Hittudományi Folyóirat 22. (1911)

Irodalmi értesítő

270 ELŐFIZETŐK NYUGTATÁSA. ELŐFIZETÉSEK NYUGTATÁSA: Bölcseleti folyóiratnál. 1906-ra : Ferch Mátyás. Hittudományi folyóiratnál: 1908- ra : Ferch Mátyás. 1909- re: Ferch Mátyás, dr. Tumbász István, Székelyudvarhelyi róm. kath. főgimnázium. 1910- re : Balogh Lajos, dr. Boroviczény Nándor, dr. Fent Ferenc, Ferch Mátyás, Gáy János, dr. Glattfelder Gyula, Geiger Alajos, dr. Heckenberger Konrád, dr. Hornig Károly, Horváth Lajos (Köpesény), Ilkics István, dr. István Vilmos, Jedlicska Pál, Kurcsy Vendel. Klein Tivadar, Kolozsvári kalazantinum, Liber János, Lind Lénárd, P. Maxim Atanáz, Pacha Ágost, Pacha István, Pohl János (ó), Rajczi János, dr. Bepák Jenő, Bussei Károly, Szatmári kir. kath. főgimnázium, Sze- gedi kir. kath. tanítóképző, Szmrecsányi Lajos, Slepkovszky János (δ), dr. Töttössy Miklós, dr. Tumbász István, Urbán János. 1911- re : Ambrus Artur (5), dr. Andor György, dr. Babura László, dr. Balás Endre, Balás Lajos, dr. Balits Antal, Bálint Venánt, dr. Bar- talos Gyula, dr. Beliczky János, Bertalanffy Gyula, Bernátsky Ferenc, Besztercebányai papnevelő-intézet, Bogovich Ferenc, Bohárcsik Sándor, dr. Boromisza Tibor, dr. Boroviczény Nándor, Bozóky Bona ventura, Brém Lőrinc, Budapesti magyar egyházirodalmi iskola, Budapesti kegyes- rendi kalazantinum, Budapesti karmelita rendház, Buday János, dr. Bún- dala Mihály, Csanádi növendékpapok magyar egyházirodalmi iskolája, Csanádi püspöki papnevelő-intézet, gr. Csáky Károly, dr. Csárszky Istváp, Cser Vendel, Csernik Alajos, dr. Csernoch János, Csíksomlyói főgimná- zium, Csornai premontrei székház, Czeizel Gábor, Czigány Pál, dr. Czilek Balázs, Debreczeni János, dr. Demkó György, Dési ferencrendi zárda, Dlhos István. Dragoner Béla, Drexler Antal, Döller József, Egri nővén- dékpapság magyar egyházirodalmi társulata, Egyetemi könyvtár (Buda- pest), Esztergomi egyházirodalmi iskola, dr. Engels János, Eperjesi kir. kath. főgimnázium, Erdélyi Károly, Ettinger János, Faragó Károly, dr. Fejérvári József, Fetser Antal, dr. Fibiger Sándor, Firozák Gyula, Fischer-Colbrie Ágost, Gabriely Lajos, dr. Gallovich Jenő, Gere Gábor, dr. Gonda György, Győri nagyszemináriumi könyvtár, Győri karmelita zárda, Grócz Béla, _ Guzsvenitz Vilmos, Gürtler József, dr. Hadzsega Bazil, dr. Hanauer Á. István, Hanny Gábor. dr. Hanny Ferenc, dr. Henny Ferenc, Hittudományi kar Budapest, Hölszky Károly, Hörl Gyula, Hümpfner Alajos, Hoffmann János, dr. Horváth Győző, Horváth János, Horváth Pál, Huber Lipót, Janiczek Emil, Jászóvári premontrei kano- nokrend, dr. Jehlicska Ferenc, Ikrényi József, Joó János, dr. Kádár Ambrus, Kaplony sz. ferencrendi zárda, Kassay István, Kassai egyház- irodalmi iskola, Kaszás Rajmund. Kassai kir. jogakadémia, Kassai pre- montrei főgimnázium, Kecskeméti ferencrendi zárda, dr. Kele István, Kerekes Béla. dr. Kestler István, dr. Kis-Erős Ferenc, dr. Klaucz György, dr. Knecht János, dr. Kohl Medárd, dr. Komáromy Dezső, dr. Kokas János, Kondor István, dr. Koperniczky Ferenc, Dr. Kováts Gyula, Kovács Kandid, Kreucz Ignác, dr: Krammer György, dr. Kramp János, Kránitz Kálmán, Krizsán Mihály, Krssák József, dr. Krüger Aladár, Kulcsár Kálmán, Kudora János, Kubusz Leontin, dr. Láng Antal, dr. Lindenberger János, dr. Lukcsics József, gróf Majláth Gusztáv, gróf Majláth József, Markovics Lázár, Mayer Károly, Mayer Kér. János, P. Maxim Atanáz. Máriaradnai ferencrendi kolostor, dr. Mázy Engelbert, Medveczky Ede, Melles Géza, Miller György, dr. Mihálovies Ede, dr. Mihályi! Ákos, Mladoniczky Ignác, Mohi Ántal, dr. Molnár Ignác,

Next

/
Oldalképek
Tartalom