Teológia - Hittudományi Folyóirat 12. (1978)

1978 / 2. szám - TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK - Kerekes Károly: Egy szentírási szakasz értelmezése katekézisünkben

Számunk Írói: Boda László, a Hittudományi Akadémia professzora, Budapest — Bozóky Éva újságíró, Buda­pest — Cselényi István Gábor gk. lelkész, Budapest — Gál Ferenc, a Hittudományi Akadémia professzora, Budapest — Gyűrű Géza plébános, Zalaszentiván — Hegyi Béla, a Vigilia munkatársa, Budapest — Kerekes Károly főiskolai tanár, Szeged — Kardos József plébános, Budapest — Kerényi Grácia író, Budapest — Kipke Tamás, az Új Ember munkatársa, Buda­pest — Kiss László lelkész, Budapest — Koroncz László plébános, Búcsúszentlászló — Kor- zenszky Richárd főiskolai tanár, Pannonhalma — Szabó Ferenc, a Vatikáni Rádió munka­társa, Róma — Személyi József főiskolai tanár, Budapest — Széli Margit, tanár, szerk. mun­katárs, Budapest — Tarjányi Béla, a Hittudományi Akadémia professzora, Budapest. Az illusztráció az „Életét adó Pelikán”, Ewald Mataré mozaikjából a kölni dóm déli kapujáról. INHALT AUFSÄTZE FERENC SZABÓ: Zivilisation der Liebe FERENC GÁL: Die Heiligung der Welt BÉLA TARJÁNYI: Die „Versuchung" Jesu MARGIT SZÉLL: Aktuelle Form der Liebe für u nsere Zeit ist die Toleranz DURCHBLICKE Von der Aggressivität bis zur Spiritualität des Dienstes (István Gábor Cselényi) FORUM Die selbstzerstörerische Tendenz und die Seelsorge (Tamás Kipke) GESPRÄCH DER „TEOLÓGIA" MIT ÉVA BOZÓKY Brennpunkt der Liebe: die Familie (Sz. M.) UMSCHAU Die Auslegung der Sünden in der Moral der Liebe (László Boda) „Hasset das Böse, liebet das Gute" (Am 5,15) (László Kiss) Können wir noch lieben? (Béla Hegyi) Uber Liebe und Hass nach dem Roman „Erbarmen" von László Németh (Richárd Korzenszky) „Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden” (Mt 5,4) (Grácia Kerényi) THEOLOGISCH-SEELSORGLICHE FRAGEN Liebe am Krankenbette (József Kardos) über das Lebensalter der Firmanden (László Koroncz) Erziehung heiteren Christen (József Személyi) Wir brauchten ein gutes Kirchengesangbuch! (Géza Gyűrű) Die Auslegung eine biblischen Perikope in der Katechese (Károly Kerekes)

Next

/
Oldalképek
Tartalom