Circulares literae dioecesanae anno 1911 ad clerum archidioecesis strigoniensis a Claudio Francisco Cardinale Vaszary principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

XIII.

139 dioecesim Csanádiensem, — Csomó Ale­xander ad dioecesim Albaregalensem di­missus est. Duffek Joannes ad archidioecesim Strigoniensem susceptus et in qualitate cooperatoris Posonium ad SS. Trinitatem missus est. Kozelka Eugenio neomystae permis­sum est, ut in convictu „ AloysianunD munus praefecti obire possit. Nr. 5843. Conscriptio Laicorum ad Aulam Pon­tificiam per­tinentium. t Beatissimi Patris voluntas est, etiam in Constitutione Sapienti consilio pate­facta, ut sive Acta Apostolicae Sedis sive Annuarium quod inscribitur La Gerarchia Cattolica, la Cappella e la Famiglia Pontificia, maxima cura maximaque di­ligentia exarentur; mihique commisit, ut opportunas notitias mittendas curem, quae in praefatum finem desiderantur. Quamobrem RR. DD. Parochis in- iungo, ut mihi notum reddant, utrum intra parochiam suam laici ad Aulam Pontifi­ciam pertinentes, inveniantur; declaretur 1. nomen, cognomen et titulus gentilitius, 2. dein titulus aut gradus in Aula Ponti­ficia obtentus; utrum sit Cubicularius Secretus an Honoris ab Ense et Lucerna, Supra Numerum (Cameriere segreto, od’ onore, di cappa e spada), 3. declaretur dies concessionis, 4. si vertente anno de­mortuus fuerit, dies interitus adnotetur, 5. addantur insuper si opportunum, ob­servationes atque notitiae confidentiales. Haec omnia usque ad 20. Septembris in Cancell. Primatialem mittere curent. 5630. sz. Az eszter­gomi lelki­gyakorlato­kon reszt­vettek névsora. A lelkigyakorlatokon résztvettek név­sora a következő: Ambruskó Lajos plébános Nádszeg, Bakos János tb. kanonok esp.-pleb. Ersek- vadkert, Bauer Antal h. pleb. Nagysáró, Bányász Endre pleb. Egeg, Bányász Jó­zsef hitoktató Budapest, Báthy Lajos al- esp.-pleb. Nagymácséd, Bednárik József hitoktató Budapest, Bilek Bezső alesp.- pleb. Ürmóny, Biringer János pleb. Óhaj, Biró Gyula s.-lelk. Nemcsény, Bócz Károly pleb. Aszós, Bószner János szentsz. tan. Pozsony, Bozóky Géza Budapest, Bö- schatt Ferenc pleb. Nagybörzsöny, Csa- poss Géza h. pleb. Nagylég, Csémy Antal h. pleb. Alsóvárad, Czaykowszki Evariszt pápai kamarás, pleb. Pozsonyvirágvölgy, Druga László pleb. Nógrádmegyer, Epölyi Ferenc h. alesp.-pleb. Nagykálna, Ernyei Pál pleb. Nagykereskény, Farda Adolf s.-lelkész Komárom, Fekete Mihály hit­oktató Budapest, Florek Antal pleb. Láb, Fodor Jenő h. pleb. Kőkeszi, Foltin János pleb. Bajót, Fray Jenő hitokt. Budapest, Galambos Béla s.-lelkész Galánta, Ghy- messy Zsigmond dr. pleb. Kékkő, Graef- fel János prael.-kanonok, h. nagyprépost Esztergom, Greguss János pleb. Béla- bánya, Gürtler Dénes pleb. Magasmajtény, Gverk József h. pleb. Magaslak, Gyúrják Ignác s.-lelkész Vágsellye, Gyürky Endre pleb. Vámosmikola, Hajts János plébános Nyergesujfalu, Hegyi Jenő dr. pleb. Alsó- nyárasd, Hell Ferenc hittanár Budapest, Herbszt József pleb. Szentmihályfa, Hla- vathy József pleb. Istvánháza, Horváth Jenő pleb. Magyarbél, Horvát József pleb. Komját, Horváth Zsigmond dr. plébános Palást, Jernei János pleb. Dág, Kada Mi­hály pleb. Szentendre, Karácsonyi Sándor pleb. Zsitvaapáti, Kardhordó István pleb. Kurtakeszi, Kégly György s.-lelkész Do­rog, Kirchknopf Ferenc pleb. Böős, Kiasz Ágoston s.-lelkész Tardoskedd, Kalász Imre pleb. Szilincs, Kiinda Teofil dr. prael.-kanonok Esztergom, Knapp Nán­dor hitoktató Budapest, Konyakovszky

Next

/
Oldalképek
Tartalom