345 találat (0,041 másodperc)

Találatok

1. 1990-09-27 / 225. szám
[...] lépnek pályára a bajno­ki mérkőzésen Szaniszló Sándor a MEAÉC kosárlab­da szakosztályának elnöke [...] Litvánia Essayah Finnország Lee Malaysia szaniszló
2. 1991-03-07 / 56. szám
[...] körcsarnokban a miskolciak győzelmével zárult Szaniszló Sándor a szak­osztály vezetője előzetesében elmondta [...] és a Lehel Hűtő­gépgyár szponzorál szaniszló A Miskolc Városi Televí­zió ma [...]
3. 1991-03-01 / 51. szám
[...] összeállítású és szerkezetű csapat mondta Szaniszló Sándor szakosztályvezető jelen­leg holtversenyben állnak a [...] meccset tei kinthetjük idényzárónak is szaniszló DVTK bérletek A DVTK sportegyesület [...]
4. 1990-07-09 / 157. szám
[...] láessárá a helyi egye­tem csapatához Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlab­da szakosztályának vezetője [...] meg­vigasztalták saját magukat és országukat szaniszló Bronzcsata Bariban Vigasztaltak az olaszok [...]
5. 1984-05-29 / 125. szám
[...] Mitró Agnes kisfia Péter Pongrácz Sándor és Kende Zsu­zsanna kisfia Sándor Ágoston Szaniszló Sándor és Árvái Ag­nes Éva kisfia András Sándor Tar István és Szemán Edit [...] Móricz Erzsébet kisfia De­fies Mihaíövics Sándor és Kő­házi Katalin kislánya Renáta [...] kislánya Veronika Németh László és Szaniszló Mária Kis­fia Zsolt Soltész Zoltán [...]
6. 1991-11-13 / 264. szám
[...] Jók Kovács Szundy Mészáros Szeghalmi Szaniszlő Sándor Ne­héz hétvége van mögöttünk Ez [...] az uszoda végre újra kinyit szaniszlő a Akció minőség jegyében FUJITECH [...]
7. 1991-08-06 / 182. szám
[...] NB I es szereplés felté­teleit Szaniszló Sándor a kosár­labda szakosztály vezetője Amint [...] szövetséenek ám ezt gyorsan pótolják szaniszló Elhunyt Sós Károly Sós Károly [...] Béla utca és a Vándor Sándor utca sarkán igazoltatta egy Hejő [...]
8. 1991-04-26 / 96. szám
[...] játékos nincs a csapat­ban most Szaniszló Sán­dor a MEAFC kosárlabda szakosztályának vezetője [...] alatt száguldott körbe 1989 ben szaniszló Túraajánlat A KVSE természetjárói Talpas [...]
9. 1990-05-22 / 116. szám
[...] kapus Tóth Lajos ról mondotta Szaniszló Sándor a szakosztály veze­tője A hazai [...] Vizilabda OB II Pólóhétvége Miskolcon szaniszló Labdarúgás MS HL lista csapóit [...]
10. 1986-12-15 / 291. szám
[...] és Varga Ilo­nának Marianna Szűcs Sándor­nak és Rákos Margitnak An­namária Varga [...] Mol­nár Évának Zoltán Fer ncz Sándornak és Németh Emőké­nek Sándor Attila Mogyorós Istvánnak és Takács [...] és Bód vaf Máriának Nóra Szaniszló Sándornak és Árvái Ágnesnek Gábor Sándor Tokaji József­nek és Drotár Máriának [...]
11. 1990-12-18 / 293. szám
[...] és Szabó P lépett pályára Szaniszló Sándor szakosz­tályvezető véleménye sze­rint rémálom volt [...] részesülnek A tombolasorsolás nyertesei Kovács Sándor Miskolc Dienes u 57 025 [...] 211 A díjak a Vándor Sándor utca 1 3 szám alatti [...]
