Hittudományi Folyóirat 24. (1913)

Irodalmi értesítő

166 ELŐFIZETŐK NYUGTATÁSA fehérvár, Bazilrendi internátus Ungvár, Bálint Venant, Bernátsky Ferenc, Bertalanffy Gyula, Bohárcsik Sándor, dr. Boromissza Tibor püspök, dr. Boroviczényi Nándor, Bozóky Bonaventura, Braun Adolf, Budapesti k. m. t.-egyetem hittudományi kara, Ciszterciek Benardinuma Budapest, Ciszterciek főgimnáziumának könyvtára Pécs, Collegium Hungarico- Germanicum Róma, gróf Csáky Károly püspök, dr. Csárszky István, Csekó Gábor,Cser Vendel,Csernik Alajos, dr. Csernoch János hercegprímás, Czigány Pál, dr. Czilek Balázs, Debreczeni János, dr. Demkó György, Dlhos István, Domonkos-r. zárda Vasvár (5 kor., I. félév), Döbrössy Alajos, Drexler Antal, Egri növ. papság egyh.-irod. Társulata, Erdőssy Ferenc, dr. Ernszt Sándor, Esztergomi növendékpapság m. egyh.-irod. Iskolája, Ferch Mátyás, Ferschich János, Fetser Antal püspök, dr. Fibiger Sándor, Fiedler István, Fiumei m. kir. áll. főgimnázium, dr. Fisher-Colbrie Ágoston püspök, Főapátsági központi könyvtár Pannonhalma, Főgimnázium tanári könyvtára Csíkszereda, dr. Frey János, dr. Gere Gábor, dr. Glatt- felder Gyula püspök, Papnevelő-intézet Rozsnyó, Grótz Béla, Grosch Adolf Guzsvenitz Vilmos, Gürtler József, dr. Hajdú Tibor főapát, dr. Hanauer Á. István, Havrán János, Hehelein Károly, dr. Hermann József, Hodács István, Hoffmann János, dr. Horváth Ferenc, dr. Horváth Győző püspök, Horváth János, Hölszky Károly, dr. Igaz Béla, Jászóvári Premontrei kanonokrend Jászóvár, dr.Jehlicska Ferenc, Jézus-társasági rendház Pécs, dr. Kanyó Gyula, dr. Karácsonyi János, Kassai növendékpapság m. egyh.- írod. Iskolája, Kármeiita rendház Budapest, Kármelita rendház Győr, Kármelita rendház Zombor, Kegyesrendi Kalazantinum Budapest, Keleti Kálmán, Kerekes Adalbert, Királyi kath. főgimnázium Szatmár, Kirsch- baum Lajos, dr. Klausz György, dr. Knecht János, dr. Kokas János, Kondor István, dr. Koperniczky Ferenc, Kozáry Gyula, dr. Krammer György, dr. Krüger Aladár, Kubusz Leontin, Kudora János, Kulcsár Kálmán (8 kor.), Kunosvágási rom. kath. plébánia, Láng Antal, K. Lieber János, dr. Lindenberger János, dr. Lőrincz Gyula, dr. Lukács József, Magyar egyh.-irod. Iskola Budapest, Magyar egyh.-irod. Iskola Temesvár, Majláth Károly püspök, Meyer Károly, dr. Mázy Engelbert, Medveczky Ede, dr. Mérő József, dr. Margitai Antal, dr. Mihályfi Ákos, Miller György, Mladoniczky Ignác, dr. Mohi Antal, dr. Molnár Ignác, dr. Mosonyi Dénes, Nagy Mátyás, Nagyszeminá- rium Nyitra, Nagyváradi prem. főgimnázium tanári könyvtára, Néger Ágoston, Németh Sándor, dr. Némethy Gyula, Norbertinum Budapest, Országos Kaszinó Budapest, Pacha Ágost, Papnevelő-intézet Pécs, Pap- nevelő-intézet Szatmár, Papnevelő-intézet Szombathely, Papnevelő-intézet Veszprém, dr. Pataky Arnold Nagyvárad, Páder Rezső Sopron, dr. Párvy Sándor püspök (5 kor., I. félév), Pázmáneum Bécs, Peszeki Ferenc, Pécsi Kath. Kör, Pinzger Ferenc, dr. Pokorny Emánuel, dr. Potyondy Imre, dr. Povischil Richárd, Pozsgay József, Premontrei székház Csorna, Pre- montrei főgimnázium Kassa, dr. Prohászka Ottokár püspök, dr. Radnai

Next

/
Oldalképek
Tartalom