Hittudományi Folyóirat 18. (1907)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

II. VEGYESEK. AZ A QUINÓI-SZENT-TAMÁS-TÁK SAS ÁGBÓL. Felolvasó ülés 1907 február 20. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1907 február 20-án délután öt órakora központi papnevelő-intézet dísztermében, dr. Székely István egyetemi tanár elnöklete alátt, rendes havi felolvasó ülését tartotta, melyen az elnökön és felolvasókon kívül jelen voltak : dr. Kiss János egyetemi tanár alelnök, dr. Hanauer Á. István lelkiigazgató, főtitkár, dr. Mihályfi Ákos és dr. Hanuy Ferenc egyetemi tanárok, Szentiványi Károly plébános, a Keresztény Szövetkezet igazgatója, dr. Gallovich Jenő hittanár, Bozóky Bonaventura máv. ellenőr, Kaszás Márton kármelita r. lektor, Schütz Antal kegyes- rendi tanár, dr. Lutter János, dr. Hegedűs Aladár, dr. Waltner Jenő, Paál Árpád, Kiss Gyula, Grünhut Ferenc, if). Székely István és számos egyetemi hittanhallgató. Az ülés elején az elnök indítványára dr. Notter Antal rendes tag jogakadémiai tanárrá történt kineveztetése fölött jegyzőkönyvileg örömét fejezte ki a társaság. Majd dr. Reichardt Tamás székesfej érvári theológiai tanár, rendes tag »Az állam és a tulajdonjog« cím alatt ér- tekezett. A szociális kérdés első sorban gazdasági kérdés, elosztási probléma. A gazdasági liberálizmus a gazdasági életben csak

Next

/
Oldalképek
Tartalom