Északkelet, 1910. április (2. évfolyam, 14–17. szám)

1910-04-24 / 17. szám

6. oldal. északkelet Szatmárnémeti, 1910. ségházán mondjon programmot. A csendőr­ség erre a tömeg közzé lőtt s a lövések egy embert halálosan, egyet pedig súlyosan megsebeztek. * — Masin Sándor nyug. szerb ezredes, aki egyike volt az 1903 évi szerb . király gyilkosság legfőbb szereplőinek, e hó 20-án meghalt. * — Úgy látszik, az eszmék még a khi- nai falon is áthatolnak. Csak türelmesen kel várakozni. A „khinai fal“ kifejezés pedig ez egyszer nem képletes. Arról olvasunk u. i., hogy több khinai alkirály memorándum-félét intézett a császárhoz, melyben alkirályságuk számára alkotmányt kérnek, mivel a nép hangulata olyan, hogy ellenkező esetben semmiért se állhatnak jót. Köszönet. A Szatmár-Németi ref. fő­gimnázium jubileumának költségeire és a lé­tesítendő jubileumi alapra adományoztak a következők: Kádár E 111 o t ivén Töltésy Imre Ká­dár Mihály 5—5 k Kádár E 50 f. Kerezsi T 111 o t ivén Berendiné Pé- terffy N-né 1 — 1 k Tima N 60 f Tatayné 50 f N N 40 16 50 20 30 34 f 1—1 k. Szabó P 111 o t ivén Vargha Gy-né 1 k Sz P 40 f N N 4 10 f. Szabó L 111 o t ivén Félegyházi Sándor1 Délczeg Lajos 10—10 k Szabó J 2 k. Veress Gy 111 o t ivén Veress Zsigmond I Veress Zs-né Veress L Szilágyi G 1—1 k V Gy 50 f. Vajay G 111 o t ivén VG P10 k Ma- kav J 1 k Lengyel 50 f Griinhut Samu 30 f Bölényi 60 f N N 50 f. Vajnay Á 111 o t ivén Vajnay Lajos 5 k Bence I 1 k N N P8 k 50 f. Osváth J III o t ivén Szalai L 1 k N N 20 30 20 2 Puskás J 111 o t ivén Puskás Károlyné 2 k Puskás Károly Kerti 1 Puskás J 1 — 1 k Marusák I Kiss 1-né Mártha L 60—60 f1 Kiss J-né 40 f N N 20 40 f. Gyúró 1 111 o t ivén Gy I Kiss Ál — 1 Gyúró J 30 f Novák I-né 60 f N N 60 f\ Stirányi L 40 f. Héty J 111 o t ivén Badacsi J-né Kálik J Héti L 1 — 1 k Kiss J Gárdos J 20—20 í Néma J 50 f Puskás K 60 f Héti 10 f N N| Tereh K 111 o t ivén Tereh B Kulcsárné 1—1 k Telegdi Tarnagóci Farkasné 20—20 f A B 20 f N N 10 20 50 f. Tomory G ill o t ivén Horváth 1 Tóth ! Zs Mayer F Bem M-né Kacsó Gy Scvarc M Gacsály S 1—1 k Kovács Zs Tömöri L 2—2 j k Báthory G 60 f N N 1—1 k 50 f G L 1 k. ! Lőrinczy Zs 111 o t ivén Mester 1 Papp Zs Kozma J Mátyás J Papp S Amaci L Dé- | zsi Gyula Szabó J Botka Gy 1 — 1 k L Zs Móritz János 2—2 k Papp L Sz Á 10—10 f Géresi J Molnár ÉGJ 20—20 f Balogh J Ny D Fürtös L 50—50 f K Gy 40 f. Nagy J 111 o t ivén Nagy S Mikolai K Kamanódi P 1—1 k N N 1 1 k. Biky G 111 o t ivén B G 20 f Szabó K 26 f id Sz K 40 f özv Biki J-né 50 f. Gödény 1 111 o t ivén Gödény Sándor 5 k Kerekes Zsigmond Novék Zoltán Fényes Péterné Bakó Ferenc 3—3 k Sepsy Miklós Lengyel Károly dr Helmecy József Lengyel Imre 2—2 k dr Muhi Zs Huszár dr Király Zs Koós Kálmán 1—1 k Uray Gáspár 10 k Gödény I 80 f N N 20 f. Balajthi K 111 o t ivén B K 20 f. Balogh 1 111 o t ivén Osváth Z Szakái M N N Osváth L Z S Horváth Á Bányi 1 Droppa P Zsarnay M Boros F Safhauser Farkas F Demeter Z Lakos J Qirin I Balogh J Mester KI—lk, RTSTrt acélgyára 5 k Kürti L 20 f Héti G 50 f Gyarmathy Zsigmond 111 o t ivén Gyar­mattá I Szegedi S Kotvász J Szűcs 1 Gyar­matin Zs Gyarmathi Gy Gyarmathy G 20—20 f Szabó Albert 2 k Ferenczy J 1 k Végh Dániel 40 f Gyarmathi B Gy M 10—10 f. Bartha L 111 o t ivén Asztalos Sándor 3 k Tankod Juliska dr Schőber Emilné Bartha L Poszvék Irén 2—2 k Horváth ! 