Török József (szerk.): Doctor et apostol Szent István-tanulmányok (1994) - Studia Theologica Budapestinensia 10. (1994)

Bozóky Pál Gerő: Szent István jeruzsálemi alapítványairól

Doctor et apostol, Budapest 1994. Bozsóky Pál Gerö Szent István király jeruzsálemi alapítványairól A keresztény magyar utókor csak hálával és megilletődéssel gon­dolhat arra az apostoli lelkületű királyra, aki országot alapító, egy­házat szervező, határokat védő gondjai közt a határokon túlra került vagy utazó magyarokról sem feledkezett meg, hiszen Rómában, Konstantinápolyban és Jeruzsálemben alapítványokat tett lelki és testi védelmükre, gondozásukra. Kolostorokról és zarándokházakról szólnak az ősi krónikák, de néhány későbbi szerző még azt is tudni véli, hogy a magyarok első királya példát mutatva alattvalóinak, ma­ga is elzarándokolt volna Rómába és Jeruzsálembe. E rövid történelmi áttekintés elsősorban Szent István esetleges jeruzsálemi útját, szentföldi adományait és alapítványait szándéko­zik vizsgálni (1) és a rendelkezésünkre álló történelmi források segít­ségével a következő kérdésekre válaszolni: — Milyen volt a jeruzsálemi szentélyek sorsa az ezredforduló előtt? — Kik írtak Szent István jeruzsálemi útjáról, és járt-e valóban a Szentföldön az első magyar király? — Mikor és milyen adomámyokat adott, miféle alapítványokat tett Jeruzsálemben, és kiknek a segítségével juttatta el rendel­tetési helyükre? — A megbízott közvetítők müyen célra fordították a minden for­rás által „gazdagnak” nevezett adományokat? — Mi lett a szentistváni alapítványok sorsa a XI. század végén, voltak-e később hasonló kezdeményezések? A jeruzsálemi keresztény szentélyek rövid története a X. század végéig Az evangéliumok egybehangzó elbeszélései szerint Jeruzsálem­ben a kivégzések helye, a Koponyák hegye, a Golgota a város kapuin kívül volt. Itt feszítették keresztre a Názáreti Jézust Pontius Pilatus 23

Next

/
Oldalképek
Tartalom