19 találat (0,247 másodperc)

Találatok

1. 1940-11-15 [240]
[...] vezetői magyar részről ott voltak vitéz Bartta Károly honvédelmi miniszter tábor­szernagy [...] város vezető f tisztviselr i vitéz Farkas Éere c tábornok a Ludovika [...] kultusz államtitkár Magyarossy Sándor tábornok vitéz Tárczay Fel ácides Román miniszteri [...] liát ügyvezetá elnökül szentkatolnai Cseh Sándornét választottá meg A gyűlé­sen kimondtál [...]
2. 1938-06-22 [183]
[...] Országos Magyar Iparművészeti Társulat elnöksége vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzója [...] Imre Endre Zsigmond Nyíri István vitéz Sebestyén Kál­mán Vitéz Árpád Péchy Imre Hertelendy Miklós [...] népmüvelés vezetője a hölgyek tözött vitéz Marton 3 elánó Bánó Ivánné vitéz csicseri Rónay Istvánné Farkas Sándorné özv Marton Ödönné és a [...]
3. 1936-11-16 [152]
[...] város közönségének szine­java A megjelenteket vitéz Hódsági Béla üdvözölte majd Katona [...] Árpád Bihari zongorahangversenyét játszotta el Farkas Sándorné Mendelssohn dalokat énekelt és Farkas Ödön csellón játszott A zenekari [...]
4. 1942-07-04 [274]
[...] iskolai tanárokat Radimeozky Erzsébet Fridrich Sándorné Felleg Mária és dr Szilaisy [...] Kár oly né Haader Györgyi Farkas Rlchllnk Emiiné Geyer Ida özv [...] a Mező utcai kereskedelmi vezetésével Farkas Gábor tanárt bizta mag A [...] igazgatót a Htthgaria köruti én vitéz Morvay Gyula Igazgatót az Álmos [...]
5. 1934-06-30 [104]
[...] Endre közig bi­rok ott volt vitéz Hiszár Aladár Budapest ny f opolg ormost ere vitéz pávai Mátyás Sándor ny olt [...] a társaságbeli hölgyek élén Raffay Sándorné Kárpáthy Kamillónó Révy Kál­mánná továbbá [...] Nomzoti Kaszinóban MOT F ELJEGYZÉS FARKAS ISTVÁN PÜSPÖK CSALÁDJÁBAN Farkas István tiszán­inneni rofdraátua püspök és [...]
6. 1935-03-18 [125]
[...] tanár Batiz Dénes dr főorvos vitéz Czovay Sándorné Dobos Károly Békefi Benő Ikafelvl Farkas Béla dr Ecsedy Aladár dr [...] kapott Biztos győzelmét várják Horcegfalva Farkas Elemér egyhangú Mór Czormann Antal [...] 8000 ajánlással fölényesen vezet Lovasborény Vitéz Hadnagy Domokos az ajánlások többségét [...]
7. 1935-03-12 [124]
[...] I s 1 e y Sándorné dr né Kunst Irén leánykori [...] kinai működése alatt Kunst Irénnek Vitéz G s i a Sándor [...] vidéki városban megin­dult Dobroconbo vasárnap vitéz Nagy Iván dr vozotésévol Antal [...] nyomdaigazgató Czakó István miniszteri titkár Farkas János igazgató Foroncz Gábor orvos [...]
8. 1935-09-27 [130]
[...] ükkor áldás leszel magad is Vitéz S ó n y 1 [...] fohászkodott áldást az uj fel­ügyelőre Farkas Elek ubauj 1 református esperes [...] dr polgármesterhelyettes Mis­kolc városának vezetője vitéz B u t t y [...] y u 1 a y Sándorné a Miskolci Evangélikus Nőogyiet elnöke [...]
9. 1936-06-05 [141]
[...] Krlsztlna köruton a DéllvasAtnál Patz Sándorné a Krisztina téren a Kaszinó előtt Kaslcs Margit vitéz Lubkovits Istvánné A Döbremtei téren [...] Dunapalota előtt a korzón Epler Sándorné Ádám Aladárné Lánchíd peszl hidfő Czobler Gusztávnó Farkas Jenőné Ferenc József tér Kereskedelmi [...] tér Sas utca sarok Blahunka Sándorné Zámborszky Irén Erzsébet tér Wekerle­utca [...]
