Hittudományi Folyóirat 7. (1896)

Irodalmi értesítő

Utolsó közlésünk óta fizettek a következő igen tisztelt megrendelők. Ahol összeg nincs kitéve, 5 frt értendő. 1890-re: Boros János. — I89l-re : Melly Károly, Popovits Emil. — 1892-re: Dr. Acsay Antal, Dr. Kramp János, Popovics Emil. Dr. Vildfeuer Károly, Zimándy Ignác. — I993־ra : Dr. Acsay Antal 3 frt., Dr. Kramp János, Popovics Emil, Skrivanek Mór. — 1894-re • Balaton József, Baraczius József, Blazsejovszky Ferenc, Ernyei Pál, Dr. Hám Antal 2'50 frt., Dr. Ivanóczy Ferencz, Jedlicska Pál, Kováts Mihály; Dr. Kramp János, Kuzmich József, Popovics Emil, Skrivanek Mór, Szecsányi Vilmos, Szmetana Ágost, Szombathy Sándor, Szűcs János, Zimándy Ignác. — 1895-re : Baráczius József, Csurják Lajos, Dollencz József, Dörner József, Erhardt Vilmos, Gáspár Ferenc, Glattfelder Gyula 250׳ frt., id. Gózsy Mátyás, Grosch Adolf 250׳ frt. Horváth János 250־ frt., Iluitzky István, Dr. Kramp János, Kováts János, Kováts Mihály 250־ frt., Kucsorszky Lajos, Laczek Gyula, László Lajos 250׳ frt., Magdics István, Majláth Gusztáv gróf, Makav Gábor, Mazaly János, Puchovszky Bálint 250־ frt, Radnich Imre; Ráth György, Rechner Konrád, Révay Tibor 250׳ frt., Rozsházy István, Sipos Géza, Spett Gyula 1 frt., Szántó Géza 2’59 frt., Szecsá- nyi Vilmos, Szentiványi János 250׳ frt., Zimándy Ignác, Zittl Róbert. Zoltsák János, Egyetemi könyvtár, Magyar egyházirodalmi iskola, Temesvár. — 1896-ra: Dr. Ambrus István, Aronfí'y Ferenc, Áppás Gyula, Balassy Endre, Balázs András 250׳ frt., Bartalos Gyula, Bauer György, Dr. Beliczky János, Berecz Károly, Biricz Ferenc, Dr. Borom- isza István, Bozóky János, Brankovits György, Brösztel Lajos, Csűr- ják Lajos, Dollencz József, Dörner József, Eisele Ferenc, Dr. Fehér Gyula, Fridrich József, Gáspár Ferenc, Gerely József, Goltz Károly id. Gózsy Mátyás, Grosz Antal, Gusztvenitz Vilmos, Hadzsega Bazil 250־ frt., Dr. igaz Béla, Jakob János, Jakovits János, Janitsek Emil, Kassay István, Kny Antal, Kovács János, Dr. Kramp János. Krasznyánszky János, Kubusz Leontin 250־ frt., Kucsovszky Lajos, Kurtz Vilmos, Dr. Kürtössy József, Lahocsinszky Adolf, Láng Pál. Lehoczky Gyula, Lönhart Ferenc, Lőrinc János, Machácsek Béla, Majláth Gusztáv gróf. ifj. Majoros Ferencz 3 frt., Makay Gábor, Martinov Fortunát, Mazaly János, Michalik József, 250־ frt., Michel- bach Ferenc, Dr. Molnár Ignác, Nagy Antal 250־ frt., Nemeskey Andor, Nogáll László, Ochács Titusz, Ocsovszky Ferenc, Orbán Jácint, Paszlavszky Sándor, Pataky János, Dr. Párvy Sándor, Peck Péter, Pemp Antal, Plent Nándor, Pokorny Emánuel, Pongrácz Adolf gróf

Next

/
Oldalképek
Tartalom