Circulares literae dioecesanae anno 1909 ad clerum archidioecesis strigoniensis a Claudio Francisco Cardinale Vaszary principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

XIII.

146 10 Berényi István plébános Litva Bernkopf Károly plébános Hidaskürt Blaschke József káplán Szered Blieszner Ágoston káplán Szomor » Bohnert Marián plébános Ipolytölgyes 15 Boócz Károly plébános Aszós Bozóky Géza kórházi lelkész Budapest Braun Ferencz Adalbertinista Esz­tergom Breyer Róbert plébános Zsitvabes- senyő Buzna Sándor plébános Pusztavo- gyerád 20 Búzás István fővárosi hitoktató Csémy Antal h. plébános Alsóvárad Drozd Pál plébános Lukanénye Duben Sándor káplán Szőgyén Ekker József plébános, szentszéki tanácsos Ballony 25 Erhardt Viktor kiérd, esperes, plébá­nos Érsekújvár Fehérvári Kálmán esperes-plébános Hrádek Ferenczy György esperes-plébános Szalka Fleischer János káplán Pöstyén Foltin János plébános Baj ót 30 Gaál István kiérd, esperes, plébános Naszvad Gallovits Jenő fővárosi vallástanár ; Gaudnik Gyula tábori lelkész Nagy­szombat Greguska József plébános Grinád Hévey Gyula fővárosi hitoktató 35 Hlavathy István kórházi lelkész Budapest Hoits Márton h. plébános Szent- mihályúr Horváth József plébános Komjáth Huszár István plébános Királyrév Jakabovits János h. plébános Felső- szőllős 40 Janits Ferenc plébános Vágkirá*lyfa Jernei János plébános Dág Jónás Imre s. lelkész Léva Jurka József tanulmányi felügyelő Nagyszombat Katona Ernő plébános Bohunicz 45 Klacsánszky József plébános Özdöge Ivlasz Ágoston káplán Tardoskedd Kovács István h. plébános Ipolyvisk Kovács József esperes-plébános Jác Kozma Mihály plébános Nógrád- marcal 50 Köves Kálmán plébános Vágfarkasd Kán István plébános Fámád Láng Antal plébános Alsórakonca Lábay Gyula káplán Lekér Litassy János esperes-plébános Hegy­bánya 55 Lőrik Béla plébános Csáb Lőrincz János alkormányzó Esz­tergom Luzsicza István plébános N.-Födémes Mertán János fővárosi hitoktató Martini Miklós plébános Pozsony- ivánka 60 Márton István alesp., plébános Nagy- csalomja Mihalovits Ferenc esperes-plébános Bácsa Milakovszky István főv. vallástanár Mika Ferenc fővárosi hitoktató Minczér Elek plébános Hosszúfalu 65 Moravek Boldizsár plébános Alsó- bágyon Nádai Kálmán káplán Selmecbánya Necseszálek Károly plébános Búr- szentmiklós Nemes Antal prelátus, apát-plébános Budavár Neymonn Károly c. kanonok, plébános Patak 70 Orbán Szilárd plébános Majtény

Next

/
Oldalképek
Tartalom