Hittudományi Folyóirat 23. (1912)

Irodalmi értesítő

204 ELŐFIZETŐK NYUGTATÁSA. Balits Antal, Bálint Venánt, dr. Beliczky János, Bernátsky Ferenc, Besztercebányai Papnevelő, dr. Boromisza Tibor, dr. Boroviczényi Nándor, Bozóky Bonaventura, Brém Lőrinc, Braun Adolf, Budapesti karmelita zárda, Budapesti egyetemi könyv­tár, Budapesti egyetemi hittudományi kar, Budapesti kegyes­rendi kalazantinum, Budapesti Növendékpapság Magyar Egyház­irodalmi Iskolája, Budapesti Norbertinum, dr. Bundala Mihály, Chay Antal, Csornai Premontrei Könyvtár, Czeizel Gábor, Czéh Antal, dr. Czilek Balázs, gróf Csáky Károly, Csanádi Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája, dr. Csárszky István, Csernik Alajos, Cser Vendel, dr. Csernoch János, Csíkszeredái Főgimnázium Debreczeni János, dr. Demkó György, Dési Ferencrendi zárda, Dlhos István, Döller József, Drexler Antal, Egri növendékpapság, Eszter­gomi növendékpapság, dr. Engels János, Eperjesi Főgimnázium, Erdélyi Károly, Fásztusz Elek, Fetser Antal, Fett János, dr. Fibiger Sándor, Firczák Gyula, dr. Fischer-Colbrie Ágost, dr. Frey János, Galgóczi Ferenc-rendi zárda, dr. Gere Gábor, dr. Glattfelder Gyula, Gombárovics Pongrác, dr. Gonda György, dr. Gobi Márton, Grócz Béla, Gürtler József, Gyöngyösi sz. Ferenc-rendi theologusok, Győri karmelita rendház, Győri szemináriumi könyvtár, dr. Hajdú Tibor, dr. Harmy Ferenc, Hanzély Ferenc, Havrán János, dr. Hám Antal, Hegedűs Ferenc, dr. Hadzsega Basil, dr. Hanauer A. István, dr. Henny Ferenc, Holcz Ferenc, Hoffmann János, dr. Horváth Győző, Höltzky Károly, Iszkaszentgyörgyi Plébánia, Janiczek Emil, Jászai Géza, Jászóvári premontreiek, Joó János, Kador Sándor, Kapitány Ambrus, Kassay István, Kerekes Béla, Kalo­csai Jézustársasági rendház, Kaplonyi Ferenc-rendi kolostor, dr. Karácsonyi János, Kassai jogakadémia, Kassai premontrei Főgim­názium, Kecskeméti Ferenc-rendi zárda, dr. Kele István, dr. Kis Erős Ferenc, dr. Klaucz György, Kny Antal, dr. Kohl Medárd, dr. Kokas János, dr. Komáromy Dezső, Kondor István, dr. Krammer György, Kránitz Kálmán, Krencz Ignác, dr. Krüger Aladár, Kubusz Leontin, Kudora János, Kulcsár Kálmán, Láng Antal, dr. Lőrinez Gyula, dr. Lukcsics József, gr. Majláth Gusztáv, Mayer Károly, Markovich Lázár, Marosvásárhelyi Főgimnázium, Maxim Atanáz, dr. Mázy Engelbert, Mladoniczky Ignác, Miller György, dr. Molnár Ignác, Medveczky Ede, Melles Géza, Mészáros Amand, dr. Mihályfi Ákos, Miklós István, dr. Mosonyi Dénes, Nagybecskereki Főgimná­zium, Nagy Mátyás, Nagypál Kilit, Néger Ágoston, Némethy Gyula, Nyitrai egyházmegyei könyvtár, Nyitrai Papnevelő, Orszá­gos Kaszinó, Pannonhalmi k. Benedek-rendi főkönyvtára, dr. Paar István, dr. Pataky Arnold, Páder Rezső, Pécsi katholikus Kör, Pécsi kath. Főgimnázium, Pécsi Papnevelőintézet, Pitthord László, Pilis­csabai misszióház, dr. Piszter Imre, Potyondy Imre, dr. Povischel

Next

/
Oldalképek
Tartalom