Magyar Országos Tudósító, 1936. november/2

1936-11-16 [152]

XI. INGE PAÍTÁ SZOBRÁNAK 3TJSZr;N f fLLjJSí: A HELY5RSi?OI TEMPLOMBAN. Vasárnap ^ kora délelőtti órákban folyt xe XI. Ince pápa, Budavára felszabadítójának szoborbeszentelösi ünnepsége a Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett helyőrségi templomban. A templom zsúfolásig megtelt hívőkkel es A honvédség képviselSivei. A szentélyben foglaltak helyét' a katonai előkelőségek. A honvédelmi miniszter képviseletében Cibur András altábornagy vett részt a kegyeletes emlékünnepségen. Dr. Hász István tábori püspök tartotta az ünnepi istentisz­teletet nagy papi segédlettel. Az evangélium elmondása után magasszár­nyalású beszédben méltatta XI. Ince pápa Budavár felszabadítása körül kifejtett halhatatlan érdemeit; azokat az érdemeket, amelyekért Thaly Kálmán, a nagy protestáns történetíró raaga is hazánk legnagyobb jótevői közé sorolta XI. Ince pápát s valahányszor ellátogatott Rómába, mindany­nyiszor koszorút helyezett a sírjára. Az ünnepi istentisztelet után a tábori püspök megszentelte a honvédség aranykoszorúját, majd a papság élén a templomban elhelyezett emlékműhöz vonult s beszentelte, majd imát mondott a hazáért, A léieme lő ünnepség a pápai Himnusz és a nemzeti Himnusz e lének lésé ve 1 ért véget, XI, Ince pápa bronz szobrát dr. Farkas ^oltán szobrászmű­vész készitette. Az ő alkotása Kapisztrán Szent János bronz mellszobra is, amely ugyancsak a kapisztrán templomban XI, Ince pápa szobra mellett kapott helyet« Mindkét szobor gróf Festetich Domonkos ajándéka./KOT/SY, t "HARC tx BOLSEVIZMUS ELLEN" cinnel előadássorozatot rendez a Magyar Nem­zetpolitikai Társaság, melynek legutóbbi ülésén K ü r t h y Sándor dr, ügyvéd érdekes előadást tartott "Középosztályvédelem és szellemi telepí­tés" cimmel, A tanulságos és érdekes előadás után vita volt, amelyben Acsay Tihamér dr,, vitéz liagy Iván dr,, Géber Mihály, Kerényi László, Molnár Sándor és mások vettek részt, /MOT/B, ---OLHSZ EGriETElíI TÁKAR ELOADÁSA A KÜLOGYI TAESASAGBAH. A Magyar Külügyi Társaság november 19-énr , csütörtökön délután hat órakor a parlamenti múzeum nagytermében /bejárat a XVII.sz. kapun/ ünnepi ülést tart, amelyen dr. Gerolamo Bassani, a milánói egyetem tanára "A modern társadalmak és éz állam átalakulásának problémája" cimmel ad elő olasz nyelven, /MOT/B, éh

Next

/
Oldalképek
Tartalom