Hittudományi Folyóirat 21. (1910)

Irodalmi értesítő

ELŐFIZETŐK XYUGTATÁSA. 223 ELŐFIZETŐK NYÜGTATÁSA. Utolsó közlésem óta fizettek a következő igen tisztelt meg- rendelők. Ahol összeg nincs kitéve, 10 korona értendő. 190G-ra: Jaklovios György, Nagyszombati szent ferencrendi zárda. 1907- re : Kiss Balázs, Nagyszombati szent ferencrendi zárda, Szent-István-Társnlat. 1908- ra: Bokor Ernő, Gallér Kristóf, dr. Glattfelder Gyula! Kiss Balázs, dr. Karácsom Imre, Nagyszombati szent ferencrendi zárda, Szakmári rom. kath. plébánia, szegedi tanítóképző, Szent- István-Társulat, Totola Lajos. 1909- re: Bokor Ernő, Dragoner Béla (II. félév), Fehérváry Kálmán, dr. Glattfelder Gyula, Gallér Kristóf, dr. Hornig Károly br., Kováts József, Pázsitny Bonaventura, Rostaházi Kálmán, szent ferencrendi zárda (Nagyszombat), Szent-István-Társulat, Szegedi tanítóképző, Taran Auxentius, TJbrik Mihály, dr. Yucskics Gyula. 1910- re: Ambrus Artur (II. félév), Balás Lajos, dr. Balás Endre, Bálint Yenánt, dr. Balits Antal, dr. Babura László, Bér- nátsky Ferenc, Beszterczebányai papnevelő-intézet, Bezdan József, dr. Bognár István, Bogovich Ferenc, dr.. Boromisza Tibor, Boros Ferenc, Bozóky Bonaventura, Braun István, Budapesti növendék- papság magyar egyházirodalmi iskolája, Budapesti karmelita rend- ház, dr. Bundala Mihály, Budapesti kegyesrendi kalazantinum, Brassói rom. kath. főgimnázium, Bertalanífy Gyula, dr. Csárszky István, gr. Csáky Károly, Csekó Gábor, Cser Vendel, Cserník Alá- jós, Csornai premontrei székház, Czeizel Gábor, dr. Czilek Balázs, Csiksomlyói rk. főgimnázium, Debreceni János, dr. Demkó György, Dési sz. ferencrendi zárda, Dlhos István, Drexler Antal, Dudra Elek, Döller József, Egyetemi könyvtár, Egri növendékpapság magyar egyházirodalmi társulata, Eperjesi kir. kath. főgimnázium, Fásztusz Elek, Fetser Antal, dr. Fibiger Sándor, Firczák Gyula, Fischer Colbrie Ágost, Fáber Oszkár, Gere Gábor, Glatt Ignác, Grócz Béla, Győri nagyszemináriumi könyvtár, Guzsvenitz Vilmos, Hegedűs Ferenc, Hittudományi kar, Hoffmann János, Horváth Győző, Hölszky Károly, Humpfner Alajos, Havrán János, Ikrényi József, Janiczek Emil, Jászóvári premontrei kanonok rend, dr. Jehlicska Ferenc, Joo János, dr. Kádár Ambrus, Kaplonyi sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom