gábor 153 KÖRKÉP Lélektani észrevételek [...] 160 A keresztény család tartóereje Bozóky Éva 166 Uram taníts szeretni [...] 173 Társas kapcsolataink próbatételei Thiry István 178 TEOLÓGIAI LELKI PÁSZTORI KÉRDÉSEK [...]
28. 1986 / 2. szám (_9. oldal)
[...] BODA LÁSZLÓ BOLBERITZ PÁL CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR HELLER GYÖRGY KEREKES KÁROLY KOCSIS IMRE KORZENSZKY RICHÁRD PÁKOZDI IST­VÁN TOMKA FERENC ZAUNER WILHELM ÍRÁSA AGÁRDY GÁBOR ALFÖLDY BORUSS CSILLA BOZÖKY ÉVA DR FRENKL RÓBERT LUKÁCS [...]
29. II. (10. oldal)
[...] eh József 72 28 Bezák István 39 78 200 Jankovi ts István 42 52 Bilek Rezső 68 58 Juhász István 20 Bócz Károly 39 72 [...] 04 Kemenczi Mihály 34 14 Bozóky Géza 35 26 Kiima István 10 Breyer Róbert 52 70 [...]
30. Irodalmi értesítő (270. oldal)
[...] Károly Horváth Lajos Köpesény Ilkics István dr István Vilmos Jedlicska Pál Kurcsy Vendel [...] Boromisza Tibor dr Boroviczény Nándor Bozóky Bona ventura Brém Lőrinc Budapesti [...] Kecskeméti ferencrendi zárda dr Kele István Kerekes Béla dr Kestler István dr Kis Erős Ferenc dr [...]
31. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (187. oldal)
[...] egyetemi tanár alelnök dr Hanauer István lelkiigazgató főtitkár dr Ka nyurszky [...] Brős Ferenc theológiai tanár Kalocsa Bozóky Bonaventura máv ellenőr Fieber Henrik [...] János székes fővárosi segédlelkész Héczey István székesfővárosi tanító Pély Károly Schütz Antal kegyesrendi tanár ifj Székely István és számos egyetemi hittanhallgató A [...]
32. Irodalmi értesítő (831. oldal)
[...] Horváth János 250 frt Iluitzky István Dr Kramp János Kováts János [...] László Lajos 250 frt Magdics István Majláth Gusztáv gróf Makav Gábor [...] Révay Tibor 250 frt Rozsházy István Sipos Géza Spett Gyula 1 [...] Biricz Ferenc Dr Borom isza István Bozóky János Brankovits György Brösztel Lajos [...]
33. 1979 / 1. szám (_2. oldal)
[...] 12 A TEOLÓGIA BESZÉLGETÉSE VAS ISTVÁNNAL A humanizmus határai Sz M [...] TÁVLATOK Üdvösség és emberség Cselényi István Gábor 24 KORKÉP KAROL WOJTYLA [...] lenni annyi mint embernek lenni Bozóky Mária 38 A humanizmus védelmében [...]
34. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (405. oldal)
[...] üléséről Jelen voltak dr Székely István udvari tanácsos elnök dr Kiss János alelnök dr Hanauer István főtitkár dr Schütz Antal titkár [...] kegyesrendi tanár dr Gallovits Jenő Bozóky Bonaventura máv ellenőr Kador Elek [...] Hajós Szaniszló kármelita dr Madarász István Wolf Ágoston Lukács Géza Resch [...]
35. IV. (38. oldal)
[...] Bieliczky Jusztin Ambrusko Lajos Avar István 46 58 75 23 96 Bozóky Géza 50 45 Aubermann Miklós [...] B Ferenc 50 42 Novák István 100 Bargár György dr Baross [...] Lajos 32 92 25 Znamenák István 80 49 86 Összeg 1045 [...] Rafael 200 65 Berényi H István 41 50 Prikaszkv Leo 170 [...]
36. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (377. oldal)
[...] tartotta Az ülésen dr Székely István egyetemi tanár elnökölt Jelen voltak [...] dr Bundala János dr Hanauer István Túri Béla dr Robitsek Ferenc [...] Turchányi Tihamér dr Lutter Nándor Bozóky Bona ventura Valkovics József Zipser Sándor ifj Székely István Füzér János és számos hittanhallgató [...]
37. Irodalmi értesítő (166. oldal)
[...] Tibor püspök dr Boroviczényi Nándor Bozóky Bonaventura Braun Adolf Budapesti k [...] Csáky Károly püspök dr Csárszky István Csekó Gábor Cser Vendel Csernik [...] János dr Demkó György Dlhos István Domonkos r zárda Vasvár 5 [...] püspök dr Fibiger Sándor Fiedler István Fiumei m kir áll főgimnázium [...]
38. IV. (43. oldal)
[...] 65 Boll János 40 04 Bozóky Géza 35 26 Bozsék Péter [...] 58 Fancsics Nándor 32 Gaál István 61 84 Gallovich Jenő dr [...] 64 Grossmann Antal 37 Gvürky István 69 25 Oldal 2053 32 [...] fill Áthozatal 2053 32 Halkó István 36 88 Herbszt József 32 [...]
39. (_8. oldal)
[...] kiérdemült egyetemi rektor Budapest Boromisza István apát kanonok plébános Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor királyi tanácsos akadémiai [...] pápai t kamarás a Szent István Társulat vezérigazgatója Budapest
40. 1984 / 4. szám (_2. oldal)
[...] egyházi szolgálata az első századokban Bozóky Éva 33 Fiatalok szeretetszolgálata Diószegi [...] KÉRDÉSEK Az egyházközség diakóniája Cselényi István Gábor 49 N osztalgia vagy [...] változások az Egyházi Törvénykönyvben Verbényi Ist­ván 62 F elelős szerkesztő Szennay [...]
41. 1984 / 1. szám (_5. oldal)
[...] kialakítása a plébánia életében Cselényi István Gábor 1 41 Párbeszéd az élet értelméről Cselényi István Gábor 3 45 Fiatalok szeretetszolgálata [...] eretetszolgálat idő és közösség dimenzióiban Bozóky Éva 1 63 Családi kör kialakítása az egyházközségben Cselényi István Gábor 2 51 Az egyházközség diakóniája Cselényi István Gábor 4 29 Vi lágiak
42. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (745. oldal)
[...] intézet dísz termében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt felolvasó [...] Kiss János alelnök Hanauer A István főtitkár dr Mihály fi Ákos [...] tanár dr Lutter János tanár Bozóky Bona ventura máv ellenőr Val [...] szakítani s elküldeni dr Hanauer István lelkiigaz gató főtitkárhoz IV Papnevelde [...]
43. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (183. oldal)
[...] meg Jelen voltak dr Székely István egyetemi tanár elnök dr Kiss [...] egyetemi tanár alelnök dr Hanauer István lelkiigazgató főtitkár dr Walter Gyula [...] Posch Rezső remetei lelkész Gond István stomfai esperes plébános dr Glattfelder [...] felügyelők Kador Sándor képviselőházi tisztviselő Bozóky Bonaventura máv ellenőr dr Lutter [...]
44. III. (32. oldal)
[...] Zsiska Mihály 52 04 Uhlárik István 16 68 590 Ozorai János 36 96 Uj István 14 08 Tzsóf Alajos 15 [...] Zboril Albin 25 18 Bezák István 39 78 Zclenyák János dr [...] Ziskav Imre 73 46 615 Bozóky Géza 33 96 580 Zlatos [...]
45. Bozóky Pál Gerő: Szent István jeruzsálemi alapítványairól (71. oldal)
Szent István király jeruzsálemi alapítványairól cesek levéltárában [...] Ta­kács Imre tette közzé Zadravecz István szerkesztésében megjelent Magyar Szentföld c [...] az ő bőkezűségét dicsérik 102 Bozóky Gyula A magyarok kegyelete a Szentföldön in Zadravecz István Magyar Szentföld EL 167 185 [...]
46. (_9. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Bognár István hit és bölcselettudor címz apát [...] t b elnöke Nagyvárad Boromisza István apát kanonok lelkész Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...]
47. IX. (89. oldal)
[...] 670 Adamovich Imre 48 Uhlárik István 43 28 Anderka Nándor 32 [...] Béla 81 08 Avar Libor István 32 635 Várady Béla 32 [...] Vargyas Tivadar 41 04 Bartos István 21 84 Vermes Gyula 35 [...] 48 Wiedermann Károly 50 82 Bozóky Géza 35 26 Wiedermann János [...]
48. Pap József: A magyar egyházirodalmi iskola története 1874-1900 (259. oldal)
[...] Vucskics Qyula Wagner József Gyárfás István Bozóky Alajos Ruschek Antal Matunák Mihály Bilkei Ferenc Dudek János Székely István Kaposi József Walter Gyula Mihályfi [...]
49. III. (28. oldal)
[...] János Bieliczky Jusztin 15 Springer István 75 Szűcs József 95 44 [...] 88 Ronclietti Antal 250 Bezák István 39 78 Wlassics Grúza 50 [...] évre Boll János 40 04 Bozóky Géza 35 26 25 Bakics [...] Etele Károlv 47 44 Novák István 302 24 Fába Simon 46 [...]
50. (20. oldal)
[...] tanulmányhoz Teológia 1971 1 4 Bozóky Éva A keresztény család tartóereje [...] Teológia 1979 2 7 Cselényi István Gábor Célcsoportok kialakítása a plébánia [...] Diagnózisok Gondolat 1984 10 Kamarás István Hitek nézetek és tornyok Nagyhajtáson [...]
51. V. (70. oldal)
[...] Zboril Albin 36 92 Torna István 580 Zelenyák János 73 50 [...] János 47 84 550 Uhlárik István 36 72 Uhrik Mihály 20 [...] Bauer Antal 36 565 Vörös István 20 Baumann Károlv 35 27 [...] János 40 04 Witz Béla Bozóky Géza 35 26 Wlassics Géza [...]
52. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (175. oldal)
[...] intézet dísztér mében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt rendes [...] egyetemi tanárok dr Hanauer A István lelkiigazgató főtitkár dr Turchányi Tihamér főgimnáziumi tanár Bozóky Bonaven túra máv ellenőr Túri [...]
53. 1979 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Paleta Éva: Kismamák, nagymamák (_11. oldal)
[...] Szeged Belon Gellért apátplébános Jánoshalma Bozóky Éva író Budapest Böröcz Enikő ev lelkész Kisbabot Cselényi István Gábor gk lelkész Újfehértó Gál [...] Die salbenbringenden Frauen unserer Zeit István Gábor Cselényi THEOLOGISCH SEELSORGLICHE FRAGEN [...]
54. VII. (79. oldal)
[...] 36 Összesen 23596 04 Uhlárik István 42 30 Uhrik Mihály 32 [...] 1887 36 52 Avar L István 32 Vargha János 32 Bakics [...] 48 Witz Béla 17 72 Bozóky Géza 35 26 Wlassits Anasztáz [...] 84 Zelky Károly 20 Burundik István 13 17 Zelliger Alajos 44 [...]
55. 1981 / 1. szám (_1. oldal)
[...] krisztusi élet Szorongás az egyházban Bozóky Éva Bührer Maria Cselényi István Gábor György Attila Hajdók János [...]
56. 1984 / 1. szám (_1. oldal)
[...] plébánia lelkipásztori feladatai A szeretetszolgá­latról Bozóky Éva Csanád Béla Cselényi István Gábor Gál Ferenc Gyulay Endre [...]
57. 1978 / 2. szám (_9. oldal)
[...] életkora Derűs keresztények Boda László Bozóky Éva Cselényi Ist­ván Gábor Gál Ferenc Gyűrű Géza [...]
58. 1983 / 1. szám (_1. oldal)
[...] kora Barsi Balázs Boda László Bozóky Éva Cselényi István Gábor Dabóci Mária Döpfner Julius [...]
59. 1984 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Verebényi István: Liturgikus változások az Egyházi Törvénykönyvben (_4. oldal)
[...] in den ersten Jahrhunderten Éva Bozóky Der Dienst der jungen Leute [...] SEELSORGLICHE FRAGEN Diakonie der Kirche István Gábor Cselényi Nostalgie oder Caritas [...] Liturgische Änderungen im kirchlichen Gesetzbuch István Verbényi TEOLÓGIA negyedévi folyóirat megjelenik [...]
60. 1981 / 4. szám (_19. oldal)
[...] lelkiség és a Redemptor Hominis Bozóky Éva Fülöp Béla Gál Ferenc [...] Lotz Antal Nagy József Pákozdy István Ratzinger Joseph Schmatovich János Sólymos [...]
61. (_7. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Boromisza István apát kanonok plébános Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...]
62. 1995 / 4. szám • Somorjai Ádám (összeáll.): Repertórium 1983-1995 (282. oldal)
[...] 169 Bemolák Éva 61 Edelényi István 171 587 Berta Ferenc 62 [...] Bogyay Mária 97 Fehér M István 182 Bolberitz Pál 98 102 [...] 171 Fila Béla 185 197 Bozóky Éva 105 108 501 Filthaut [...] 132 Geffré Claude 240 Cselényi István Gábor 133 149 Gerhartz Johannes [...]
63. 1979 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Bacsóka Pál: Az új papi lelkiség felé (_4. oldal)
[...] sanctifié ENTRETIEN DE TEOLÓGIA AVEC ISTVÁN VAS Les limites de l [...] face au probléme du salut István Gábor Cselényi PERSPECTIVES KAROL WOJTYLA [...] c est étre hőmmé Mária Bozóky Le christianisme piáidé en faveur [...]
64. 1979 / 3. szám (_9. oldal)
[...] Udvardy József püspök Belon Gellért Bozóky Éva Böröcz Enikő Cseiényi Ist­ván Gábor Gál Ferenc Goják János [...]
65. 1981 / 1. szám (_2. oldal)
[...] TÁVLATOK Szentírás és igehirdetés Cselényi István Gábor 26 FÓRUM Aszkézis életöröm szerzetesi életforma Bozóky Éva 30 Teológiai vélemények a [...]
66. (_15. oldal)
[...] rektor szentszéki tanácsos Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor ez apát [...] tiszteletbeli elnöke papnevelői kormányzó Nagy­váradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
67. A magyar iskola (_5. oldal)
[...] szt széki ülnök Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor ez apát [...] Szent Tamás Társaság elnöke Nagyváradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
68. (_5. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor ez apát [...] Tamás Társaság tiszteletbeli elnöke Nagyváradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
69. (_16. oldal)
[...] rektor szentszéki tanácsos Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor c apát [...] tiszteletbeli elnöke papnevelői kormányzó Nagy­váradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
70. 1978 / 2. szám (_10. oldal)
[...] támadó szellemtől a szolgálatig Cselényi István Gábor 87 FÓRUM Az önpusztítás [...] Tamás 92 A TEOLÓGIA BESZÉLGETÉSE BOZÓKY ÉVÁVAL A szeretet tűzhelye a [...]
71. 1984 / 1. szám (_2. oldal)
[...] kialakítása a plébánia életében Cselényi István Gábor 41 Az első magyar [...] Szeretetszolgálat idő és közösség dimenzióiban Bozóky Éva 63 XVIII ÉVFOLYAM 1 [...]
72. III. (13. oldal)
[...] nyugdíjalap céljaira adakoztak dr Brever István 300 ezer K Marténvi Ele­mén [...] 300 000 K l Breger István dr az esztergomi főszékesegyház céljaira [...] Mészáros János helytartó Ackermann Kálmán Bozóky Géza dr Brever István dr Eelber Gyula Huszár Elemér [...] mis siója 1461 sz Szent Ist­ván Társu­lat megke­reséseire válasz adandó 1460 [...]
73. 1981 / 4. szám (_20. oldal)
[...] Az egyház missziós küldetése 203 BOZÓKY ÉVA Példaképünk testvérünk kortársunk Árpádházi [...] 247 A szolgálatok különfélék Pákozdy István 250 A papi lelkiség néhány [...]
74. 1983 / 1. szám (_2. oldal)
[...] és a keresztény felnőttképzés Cselényi István Gábor 52 A környezetvédelem embervédelem Bozóky Éva 56 A hajlott kor [...]
75. 1979 / 3. szám (_10. oldal)
[...] A nők a történelem útjain Bozóky Éva 165 az üdvösséget az [...] 181 Korunk kenethozó asszonyai Cselényi István Gábor 184 TEOLÓGIAI LELKI PÁSZTORI [...]
76. 1992 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Lukács László: Egyházunk lelkipásztori terve (_12. oldal)
[...] Ágnes Zimányi TOUR D HORIZON ISTVÁN NEMESKÜRTY L oecumenisme et la [...] époque le New Age ÉVA BOZÓKY Un exemple de la pratique [...] Nyomda Kft Felelős vezető Fekete István ügyvezető igazgató Index szám 25 [...]
77. 1995 / 4. szám • Somorjai Ádám (összeáll.): Repertórium 1983-1995 (270. oldal)
[...] kérdése mint isten­kérdés ford Szász István 24 1990 195 201 496 [...] É Saáry É Frenkl R Bozóky É Vélemények és vallomások az [...] 1990 123 123 508 Kamarás István Bensőséges bázisok rec 29 1995 [...]
78. Index (_3. oldal)
[...] Miklós 29 Bodó János 9 Bozóky Gyula 9 Hol czinger Ignác [...] 20 Kray Pál 29 Luzsicza István 56 Mosonyi Sándor 24 Mráz [...] 20 Ozorai János 29 Pokorný István 20 Siposs Antal 46 Szalontai [...] Társulat megalakulása 34 M árton István suspensus a divinis 37 M [...]
79. IV. (52. oldal)
[...] d pontját és megál­lapítja hogy Bozóky Géza szentszéki ülnöki czim után [...] után 50 kor dr Miksó István pozsonyi kanonokká történt kinevez tetése [...] czim után 100 kor Zname­ná István nagyszombati kanonokká történt kineveztetése után [...]
