Hittudományi Folyóirat 24. (1913)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

VEGYESEK 143 a bizonyítás kötelezettsége elől dispenzálva érzi magát, addig az új rendszer a kísérlet és indukció fegyvereivel iga- zolja, hogy nemcsak szisztematikus és mathematice kifejez- hető, mint a régi, hanem reális rendszer, nemcsak hypothe- zis, hanem valóság. Míg a régi rendszer összes képleteiből kimaradt az összút, a mozgástünemények főnormája, addig az új rendszer az utat (S) teszi az erő és a mozgás abszo- lut mértékévé. Míg a régi rendszer tagadta, hogy a mozgás emészt erőt s az energia fölhasználódását egészen az aka- dályok kontójára írta, addig az új rendszer kimutatja, hogy a tömegmozgatásra fogy el az energia főrésze s az akadály- mentes test mozgása is szabályos lassúdással megszűnik. A fölolvasáshoz hozzászóltak: Bodócs Imre dr. és Szé- kely dr., kiknek hozzászólására a fölolvasó válaszolt. Az érdekes ülésen jelenvoltak: Dr. Székely István elnök, dr. Kiss János alelnök, dr. Hanauer Á. István főtitkár, dr. Novotny Alfonz, dr. Bodócs Imre, Bozóky Bonaventura, dr. Auer Jenő apát, Kutka István honvédszázados, dr. Angyal Pál, Kador Sándor, dr. Brán Felicián, Liska Béla mérnök, Pécsi Imre, Köller János, Szendefi Béla, Szendefi József, dr. Csiba József, dr. Szabó György, Pécsi József, Anka János, Baksay Emil, Erdősi Gyula, Háry Sándor, Nanyek József, Sebestyén Sándor, Nónay Dezső, Fodor József, Né- meth Géza, Ruby János és számos egyetemi hallgató. 1912. december 4-ikén tartott ülés. Jelen voltak: Dr. Székely István udvari tanácsos elnök, dr. Kiss János prelátus, egyetemi rektor, dr. Hanauer Á. István, a Szent-Imre-Kollégium igazgatója, dr. Medve ez ky Frigyes, dr. Mihályfi Ákos, dr. Angyal Pál egyetemi taná- rok, dr. Saly László, dr. Babura László, dr. Schütz Antal, dr. Huszár Elemér, Fieber Henrik, dr. Vámosy Mihály, dr. Nemes Imre, dr. Weber Pál, P. Böhle Sándor Ο. P., dr. Trikál József, dr. Gasparecz Jenő, dr. Metzker József, Kovács Lerenc és számos egyetemi hallgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom