35 találat (0,524 másodperc)

Találatok

1. 1910-11-27 / 48. szám
[...] Nagymajtény 20 kor V Osváth Sándor Csenger 20 koronát 3 éves [...] Csanálos 35 K 113 Biró Sándor Érkörtvélyes 25 K IV Hagen [...] mátészalkai Olcsvaapáti nagykárolyi Csomaköz t Szaniszló p nagysomkuti Hagymáslápos Puszta fentős [...] 45 u és 1 1 Szaniszló Vállaj nagysomkuti Bucsomfalva Csőit 3 [...]
2. 1914-01-04 / 1. szám
[...] Lauritz Jó­zsef Középhomoród dr Nagy Sándor és Klintók Ágoston Felsőboldád Cséke [...] Kismajtény Bodoky István Schnek Márton Szaniszló dr Láng György Becsky György [...] Janko vics Jánost dr Szűcs Sándort és dr Tanódi Endrét választották [...] Elő­adja a németi dalárda Saja Sán­dor vezetése mellett 2 Szabad­előadás Tartja [...]
3. 1914-06-28 / 26. szám
[...] Halász Kor­nél Mezei Béla Nagy Sándor Pethő György Szabados Árpád Szűcs [...] Nagy Gusztáv Papp Ár­pád Perecz Sándor Sárközi Ist­ván Szarka József Uszkay [...] osztályban jelesen érettek Gross mann Sándor Láng Lajos Papp Tiva­dar Schlagetter [...] Sterk János Szemerédi Béla Szentbrátovits Szaniszló Szurdu kán Traján Tima Lipót [...]
4. 1911-09-30 / 202. szám
[...] Estók Károly Nyíregyháza Hol ló Sándor Koron Viktor Sárköz Kis János [...] Rudolf Budapest Pázmány sajtó Ragróczr Sándor Rubin Kornél Nagyszőlős Vecser­nyés testvérek [...] Kölese Jósika Amália Komáromy Ist­vánná Szaniszló Nagy Gyula Erdöszáda Osváth Ilona [...] 8 u lyáki Lajos Torma Sándor nagyecsedi le gények az est [...]
5. 1912-03-30 / 73. szám
[...] Születtek Bisztriszki Fánny és Stern Sándor Meghaltak Dr Ambrózy József egy [...] Schvarz Armin 1 hó­napos Császár Sándor 18 hónapos és Ger­hard Erzsébet [...] választás Szamszlóii A Szat mármegyei Szaniszló községben Madarassy Károly nagykárolyi járási [...] Heinrich Jakabot pén tárnoknak Kása Sándort közgyámnak Gnándt Jánost albirónak pedig [...]
6. 1912-01-24 / 18. szám
[...] Balogh Balogh András 20 éves szaniszlói lakos sármunkás ki már lopásért két ízben volt büntetve Szaniszló községben nem régiben Gál Józsefnétöl [...] Vözönség pártfogását kéri tisztelettel POPOVICS SÁNDOR a Kispipa vendéglőse Mindnyájunknak el [...]
7. 1910-09-18 / 38. szám
[...] és köz oktatásügyi miniszter Hajdú Sándor oki tanítót a helybeli kir [...] még a következő helyeken Nkároly Szaniszló Tyúkod Batiz Szamoskóród Nagymadarász Ezen [...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u 16 [...]
8. 1912-05-06 / 101. szám
[...] meg akarta nézni a telekkönyvét Szaniszló községben a jegy­zői irodában munkájába [...] Dezső segédjegyzö Beállított hozzá Kosa Sándor ugyanottani lakos s előadta hogy [...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u 16 [...]
9. 1910-07-10 / 28. szám
[...] 15 Öngyilkossági kísérlet Miháj lovics Sándor fehérgyarmati bir végre­hajtó a nagykárolyi [...] Csoma köz t Mezőterem m Szaniszló nagysomkuti Bopt palád 5 u [...]
10. 1910-04-24 / 17. szám
[...] egyet pedig súlyosan megsebeztek Masin Sándor nyug szerb ezredes aki egyike [...] 111 o t ivén Félegyházi Sándor 1 Délczeg Lajos 10 10 [...] 111 o t ivén Gödény Sándor 5 k Kerekes Zsigmond Novék [...] I Kerti 1 Kerti M Szaniszló I Kovács K Heé S [...]
11. 1911-05-14 / 90. szám
[...] vitte ingyen Ugyanaz nap Mózes Sándortól 3 darab din­nyét zsarolt Pap [...] ikére vir­radó éjjel Ambrus János szaniszlói lakos elő­szobáját ismeretlen tettesek feltörték [...] 78 korona értékben elloptak A szaniszlói csendőrség e rélyes nyomozás után [...] meg Önkéntes árverés A Demjén Sándor ur tulajdonát képező s SZatmárhegy [...]
12. 1912-03-05 / 52. szám
[...] felelős szerkesztője és Kon­koly Thege Sándor dr segédszerkesztő A könyv bő [...] Vitka nagybányai Lápesbánya nagyká rolyi Szaniszló szatmárnémetii Dobrácsapáti Szamos ippó Rüh [...]
13. 1911-07-13 / 137. szám
[...] korában hirtelen meghalt Pel gár Sándor nyomdatulajdonos A megboido gult aki [...] vett e gyérien egymás életét Szaniszló községben történt hogy Komlódi László [...]
14. 1912-02-15 / 36. szám
[...] a megjelenésben Az értekezleten Zoltán Sándor a szabolcsi gazd egyl alelnöke [...] Mátészalka Vitka NagybányaiÍLá pesbánya nagykárolyi Szaniszló szatmárnémetii Dob rácsapáti Mikola t [...]
15. 1910-01-09 / 2. szám
[...] és közoktatás ügyi miniszter Monoky Sándor urai ref elemi iskolai tanítót [...] tb főszolgabíróvá dr Lóng Jó­zsef szaniszlói és dr Kovács József érenrédi [...] Lipeczky Ágos­ton ügyvédjelöltet számtisztté Troknya Sán­dort és nyilvántartóvá Árvay Antalt válasz­totta [...] 1 K Császi János Demkő Sándor Erdei Ferenc Hajdú Sándor Kádár József Nagy Zsigmond N [...]
16. 1911-05-03 / 80. szám
[...] Könyvnyomdának Németiben lakó tulajdono­sai Sárközi Sándor és Szász Ferenc évi 5 [...] egyházban áp­rilis hóban Születtek Balogh Sándor József Boros Vilma Vigh Jolán [...] Czifra György Szi lágyi József Szaniszlói Imre Miklósi Mar­git Özv Balogh [...] János Bulyáki Juliánná Meghaltak Rácz Sándor Horváth Sán­dor Karikás Lőrinc Keresztesi Gábor Sipos [...]
17. 1911-03-22 / 47. szám
[...] fémmunkások táncvigalma a Pannóniában A Sándor nap vértanúi Mátészalkán esett az eset mint tudó­sítónk jelenti Balázsi Sándor nagy rumlit rendezett annak az [...] alább ki fog derülni Balázsi Sándornál nagyban mulattak főként pedig öccse [...] Zsukán Jánosné szül Mikulás Mária szaniszlói lakos f hó 17 én [...]
18. 1911-07-11 / 135. szám
[...] szertartása sze­rint Az elhunytban Makay Sándor városi tb alkapitány édesatyját gyászolja [...] július hó 29 ig Oláh Sándor ref lelkész is­kolaszéki elnökhöz Szamoskrassó [...] öreget Akik gavallérosan fizetnek Vig Sándor Vig József és Zabó Sándor szaniszlói lako­sok néhány lábelit adtak igazítás céljából Kovács Sándor szanisziói cipésznek Ami­dőn azonban a [...]
19. 1912-04-27 / 95. szám
[...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékor askedőnél Szatmár Kazinczy u [...] is Mandzük régi harago­dnak Orosz Sándornak fáz pcscse jMai tíkuk úgy [...] észrevette a lesben álló Orosz Sándort s kinyitott késsel rárohant úgy [...] éppen sa­vó folydógál Balog Béla szaniszlói lakos e reiben aki a [...]
20. 1911-08-01 / 153. szám
[...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u 18 [...] Elkeseredett apa cigány Fecs­ke György szaniszlói szülntésü ci­gány a mezőterem határon [...] utcza Megrendeléseket a legpontosabban eszközöl Sándor Jónás kárpitos és diszitő Szatmár [...] fény vasalás bámulatos eredménynyel Joó Sándornál Márdomb u 16 Felvétel Attila [...]

 

  • 1
  • 2