Magyar Országos Tudósító, 1941. október/1

1941-10-07 [262]

FŐVÁROS TIZENHAT NAGYOBB ÉPÍTKEZÉSRE ADOTT ENGEDJLYT A POLGÉ> MESTER. Szendy " Károly polgármester szeptember 22-től 27-ig a következő naogyobb építke­zésekre adott engedélyti Bérezés Károly János XIV, Balázs-u.43,^/Certa Laboratórium XIV. ^abornok-u.19. egyemeletes ga)vrépülot, Szántó Győző V, Visegsad.i-u.54/bt, négynmeletes "bérház, if j . Farkas Kálmán XII. Béla király-u.3/a. egyemeletes lakóház, dr. Farkas Ferene XI. Elck-u. 4716 hrsz. kétemeletes társasház, Straus S. Sándqr XI. T ass vezór-u.4568/176 hrsz. egyemeletes lakóház, Sándor Dezső XII- Kut-u.ll. háromoletes lakóház, Kávalir Jakabné IX. -^ngyal-u.35. négyemeletes bérház, Eisler Pál IV. ástya-utca 4 négyemel'; tes bérház, Trislinium Házépítő Szövetkezet VII. Xirály-u.9. hatemeletes bérház, vitéz Deák L ajosnó XII. G aál-u.5/b. három­emeletes bérház, Kőbányai Polgári Serfőző Rt. X. Vaglódi-ut 6. négyemele­tes gyárépület, a Budapesti Táviró és Távbeszélő igazgatóság III. Xiscelli u. 17735 hrsz. ''Óbudai Postaház", Kiss József XIV. N a gy Lajos-király-útja 153. háromemeletes bárház, Krausz Lipót XII. Jagolló-u.42. Sót drb. két­emeletes bérvilla, ás G yarmathy Antal XII. Kuruczlesi-u.ll/d. egyemeletes lakóház. . Földszintes lakóház ápitósáre kaptak engedélyt! Gelencsér István-XIV, Lengyel-u.53/b., Szabó Sánóorné XIV. Pándorfalu-u.3;, Zádor Lajos XIV, ^ajolika-u.19., özv. Molnár Jánosné XII. Klielet-u.4, S z ilvásy József X. Halas-u.2., Szabó Sándorné XIV, Dorozsmai-u.145., SelmecziAn­tal XIV. 3ohádi-u,105,, Harsánya Ferenc XIV. Gödöllői-u.396;>7/7 hrsz. Lőrincz Józscfné XIIí Torbágyi-u,8857/9. hrsz. és Herczenik'Gyula X; G-r­gely-u,35/g. /MOT/Vr. - - /^egyemeletes bérház, HÍREK. GRÓF TELEKI PÁL ÉS LA FONTAINE. A magyar irők a világháború után, hogy cl ne veszitsék a kapcsolatokat a müveit külfölddel olyan világirodalmi társaság alapításában egyeztek meg, amely ezeknek a kapcsolatoknak: a ^mű­velését' lehetővé teszi, Az idő esszeesett Jean de La Fontaine születésé­nek 300, évfordulójával és az uj irodalmi társaság az ő nevét irta zász­lajára,' A megalakulást összekötötték a világhirü költő meséjének magyar­nyelvű illusztrált kiadása tervével, amelyet a Kisfaludy Társaság akart megval°sitani, de az akkori idők nehézségei miatt erről kénytelen volt lemondani. Később a La Fontaine Társaság Kozma Andor, Zemplényi Arpád^és Vikár Béla fordításában, Haranghy Jenő képeivel a nagy vállalkozást végre­hajtotta. Gróf Teleki Pál mindig igen melegen felkarolta a Társaság cél­kitűzéseit, csupán másirányú elfoglaltsága miatt nem vállalta a Társaság elnökségét, a tisztet egyik kollégájává! Csengery Jánossal töltötték be. A La Fontaine ^ársaság most ünnepséggel hódol nagynevű pártfogója és ba­rátja emlékének október 11-én, szombaton délután fél 6 órakor a Zenemű­vészeti Főiskolára i A Társaság alapot kivan létesíteni gróf Teleki Pál­nevére, amellyel évről- £*-J?C egy kiváló előadóművészünket jutalmaz majd, A terv megvalósítására bemutatják országszerte vetitettképekkel La Fontaine meséit és a befolyó teljes jövedelmet a meséA^olső i teljes magyar' kiadásának közzétételére fordítják, Az uj kiadás méltó I lesz La Fontaine és a La Fontaine Társaság nagy pártfogójának gróf Telek-y 1 Pál nevéhez./MOT/B e M

Next

/
Oldalképek
Tartalom