1 k N N 60 6 f. Bartha I 111 o t ivén B 1 20 f Novák Lajos 2 k Sándor V Radlinszky N Friedman 1—1 k N N 1—1 k 20 20 20 60 20 20 f. Endrédy Gy 111 o t ivén Hosvay E Uszkay K-né Szolomajer L Klein L Lénárd I 1 —1 k Csaba M Éless J Fich D 20—20 f Endrédi J-né Hegedűs Gy-né Petrovits I Kaletski V 50—50 f K B 30 f Sárközi A 30—30 f Z F 2 f Senchis A 40 f N N 20 10 40 50 f 1—1 k. Cserepes Gy 111 o t ivén Angyalos F Cserepes K Cserepes B Angyalos Zs Cse­repes Gy 1—1 k. 40 20 20 60 f 1 k. Bottyán J 111 o t ivén Bottyán Jánosné: Fekete J Bottyán J 1 — 1 k Darabán L Csányi1 * * * 5 * * * * 10 Gy 50—50 f Székely J 40 f Gyapai I 30 f Nagy L 60 f N N 20 10 10 f. Czegényi Károly 111 o t ivén Czegény K j Szimonisz A Czegényi S Lénárd K Cegényi.! S Nagy D Csipler J 1—1 k Soiymosy Ignátz 4 k Cz K 20 f N N 40 40 f. Balog J 111 o t ivén Balog Mihály 2 k N N 20 f Balog L Szárna L 1—1 k. Barla E 111 o t ivén Katanits A China K Radó A 1 — 1 k Teleki S Surg M Uray A-né Egri L Haris G Püspök G 40—40 f Brau Kóródi L Vaszil L Somogyi F 20—20 f B E 10 f Szabó Károly 30 f N N 1, 1, 1 k 40 30 20 f. Kis F 111 o t ivén Roóz E Fried D 1-1 k dr Kis Antal 2 k. Szeghi B 111 o t ivén Grosz I Sz F 1-1 k. Szilágyi L 111 o t ivén Bartha Bálint Szilágyi László 2—2 k Szilágyi L-né Odoba J Eredi L 1 — 1 k Néma J Szilágyi J Zinger J és N 20—20 f Lőrinc J Vince S Zinger M-né Szalontai K 60 f Petrovics M Vince L 50 f Bottyán L-né 30 f Szilágyi S 10 f. Kerékgyártó I 111 o t ivén K I 2 k Nagv L 20 f. Kondor L 111 o t ivén Kondor János 3 k özv Mester Károlyné Dóka Bertalan Fgyar- mati H i r t 2—2 k Szatmv m t p r t özv Halász |-né 1—1 k. Székely P 40 f Váry I 30 f Misky F 1 k Kajdi ,1 40 f N N 1 k. Erdei L 111 o t ivén Ács S 40 f Erdei J 1 k Juszkó J 1 k Hadár F 20 f id Erdei L 1-40 k. Farkas B 111 o t ivén Szilágyi G 60 f Farkas B 40 f Heim M 50 f Kis A 20 f. Becski A 111 o t ivén Csillag M 50 f Becski J 1 k Grün L 40 f. Berecz A 111 o t ivén Berec J-né Kábái I Nagy K Horváth 11—1 k Berec A 20 f Székely S-né 40 f Kocsis Gy 20 f N N 20 f. Bornemisza B 111 o t ivén Tomcsa E 20 f Barla J 50 f Barla A 50 f Rápolti E 20 f B Sz 10 f Nagy I 20 f Barla J 30 f Bornemisza I 20 f Bornemisza E 1 k, Bor­nemisza B 1 k J Z 20 f. Tankóci B 111 o t ivén Szőnyi Zoltán Tankóci Károly Veréczy Antal Tankóczi Ju­liska Tankóci Béla 2—2 k Tankóci J 1 k Hicsar F 30 f Kun Gy 20 f. Szabó Zs III o t ivén Sz Zs 20 f Ha­rangi Zs 10 f Harangi 1 20 f Szabó j 10 f. Koroknai S 11 o t ivén Koroknai