12. 1990-10-04 / 231. szám
[...] beszéljen maga a ME­AFC szakosztályvezetője Szaniszlö Sándor aki 1968 január elsejétől immár [...] a továb­biakban a következő Tiha­nyi Sándor Debreceni Vo­lán 29 Hell Csaba [...]
13. 1985-07-11 / 161. szám
[...] 1500 méte­ren a diósgyőri Serfőző Sán­dor nyerte a bajnokságot Kocsis László [...] s Novak Pál sportolója Markocsán Sándor 10 ezer méteren áll­hatott a [...] várja a teniszezni vágyókat Mint Szaniszló Sándor fő­mérnöktől megtudtuk reg­geltől estig nyitva [...] László és Szűcs Agnes Hodobay Sán­dor és Szilágyi Erika Csorna Gyula [...]
14. 1986-07-12 / 161. szám
[...] Mis­kolc Városi Tanács elnöke és Szaniszló Sándor a Me­zőgazdasági Szövetkezetek Megyei Szövetségének [...]
15. 1988-04-13 / 86. szám
[...] is spor­tolhatnak a városlakók kérdeztük Szaniszló Sándort a sportlétesítmények főmér­nökét Természetesen várjuk [...]
16. 1991-01-09 / 7. szám
[...] el az idei edzéseket de Szaniszló Sándortól a szakosztály vezetőjétől meg­tudtuk hogy [...] játékos az MVSC s Jurák Sándor és a BÉV SC s [...]
17. 1987-03-18 / 65. szám
[...] plusz 6 fok kö­zött lesz Sándor József Benedek most nem hozzák [...] a megyei pártbizottság titkára és Szaniszló Sándor a Te szöv megyei elnöke [...]
18. 1984-05-20 / 117. szám
[...] Bélának a TESZÖV megyei elnöke Szaniszló Sándor az AGROKER megyei vállalata igazgatójának [...]
19. 1987-09-03 / 204. szám
[...] különbö­ző termelőszövetkezeteiből összesereglett erdészeti dol­gozókat Szaniszló Sándor a megyei Teszöv elnöke kö­szöntötte [...]
20. 1991-04-18 / 89. szám
[...] filáocé ek a BS ben Szaniszló Sándor az egye­temiek kosárlabda szakosz­tályának vezetője [...]
21. 1990-10-30 / 251. szám
[...] le­zárása miatt nem tudtak el­indulni Szaniszló Sándortól az egyesület kosárlabda­szakosztályának vezetőjétől megtudtuk [...]
22. 1991-03-29 / 73. szám
[...] TÉGLA ÉS CSERÉPIPARI VÁLLALAT MÁLYI Szaniszló Sándor az egye­temi kosárlabda szakosztá­lyának vezetőjé [...]
23. 1989-04-20 / 90. szám
[...] felvásárló vállalatok képviselői vettek részt Szaniszló Sándor á Te szöv elnöke a [...]
24. 1991-12-11 / 288. szám
[...] gvózelemmel ért véget a találkozó Szaniszló Sándor Na­gyon jó képességű gárda az [...]
25. 1984-03-13 / 62. szám
[...] nevű gyermeke HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Tóth Sándor István és Berta Adrien Szarvas [...] és Kapitány Juditnak Mónika Buda Sándornak és Sza bó Ilonának Sándor Czihat László Benjáminnak és Szepesi [...] Veres Máriának Mó­nika Kovács István Sándor­nak és Varga Ilona Évának Péter [...] Bertalannak és Fejér Annának Edina Szaniszló Sándor Jánosnak és Árvái Agties Évának [...]
26. 1990-11-09 / 260. szám
[...] sztrájkja miatt elmaradt a mérkőzés Szaniszló Sándor­tól a MEAFC szakosztály vezetőjétől TiíegtKdtü [...]
