Magyar Országos Tudósító, 1936. június/1

1936-06-02 [141]

HÍREK —HALÁLOZÁS. Schlffer Mlksáné szül. Grünwald Sarolta életének 64. ^évében rövid szenvedés után juniaa 1-én Budapesten csendesen elhunyt. Gyászol-, ják Schlffer Miksa férje, leányai, vejei, unokái, a Terbócz, báró Pörna­niczky, Ordódy, gr. Wimpffen, Rónay és Donibora családok tagjai ; Temetése június 3-án, kedden délután 4 órakor lesz a római katolikus egyház szer­tartása szerint a Kerepesi-utl temető halottasházából, ugyanott a család?, sírboltban helyezik örök nyugalomra./MOT/B A RENDŐRTISZTI ATHLÉTIKAI KLUB VIVóVERSENYE. Pünkösdvasárnap a RAG óbudai dunaparti sporttelepén az országos Rendőrtiszti egyéni kard­v^vó bajnokságot, amelyben 22 vivó Indult. A versenyt Szidanlts Ferenc »-./Bpi. főkap,/ nyerte 8 győzelemmel.. Győzelmével a "M. klr. rendőrség 1936. évi tiszti kardvlvóbajnoka" c imet, továbbá 1936.. évre a "Dr. Sc 1­tovszky Béla" vándordijat nyerte el.. 2. Székudvary Imre /vld. főkp u / 7 gy* 3. Eckl Tibor /vfk./ 6 g-y.,, 4. Dr.'Komáromy Géza /Bpl. fokap./, 6. gy,< 5. vitéz Vállay István /vfk./ 5 gy.,. 6. vitéz Szcreday József /vfk*/ 4 gy e A verseny egyben pontverseny ls volt a budapesti és vidéki főkapitányságok között a "vitéz Kozma Miklós " vándordíjért „ A pontozás alapján a versenyt a vidék:, főkapitányság csapata nyerte 33 ponttal; a budapesti főkapitányság 22 pontot szerzett. t A versenyen a M.V,.Sz. dr, Doros György jelent meg. A versenyeket a RAC székházában a vidéki bajtár­sak tiszteletére tár sasvacsora követte./MOT/B —KITÜNTETETT MENTő»FőORVCS. Ruszwurm Rezső dr.-t, a Budapesti Mentő­egyesület főorvosát abből az alkalomból, hogy 25 éven át egyházi zene te­rén önzetlen tevékenységet fejtett kl a Római Seantr-Szék munkásságának e11smerésérképpen a lateráhl Kereszttel tüntette klT /MOT/B POLITIKA § § A Magyar Országos Tudósító jelenti: Mcskő Rudolf, a gyömről kerület országgyűlési képviselője beszámolót tartott Táplósáp és Táplósüly köz­ségekben, amelyeknek lakossága élén Joó Antal plébánossal, dr. Nonn Jáncs főorvossal és Kajdy Károly Igazgatóval Igen nagyszámban jelent meg a gyű­léseken. Meskó Rudolf nagy helyeslés mellett fejtegette a kormány működé­sének eredményeit es ismertette a bel- és külpolitikai helyzetet. Ezután a kerület népszerű képviselője Maglód községben panasznapot tartott* A választópolgárok mindenütt lelkesen fejezték ki bizalmukat, képviselőjük., valamint az általa támogatott kormány lránto/m/ H ' I RE K «,~-TETőTÜZ VOLT A. ZÁRDA. UTCÁBAN. Pünkösd vas árnap d álelőtt 10 óra 40 perc­k r jelezték a központi tűzoltóságnak, hogy a Zárda-utca 34. számú három­emeltes bérház tetőzete kigyulladt. Azonnal a tüz. helyére robogott az I.IIoV. és VII. kerületi tüsőltóőrsóg. Négy motoros fecskendővel félórai munka tuán sikerült a tüzet elfőj: tani. Tűzoltás közben Szabó Gyula tüz­oltó-szakaszvezető, Hortobigy István és Géró Antal tűzoltók könnyebben megsérültök. A ház tetőzete 25-30 móter hosszúságban leégette A tüzet va­lószínűleg a kémónygerendozat meggyulladá3a okozta./MOT/B

Next

/
Oldalképek
Tartalom