14. oldal, 267 találat (0,171 másodperc)

Találatok

261. 1951-03-15 / 63. szám, csütörtök
[...] Bizottság összes elképzelhető hivatalait hogy kérése meghallgatásra találjon és hogy ott [...] továbbra is szabadon garázdálkodha­tik SZARKA ISTVÁN I
262. 1995-06-13 / 136. szám, kedd
[...] léphet a nemzetközi erők parancs­nokainak kérése nélkül amely vi­szont a világszervezet [...] testület kizárja soraiból B Kovács Istvánt Ám a szavazáson a ma­gyar [...]
263. 1995-07-12 / 160. szám, szerda
[...] sávban en­gedik a járműveket Varga Ist­vántól a közúti határát­kelőhely vezetőjétől megtud­tuk [...] Az államügyész most azzal érvelt kérése elfogadása mellett hogy Craxi ügyvédjei [...]
264. 1995-09-04 / 204. szám, hétfő
[...] semmilyen külföldi szerv vagy intézmény kérése sem jogi segítségnyújtásra Az ügyész [...] eltávolí­totta Lendvay Tibort és Tenczel Istvánt és a helyükre szakmai szempontokat [...]
265. 1995-10-05 / 230. szám, csütörtök
[...] Egy állítólagos volt SZISZ es kérése kollégáihoz A Národná obroda szerkesztőségétől [...] Kft képviselőjétől valamint kol­légájától Szekeres Istvántól a Bábolna Takarmányipari Kft kül­kereskedelmi [...]
266. 1990-12-15 / 294. szám, szombat
[...] alighanem jogos volt a nyelvészek kérése hogy a tömegtájé­koztatás a leghatékonyabban [...] meghívottak köz­reműködésével lezajlott tanácskozás Lanstyák Istvánnak a társaság titkárának a bevezetője [...]
267. 1996-09-16 / 216. szám, hétfő
[...] Ferencváros hórihorgas ügyvezető elnökével Szívós István­nal közvetlenül az elnökségi ülést követően [...] új életet kezdek Volte külön kérése igénye Nem i A fia [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind