Teológia - Hittudományi Folyóirat 15. (1981)

1981 / 1. szám

TANULMÁNYOK SZENNAY ANDRÁS: Végrendelet és program — — — — — — 1 REZEK ROMÁN: Elmélkedések a keresztét állomásaira (Teilhard de Chardin fordításaiból) —• — — — 5 NYÍRI TAMAS: Felelősségünk a megváltás művében (Endreffy Zoltán) 12 TÜSKÉS GÁBOR: A kultusz az imádság legmagasabb formája — — 15 GÁL FERENC: Az egyház küldetése — — — — — — — — 65 ELŐD ISTVÁN: Schütz Antal teológiája — — —- — — — — 70 SZÉLL MARGIT: „Nézd, a tenyeremre rajzoltalak” (Iz 49,16) (A vigasztalás tudományáról és teológiájáról) — — 75 TÖRÖK JÓZSEF: Szent Imre a történelmi kutatások fényében — — 129 NEMESHEGYI PÉTER: Krisztus találkozása Ázsia leikével — — — 134 TOMKA FERENC: Társadalomszerkezet és lelkipásztorkodás — — — 142 KISS LÁSZLÓ: „A győzelem elnyelte a halált” (iKor 15,55) — — — 149 GÁL FERENC: „Láttuk az Atya Egyszülöttének dicsőségét” — — — 193 JOSEPH RATZINGER bíboros: A 381. évi I. Konstantinápolyi zsinat (Előzményei és maradandó jelentősége) (fordította: Endrefh/ Zoltán) — 198 SZENNAY ANDRÁS: Az egyház missziós küldetése — — — — — 203 BOZÓKY ÉVA: Példaképünk, testvérünk, kortársunk: Árpádházi Szent Erzsébet — — — — — — 211 A „TEOLÓGIA” BESZÉLGETÉSE NEMES NAGY ÁGNESSEL A létkérdések és a vers (Sz. M.) — — — — — — — — — 20 DR. MAGYAR IMRE ORVOSPROFESSZORRAL Élet az igazság, a jóság és a szépség jegyében (Széli Margit) — — 216 TÁVLATOK Szentírás és igehirdetés (Cselényi István Gábor) — — — — — 26 Gondolatok a pap nélküli istentiszteletről (Sólymos Szilveszter) — — 81 Milyen Isten-képet közvetítsünk? (Cselényi István Gábor) — — — 156 Gyógyítás, egészség, üdvösség (Széli Margit) — — —• — — — 220 FÓRUM Aszkézis, életöröm, szerzetesi életforma (Bozóky Éva) — — — — 30 Teológiai vélemények a szexualitásról (Pálvölgyi Gyula)— — — — 31 A magyar liturgikus szövegek kérdése (Belon Gellért) — — — — 162 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom