Teológia - Hittudományi Folyóirat 18. (1984)

1984 / 4. szám

NEGYEDÉVI FOLYÓIRAT XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 1984. DECEMBER TANULMÁNYOK BELON GELLERT: A szolgálat Jézus szemléletében ............................. 2 G ÁL FERENC: Szolgálat és szabadság......................................................... 6 BODA LÁSZLÓ: Szolgálatot vállalni a szeretetben................................ 10 SZ ÉLL MARGIT: Tanúságunk Jézus szeretetéről.................................... 14 S ZENNAY ANDRÁS: Testvéri szeretet — testvéri szolgálat............. 18 A TEOLÓGIA BESZÉLGETÉSE DR. ANTON GOTS ATYÁVAL, A BETEGPASZTORÁCIÖ EGYHÁZMEGYEI FELELŐS VEZETŐJÉVEL (AUSZTRIA) A felebaráti szeretet új iskolája (S. Huszár Éva).................................... 25 K ÖRKÉP Menedék az üldözötteknek (Hetérryi Varga Károly) .............................. 29 A z irgalom követei (A nők egyházi szolgálata az első .századokban) (Bozóky Éva).................................................................................................... 33 Fiatalok szeretetszolgálata (Diószegi László)........................................... 37 Szolgálatra kész öregek (Paleta Éva)........................................................... 39 A példaadás szolgálata (Seprődi Éva)......................................................... 44 A Königsbergi Töredék karácsonya (Hetény János)............................. 47 T EOLÓGIA I - LE LKI PÁSZTOR I KÉRDÉSEK Az egyházközség diakóniája (Cselényi István Gábor)........................... 49 N osztalgia vagy karitász? (Gyulay Endre)............................................... 52 A szeretet találékony (Hajnal György)...................................................... 55 G ondolatok a mozgássérültek pasztorációjához (Simándi Ágnes) ... 59 Liturgikus változások az Egyházi Törvénykönyvben (Verbényi Ist­ván) .................................................................................................................... 62 F elelős szerkesztő: Szennay András Felelős kiadó: Magyar Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom