Teológia - Hittudományi Folyóirat 18. (1984)

1984 / 1. szám

Célcsoportok kialakítása a plébánia életében (Cselényi István Gábor) . 1./41 Párbeszéd az élet értelméről (Cselényi István Gábor)..............................3-/45 Fiatalok szeretetszolgálata (Diószegi László) ................................................4./37 En gedelmesség és szabadság az egyházban az új Codex szerint (Erdő Péter) ..................................................................................................................2./34 Életem problémája vagy titka (Fila Béla).......................................................3./34 Helyi közösség — helyi egyház (Gál Ferenc)...........................................1./31 A család méltósága az Ószövetségben (Gyürki László).........................2./38 Az első magyar bázisközösség? (Hetény János).........................................1./46 Sa rlósboldogasszony ünnepének magyar hagyományai (Hetény János) 2./45 A Königsbergi Töredék karácsonya (Hetény János)..................................4./47 Me nedék az üldözötteknek (Hetényi Varga Károly)................................4./29 Bo ldogok országa (részletek) (Horváth Sándor)............................................3-/27 Ho rváth Sándor, a szintézis tudósa (Hosszú Lajos).......................................3-/24 A s zeretet és hűség jele (S. Huszár Éva)....................................................... 2./31 Ahogy Jézus tette — Lelkipásztori megújulás bibliás szemmel (Kerekes Károly) ............................................................................................................. 1./38 Szolgálatra kész öregek (Paleta Éva)..............................................................4-/39 Házasság és család az Újszövetségben (Schmatovich János)................2-/42 A p éldaadás szolgálata (Seprődi Éva)..............................................................4-/44 Az eltávolodókra tekintő lelkipásztorkodás (Széli Margit)....................... 1./34 So rsunk és vágyaink beteljesítóje (Széli Margit).......................................3-/38 Dr . Molnár Béla: Célokról, értékekről, együttműködésről (Széli Margit) 3-/42 TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK Családpasztoráció — egy világi szemével (B. G.).......................................2-/62 Sz eretetszolgálat — idő és közösség dimenzióiban (Bozóky Éva) .... 1./63 Családi kör kialakítása az egyházközségben (Cselényi István Gábor) . 2./51 Az egyházközség diakóniája (Cselényi István Gábor)........................... 4-/29 Vi lágiak a lelkipásztorkodásban (D. L.)....................................................... 1./52 Hétvégi lelkigyakorlatok családi keretben (D. L.).....................................2./S9 Jó élni? — hogyan? — meddig? (Gaizler Gyula).......................................3-/55 „Lelkitükör" plébánosoknak (Gyulay Endre).................................................1./55 Nosztalgia vagy karitász? (Gyulay Endre).....................................................4-/52 A szeretet találékony (Hajnal György)............................................................4-/55 „Itt vagyok, engem küldj!" (Iz 6,8) (Gondolatok 25 évi egyházi szol­gálattal kapcsolatban) (Kara Zsuzsanna).................................................. 1./49 Építsünk keresztény családokat (Kerényi Lajos).........................................2-/55 Ak ik utat tévesztettek (Kipke Tamás)..............................................................3-/57 Cs aládpasztoráció és a szentségek (Kozma Imre).....................................2-/48 Miért születni? Minek élni? (Lelkipásztorok, nevelők és a fiatalok útke­resése) (Lukács László).....................................................................................3./50 Rahner, Kari: A mai családi nevelés problémáiról.....................................2-/48 Gondolatok a mozgássérültek pasztorációjához (Simándi Ágnes) .... 4./59 Az Új Kódex és a gyónás (Tomka Ferenc)..................................................3./61 Egy fővárosi plébánia lelkipásztori feladatai (Szabó Géza)..................1./61 Eg yházközség — egyházcsalád (Udvardy Frigyes).....................................1./59 Lit urgikus változások az Egyházi Törvénykönyvben (Verbényi István) . 4./62

Next

/
Oldalképek
Tartalom