10. 1938-12-20 [195]
[...] e szociális hölgybizottság elnöke Raffay Sándorné társelnök Baranyai Llpótné vitéz Csécsy Nagy Imre altábornagy és felesége Haltzlnger Sándorné a főváros képvisele­tében Ray István [...] Jenoná fővédunők és sokan mások Farkas Alberlk cisztercita plébános mondott ünnepi [...]
11. 1936-06-06 [141]
[...] Krisztina kőrúton a Délivasmtnál Patz Sándorné a Krisztina téren a Kaszinó előtt Kaslcs Margit vitéz Lubkovits Istvánné e A Döbrente [...] Dunapalota előtt a korsón Epler Sándorné Ádám Aladárné Lánchid pesti hidfő Czobler Gusztávnó Farkas Jenőné Ferenc József tér Kereskedelmi [...] tér Sas utca sarok Blahunka Sándorné Zámborssky Xrén 0 Erzsébet tér [...]
12. 1938-06-25 [183]
[...] igazgatót 1 leánygimnáziumi igazgatói állásra vitéz Ghymes Béla le­ánygimnáziumi h igazgatót [...] Istvánné Vágsellyel Margit Ajazó Irma vitéz Puy ITenő­né Szabó Lászlóné Józsa [...] népiskolai tanítói állásra özv Demeczky Sándorné özv Kováts Gyuláné Bálványos Zoltánné [...] ld tanítónőt Szoboszlal Ferenc és Farkas Sándor továbbképző népiskolai id tanítókat [...]
13. 1941-10-07 [262]
[...] bt négynmeletes bérház if j Farkas Kálmán XII Béla király u 3 a egyemeletes lakóház dr Farkas Ferene XI Elck u 4716 [...] Xirály u 9 hatemeletes bérház vitéz Deák L ajosnó XII G [...] X Halas u 2 Szabó Sándorné XIV Dorozsmai u 145 SelmecziAn­tal [...]
14. 1934-12-22 [121]
[...] Zlákoldi Sándor Horváth Ferenc né vitéz Tele 1 Ml lósné Endrőczi [...] Petrovics Anti Iné dr Marbergar Sándorné Jausch Má­tyf sné Hernád u [...] B dr Tiborné Szendy Kiss Sándorné dr Kovács Lajosné Hernád u [...] Mi­hály hé Rajna Áruház Losonczl Farkas Mikiósné özv VeStoi Istvánná özv [...]
15. 1938-03-23 [177]
[...] uradalom i f díjat Vekerle Sándorné és l g dijat enckhelm [...] l a dijat nyertek Alsőtakáchi Farkas Géza kocái a berkshire csoportban [...] mangalicái i e dijat kaptak Farkas György a majsal béruradalom Venckheim [...] csoport­jában l a dijat kaptak vitéz Jékey Ferencné i b dijat [...]
16. 1936-05-22 [140]
[...] Ba­logh Elemérné Petrl Pálné Ordódy Sándorné P Szabó Gézáné Gönczy Elemórné [...] Hemes Antal püspök Dávid Mihály vitéz Ordódy Sándor Salamon Géza Csordás [...] Tibor Sissovich József Baláasy Ferenc Farkas János Kozár Dezső Rácz Vilmos [...]
17. 1932-05-18 [065]
[...] olvas fel Szikra Gróf Teleki Sán­dorné és Szatmáry István költeményeiket mutatják [...] Jenő felolvassa F Lengyel Angéla Farkas Lili Király Gizella Rolla Margit [...] k kiadásunkban közöl tük hogy vitéz Kiss Ernő m kir alezred [...]
18. 1929-12-30 [028]
[...] A női kereskedelmi szaktanfolyamoknál tanárokká Farkas Gábornét Hamvassy Izabellát és Széplaky [...] Schneller Editet és özv dr vitéz Diószeghy Istvánnét Au elemi iskoláknál [...] Ottót Jankovich Miklóst Varsányi Endrét vitéz Takáts Tibort Tapp Gézát Scsavhyicz [...] Nagy Ferencnét Nagy Editet Walz Sándornét Oseley Juditot Brünn Friderikát Berdin [...]
19. 1934-10-22 [115]
[...] báró Babarczy István Battlay Duday Farkas Ákos Salamon Géza Újlaki Holtzspach [...] kulturális ügyosztály h vezetője és vitéz dr Horváth László továbbá Bartl [...] Nagy szoretottol fo­gadták özv Hamvay Sándornét a NÁpházat életrohozó Hamvay tanácsnok [...]