Bougaud Emil: Szent Vince élete és a missiós papok kongregációjának megalapítása. 2. kötet - 70. évfolyam (Budapest, Stephaneum Nyomda, 1907)

VI Bita Dezső, hittudor, c. apát, nyug. egyet, tanár, kiérd, egyet, rektor, Budapest. Bognár István, hit- és bölcselettudor, címz. apát, kiérd, egyet, rektor, kanonok, pápai t. kamarás, az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság t. b. elnöke, Nagyvárad. Boromisza István, apát-kanonok, lelkész, Kalocsa. Bozóky Alajos, jogtudor, kir. tan., akadémiai igaz­gató, Nagyvárad. Breznay Béi.a, hittudor, pápai kamarás, kiérd, egyet, rektor, egyet. ny. r. tanár, az «Egyetemes Kritikai Lapok» szerkesztője, Budapest. Bundala Mihály, hittudor, pápai t. kamarás, kanonok, papnöv. kormányzó, Nagyvárad. Bunyitay Vince, apát-kanonok, a M. T. Akadémia 1. tagja, Nagyvárad. Concha Győző dr., udvari tanácsos, egyet, tanát) a M. T. A. r. tagja, Budapest. Csippék Sándor, hittudor, apát-kanonok, Nyitra. Csősz Imre, hittudor, a Ferencz-József-rend lovagja, a tiberi és arkadiai akadémiák tagja, Rózsahegy városának díszpolgára, k. r. gimn. tanár, Vác. Czeizel Gábor, pápai prelátus, apát-kanonok, Nyitta. Demkó György, hittudor, egyet. ny. r. tanár, dékán, c. kanonok, Budapest. Dudek János, hittudor, szentszéki tanácsos, c. apát, egyetemi ny. r. tanár, a «Religio» szerkesztője, Budapest. Engel János, hittudor, prépostkanonok, Temesvár. Erdősi Károly, t. pápai kamarás, a Szent-István-Tár- sulat igazgatója, Budapest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom