Teológia - Hittudományi Folyóirat 20. (1986)

1986 / 2. szám

A TARTALOMBÓL AZ IGEHIRDETÉS Krisztust hirdetjük — Az igehirdetők bol­dogsága — Hit és igehirdetés — Közlés­elmélet igehirdetéshez — Beteg-e a ma embere? — Vélemények, vallomások az igehirdetésről — Milyen nyelven beszél­jünk? — Igehirdetés — kinek, mit és ho­gyan? — Igehirdetésről személyes hang­vételben — Pál apostol az igehirdető — A prédikáló pap — Az ige hallgatói — Az ifjúság evangelizálása — ,,Nagykorúság Krisztusban" hittankönyv használata BÁN ENDRE — BELON GELLERT — BODA LÁSZLÓ — BOLBERITZ PÁL — CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR — HELLER GYÖRGY — KEREKES KÁROLY — KOCSIS IMRE — KORZENSZKY RICHÁRD — PÁKOZDI IST­VÁN — TOMKA FERENC — ZAUNER, WILHELM ÍRÁSA AGÁRDY GÁBOR — ALFÖLDY-BORUSS CSILLA — BOZÖKY ÉVA — DR. FRENKL RÓBERT — LUKÁCS MARGIT — MENSÁ- ROS LÁSZLÓ — NIKODÉM LAJOS — PA- LETA ÉVA — DR. RAPCSÁNYI LÁSZLÓ — 0* DR. RITOÖK ZSIGMOND — SAÁRY ÉVA — VERMES MÁRIA REFLEXIÓI AZ IGEHIR­DETÉSRŐL $ »iWAPtSI ww __:__c__-

Next

/
Oldalképek
Tartalom