80. 1978 / 1. szám (_5. oldal)
A TEOLÓGIA BESZÉLGETÉSE BOZÓKY ÉVÁVAL A szeretet tűzhelye a [...] Vélt és valódi keresztjeink Cselényi István Gábor 38 Vallásos motivációk Hegyi [...]
81. 1980 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Meves, Christa: Az egészséges nemi nevelésről (_12. oldal)
[...] cohésion du foyer chrétien Éva Bozóky Seigneur apprends nous ä prier [...] de partenaires et leurs épreuves István Thiry QUESTIONS THÉOLOGICO PASTORALES LÁSZLÓ [...]
82. 1992 / 1. szám (_5. oldal)
[...] magyarországi szerzetes­képhez 1 054 NEMESKÜRTY ISTVÁN Az ökumené és az Ige [...] a New Age 2 112 BOZÓKY ÉVA Élet az egység jegyében [...]
83. 1983 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Schuster, Heinz: A világiak kora (_8. oldal)
[...] Umweltschutzes und die christliche Erwachsenenbildung István Gábor Cselényi Umweltschutz Menschenschutz Éva Bozóky Das Charisma des fortgeschrittenen Alters [...]
84. 1983 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Kerényi Lajos: Élményszerű istentalálkozások (M1_16. oldal)
[...] csa ád Széli Margit beszélgetése Bozóky Éva íróval 1979 1 A [...] határai Széli Margit beszélget Vas István íróval 1979 3 Az ágak [...]
85. 1981 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Nagy József: A papi lelkiség néhány vonása a "Redemptor Hominis" enciklika alapján (_22. oldal)
[...] L Église Eglise missionaire ÉVA BOZÓKY Un modele une soeur qui [...] des ministéres iCor 12 5 István Pákozdy Quelques traits de caractére [...]
86. 1981 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Tomka Ferenc: Izgalmas lehet-e a krisztusi élet (_8. oldal)
[...] l annonce de la Parole István Gábor Cselényi FORUM Ascese joie [...] de la vie religieux Éva Bozóky Positions de théologiens á la [...]
87. 1978 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Kerekes Károly: Egy szentírási szakasz értelmezése katekézisünkben (_12. oldal)
[...] á l esprit de service István Gábor Cselényi FORUM Les tendences [...] ENTRETIEN DE TEOLÓGIA AVEC ÉVA BOZÓKY Foyer familial foyer de I [...]
88. VI. (68. oldal)
[...] 20 Wrojtek József 50 38 Bozóky Géza 35 26 725 Zachratka [...] Erdőssy Ferenc 40 56 Erdőssy István 90 06 Ernszt Károly 16 [...]
89. Irodalmi értesítő (901. oldal)
[...] ív Katholikus Szemle A Szent István Társulat folyóirata Szerkeszti dr Mihályfi [...] apátság Ism P I dr Bozóky Az első keresztény kodifikáció Ism [...]
90. 1979 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Paleta Éva: Kismamák, nagymamák (_12. oldal)
[...] ä travers l histoire Éva Bozóky Tu as mis le salut [...] aujourd hui portant les aromates István Gábor Cselényi QUESTIONS THEOLOG ICO [...]
91. XIII. (139. oldal)
[...] Bószner János szentsz tan Pozsony Bozóky Géza Budapest Bö schatt Ferenc [...] Karácsonyi Sándor pleb Zsitvaapáti Kardhordó István pleb Kurtakeszi Kégly György s [...]
92. VII. (31. oldal)
[...] november 5 én A Pongrácz István kispesti lakos Sár­kány utca 63 [...] Colomannus Blázsik Carolus Bokovics Josephus Bozóky Geysa Dr Breyer Stephanus Druga [...]
93. I. (9. oldal)
[...] ad tartalmas útmutatásokat A Szent István Tár­sulat kiadása Szociális és karitatív [...] pie in Domino obi­erunt Geysa Bozóky assessor S Sed curatus r [...]
94. I. (5. oldal)
[...] szám Adomány Lelkigyakorlatuk elvégzését igazolták Bozóky Géza Csáby Vilmos Leiner Mihály [...] Alapítványi ház kiadván v Ligety István róni kath igazgató­tanító A katholikus [...]
95. 1983 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Kerényi Lajos: Élményszerű istentalálkozások (M1_8. oldal)
[...] szeretet tűzhelye a csa­lád Beszélgetés Bozóky Évával 1978 2 Az elvált [...] A humanizmus határai Beszélgetés Vas Istvánnal Karol Wojtyla Az emberi személy [...] mai teológiánk 1982 2 THIRY ISTVÁN Isten békéje és szabadsága 1976 [...]