Teológia - Hittudományi Folyóirat 26. (1992)

1992 / 2. szám - TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK - Lukács László: Egyházunk lelkipásztori terve

Számunk írói: Bánhegyi B. Miksa OSB főiskolai tanár, Pannonhalma — Békés Gellert OSB ny. egyetemi tanár, Róma — Bittsánszky Géza kutatómérnök, Budapest — Bozóky Éva ev. lelkészi munkatárs — Fries, Heinrich, a müncheni egyetem ny. professzora, München — Hafenscher Károly evangélikus lelkész, Budapest — Lukács László Sch.P., a VIGÍLIA főszer­kesztője, Budapest — Mihályi Gilbert O.Praem. lelkész, Szombathely — Nemeskürthy István író, Budapest — Pásztor János református lelkész, Budapest — Dr. Rapcsányi László, a Ma­gyar Rádió főmunkatársa, Budapest — Dr. Semjén Zsolt, világi teológus, szociológus, Bu­dapest — Dr. Schweitzer József, az Országos Rabbiképző Intézet főigazgatója, Budapest — Sulyok Elemér OSB főiskolai igazgató, Pannonhalma — Széli Margit tanár, a TEOLÓGIA szer­kesztője, Budapest — Zimányi Ágnes a TEOLÓGIA munkatársa, Budapest INHALT AUFSÄTZE HEINRICH FRIES: Zum gegenwärtigen Stand der Ökumene aus katholischer Sicht (Übersetzt von B. Miksa Bánhegyi) GILBERT MIHÁLYI: Die Communio-Ekklesiologie und der Ökumenismus ELEMÉR SULYOK: Seelischer Ökumenismus (Umkehr des Herzens) GESPRÄCH DER TEOLÓGIA mit GERHARD BÉKÉS und KARL HAFENSCHER Über einige wichtige Fragen der Ökumene: (Ágnes Zimányi) UMSCHAU ISTVÁN NEMESKÜRTY: Die Ökumene und die Bedeutung des „Wortes" JÓZSEF SCHWEITZER: Über die Thematik, die zu erwarten ist von einem jüdisch-christlichen Dialog in Ungarn JÁNOS PÁSZTOR: Wenn ihr mit Christus gestorben seid, lebt in Ihm und mit Ihm GÉZA BITTSÁNSZKY: Der Gedanke der Ökumene in der Familie Die Entwicklung der Ökumene und des religiösen Dialogs im Ungarischen Rundfunk Reportage mit Dr. LÁSZLÓ RAPCSÁNYI, dem verantwortlichen Redakteur der religiösen Programme: Margit Széli ZSOLT SEMJÉN: New Age — die Herausforderung unserer Zeit ÉVA BOZÓKY: Leben im Zeichen der Einheit * * * THEOLOGISCHE STUDIENTAGE ANDRÁS SZENNAY: Vergangenheit und Zukunft im Spiegel des ungarischen Kirchenlebens LÁSZLÓ LUKÁCS: Pastoralplan unserer Kirche

Next

/
Oldalképek
Tartalom