Károly 5 k Nagy Bella Gyarmats Sándor Ujfalusy N N 2—2 k Kovásy S Ferenc Gy Sátor J Vighné Lengyel J Boythor E Koroknai L K S 1—1 k Mándy Zoltán 4 k Koroknay Ká­rolyné 3 k Klein L 50 f. Kovács Zs 111 o t ivén K Zs Tóth B Tóth B-né Siket M Gáti L 20—20 f Kovács A-né 50 f Tóth Gy Lakatos G 10—10 f. Fränkel 1 III o t ivén Frankel D Bol­dizsár J Vince Szigeti F Szilágyi A Kósa 1 Gazdag F Kondor A Cukor A Renczman Rosenberg 1—1 k Fuks I 50 f Klein 1 50 Gál J 30 f. Simon K 50 f Biró L Kósa Jó­zsef 1—1 k Tarpai L 2 k. Beregi I 111 o t ivén Bartha Ferenc 2 k Beregi 1 Hérmán 1 Komka L özv Szabó P-né Kis Pl — 1 k György M 40 f Kabainé 60 f Horváth i 50 f Beregi 1 30 f. a. Cserepes Gy 111 o t ivén Nagy E Komka L Schréter J 1 — 1 k dr Freder Adolf 2 k Kádas J L50 k Lath Lajos 2 k Csere­pes Gy 50 f. Varga Béla 111 o t ivén Varga P V B Mátyus 1 Kovács 1 Varga Zs Szikszay A N N 1 — 1 k Móric J Kovács E Mátyus I Kerti 1 Kerti M Szaniszló I Kovács K Heé S 40—40 f Móric A 20 f Kerti 1 50 f Varga I 50 f. Révész D 111 o t ivén Révész András Révész Mihály Hunyady 2—2 k N N 2, 2 k Vekerdi K Kanyosz L 1—1 k Sift K Posta Z 40—40 f. Sepsy K 111 o t ivén Sepsi l-né Kérési K Borgyos G 1—1 k Gyene P 2 k Grósz H 50 f Gyene F 20 f Dalmadi J 50 f. Horváth B 111 o t ivén Torday Sándor 3 k Horváth Jenő Vaszkó Szaploncai L Rátz J 2—2 k Horváth B Miski D Bornemisza Cs Balika K Tomcsa E 1—1 k Bérei E 20 f Szenek Á-né 40 f Barna J 40 f M 1 60 f Runyai S 30 f Egy valaki 60 f H M H A 10—10 f Turman 0 20 f Bodián A 50 f Nagy B 10 f. Berger K 111 o t ivén Lieberman A 20 f Haisz B 20 f N N 1 k Berger M 1 k Berger K 20 f. Kacsó József 111 o t ivén Kacsó József 2 k Adlerstein 50 f Fekete J 40 f H 40 f Kis P 1 k Móric G Bakos 1 k Kacsó L 1 k Boros 40 f Szibly L 50 f Kollonay 1 k N N 20 20 20 f 1 1 k. Csaba M 111 o t ivén Csaba M Horváth J Gaigóci 1 N N 1 — 1 k Domahidy István 10 k LŐAy M 2 k N N 2 k. Berger J 111 o t ivén Mandi L 20 f Kanizsai j 50 f Papp M 40 f Berk J 20 f Berger Gy Kanizsai l-né 1—1 k Budai J 10 f Fekete J 20 f Berger J 40 f. Angyalosy K IV o t ivén id Angyalosi S ifj Angyalosi S 1—1 k. Bakó L IV o t ivén dr Kovách Imre Bakó Lajos 20—20 k dr Nagy Barna N N Kerner Oszkár 2—2 k Dávid R és M Láposi M Csolosz P-né Unger M 1—1 k. Balogh K IV o t ivén Pál S Székely S Pál I Varga P Balogh Gy Katona S 20—20 f Budai F Károly J Pál M Károly F Szabó J 40—40 f Varga P Székely Gy Károiy M id Tamás A 50—50 f Erdei S 30 f Borgyos K 60 f Balogh M 70 f Kecskés K 30 f N N 50 f Balogh S 1 k. Császy M IV o t ivén Benkő Sándor Császi A Gecsei J 1—1 k Ládi József 2 k Barta J 60 f Osváth L Opertag Gy 40—40 f Friedman S 20 f Kádár B 70 f Hartman F Friedman D 10—10 f N N 10 40 f. Csépke B IV o ivén Csépke P Homoki I 1 —1 k N N 60 f Jakab Z 10 f Sz I K L 2-2 f Csiha Á IV o ivén Csiha A 1 k. Erdei G IV o ivén Széles S 1 k Cso- mayné 60 f B E 30 f Bottyán L-né 40 f B

Next

/
Oldalképek
Tartalom