Északkelet, 1911. augusztus (3. évfolyam, 153–177. szám)

1911-08-01 / 153. szám

Szatmárnémeti, 1911. ÉSZAKKELET 7. oldal. Kávét legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk : Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczy-u. 18, sz. „M Kk keverék“ cégem különlegessége 1 kg. 4‘49 korona :: : villany erővel pörkölve. — ként előadta, Ennek gdacára annyira félt a következményektől, hogy meg­szökött. Tartózkodási helye nyomoz- tatik. _ Öngyilkos hajadon. Szűkszavú értesítést kaptunk Csengerből, mely­ben értesítenek bennünket, hogy Sza­bó Rózsa ottani hajadon felakasztotta magát. Tettének indító oka ismeretlen. Mire észrevették meghalt. Elkeseredett apa cigány. Fecs­ke György szaniszlói szülntésü ci­gány a mezőterem határon végzett vályogvető munkát, amikor ittas fő­vel összeveszett családjával, amely al­kalomnál gyermekei Ferenc, József és Gyula ütlegelni kezdték az ő előadá­sa szerint. Az öreg annyira elkesere­dett ezen, hogy bicskájával felvágta a saját hasát. Súlyos belső sérülésé­vel a nagykárolyi kórházba szállitta- ott. Mezei eprei; irtását legmegbizhatóbban végezhet »STANDHRDO« egérirtó anyaggal a magyar gazdaközönség és uradalmak által legbizto­sabb szernek elismerve. 1 hold földre 1 kiló anyag elegendő. 1 kiló »Stando« mezei egér- irtó-anyag I korona. nr PATKÁNY és HÁZIEGEREK kiirtására ajánljuk országosan legjobbnak el­ismert öt »PATKÁNY-KOLERA« *wi ve­gyiszerünket, melynek biztos irtó hatásáról több száz elismerő-levéllel rendelkezünk, ma­lomtulajdonosok, uradalmak, szeszgyárak, ke­reskedők és a gazdaközönség részéről. A pat­kány kolera árai: Próbacsomag 100—300 pat­kány vagy egér kiirtására 6 kor. Nagyobb mennyiség 500—60 patkány kiirtására 12 ko­rona. — Próbarendelését saját érdekében el­várva, vagyunk teljes tisztelettel STANDARD TÁRSASÁG Budapest, Kossuth L.-u. 14-16. Felelős szerkesztő: Dr. Veréczy Ernő. Társszerkesztő: Duszlk Lajos. Laptulajdonos: Északkeleti Könyvnyomda. Bedő József divat-cipész BUDAPEST, BV. Uflci-utcza Megrendeléseket a legpontosabban eszközöl. Sándor Jónás kárpitos és diszitő Szatmár, Petőfi-ntca 9. Készít mindennemű diszmü kárpitos munká­kat. Javítást gyorsan, pontosan és olcsón esz­közöl. — Kéri a m. t. közönség nagybecsű pártolását. Gallér, kézelő, csipke­függöny gozmosás fény- vasalás bámulatos eredménynyel Joó Sándornál Márdomb-u 16. Felvétel: Attila-u. 1. Egy teljesen uj kerékpár kedvező feltéte­lek mellett eladó. Cím a Kiadóhivatalban. Kitűnő csomagoló papír kapható lapunk kiadóhivatalában. Szatmár, Hantos] • «•« raktára István-tér II« szám. Készit cserép és porcellán-kályhákat, kandallókat, ta- karéktüzhelyeket, fürdőkádakat és falburkolatokat hazai és külföldi gyártmányokból, továbbá elvállalom régi kályhák átrakását, javítását és tisztítását a legjutá- nyosabb árak mellett. Minden munkámért szavatolok. nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve teljes tisztelettel BARTOS J. kályha-mester. Javításokat a legolcsóbban ehrálalok. Lapunk nycmd^jQhan egy ügyes leány jó fizetéssel btrabíBíick felvétetik. bJD CS G G u ■0) Ä 3 O Q ’c3 u V £ < Ctroszn&aim H. Sámuel óra, ékszer és műszer kereskedése, SZATMÁR, Deák-tér 16. szám alatt. Ajánlom dúsan felszerelt áru raktáromat a következő bámulatos olcsó árak mellett Ébresztő órák K. 2.50 tói. Közönségese fali „ „ 3.50 „ Konyha „ „ 5— „ Inga „ „ 9—80. Nickel és acél jobb m. „ 4—25. Ezüst „ „ 10—55. Arany „ „ 80—250. Női ezüst „ „ 8 „ Női arany „ „ 36. „ 14 karátos arany férfi Gyermek arany fül-függők K. 3. tói. Női arany fül-függők „ 5. „ Karkötők „ 30. „ Férfi arany lánc gramja „ 2. „ fazonja „11. „ Női arany lánc gramja „ 2. „ fazonja „ 18. „ Gyémánt gyűrűk és fül-függők „ 25. „ Briliáns gyűrűk és fül-függők „ 80. és nőigyürük legszebb kivitelben K 7. tói Varrógépek legjobb gyártmányú K 70. tói. Kerékpárok 120. tót. Varrógép és kerékpár alkatrészeket gyári árban árusítok. JäS QJ 03 C X2 ^ CL cö ÚJ « rfi tfí —< ■tg-S V S N ■SS *3-O u, > 'ÚJ c/j —' CD ÚJ Töroí aranyat és ezüstöt a le^majasaoo árért veszek és cserélek. >v G — su < G .©

Next

/
Oldalképek
Tartalom