27. 1991-06-12 / 135. szám
[...] össze ere­jüket az egyetemi körcsar­nokban Szaniszló Sándortól az egyesület kosárlabda szak­osztályának elnökétől [...] miatt Ehhez a fiatal­korú Sz Sándort a 16 éves nyékládházi lakost [...] bo­csátható Tettestársát a fia­talkorú Sz Sándort korára és büntetlen előéletére te­kintettel [...]
28. 1992-02-22 / 45. szám
[...] csa­pat egyik kulcsemberének számító Kovács Sándor csa­ládi okok miatt kénytelen tá­volmaradni [...] lesz a győ­zelem mint Szegeden Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlabda szakosz­tályának elnöke [...] egyike rá­adásul országos körözött H Sándor s a vontató gépkocsi származását [...] mellett originál csomagolású targoncakereke­ket H Sándor aki az őrház­ban tartózkodott nem [...]
29. 1992-02-08 / 33. szám
[...] a legjobb a mezőnyben Cedei Sándor az együttes csatára kilenc gólt [...] hetven pontos győzelemmel tértek vissza Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlabda szakosztályának elnöke [...]
30. 1991-05-07 / 104. szám
[...] könyvelhettek el Ve­réb Rudolf Kánya Sándor és Draskóezi Gábor jóvol­tából Úszás [...] ajándékcso­magot kaptak a kosarasok melyet Szaniszló Sándor a zsűri elnöke adott át [...] volt a leg­jobb edzőjük Farkas Sán­dor ők a lányokhoz ha­sonlóan az [...]
31. 1985-06-01 / 127. szám
[...] 1 től 5 ig Vándor Sándor u 2 től 26 ig [...] kibővített vezetőségi ülésen adta át Szaniszló Sándor a TESZÖV elnöke a B [...]
32. 1991-07-10 / 159. szám
[...] tovább­ra is foglalkozik a kosara­sokkal Szaniszló Sándor az egyetemi klub kosárlabda szakosztályának [...]
33. 1991-07-20 / 168. szám
[...] az NB I rői mondta Szaniszló Sándor a szakosz­tály vezetője 1985 től [...]
34. 1990-12-08 / 285. szám
[...] nyál megszorongatják a MEAFC ot Szaniszló Sán­dortól a MEAFC kosárlab­da szakosztályának vezető­jétől [...]
35. 1991-11-11 / 262. szám
[...] ra nyerte a miskolci csapat Szaniszló Sándor Saj­nos nem tudtuk a szokásos [...] pályán Szabó István felvétele Király Sándor pénteken még nem tudta hogy [...] és Jevtusenko 11 szerezte Király Sándor Elké­pesztően rossz volt a véde­kezésünk [...]
36. 1975-12-16 / 294. szám
[...] nyert MEAFC kosár­labdacsapatának technikai ve­zetője Szaniszló Sándor a fő­városi utolsó bajnoki mérkőzés­ről [...] a harmadik helyen végzett Petőfi Sándor brigád tagjai is értékes tárgyjutal­makat [...]
37. 1988-02-15 / 37. szám
[...] Imre Szalboda István Szederkénvl Béla Szaniszló Sándor Sztra kovies István Szélekovszkv Fe­renc T Nacv Sándor Tamás József Tar Miklós dr [...] el A cikkben Kon cz Sándor a jégkorong szakbizottság titkára pedig [...]
38. 1991-10-16 / 241. szám
[...] meg sza bálytalankodásukat büntető­dobás nélkül Szaniszló Sándor MEAFC Nehéz mérkőzés volt Az [...] Ervin 26 éves valamint Barta Sándor 28 éves foglalkozás nélkülieket ha­ján [...]
39. 1985-03-11 / 59. szám
[...] elmúlt évi eredményeiről szólt fel­szólalásában Szaniszló Sán­dor sárospataki termelőszö­vetkezeti elnök a TESZÖV [...] elkövet­kező években Szünet után Kanalas Sán­dor elnökletével folytatódott a vita Megdöbbentő [...] József Éles István dr Énekes Sándor Fejti György Földes Erzsé­bet Fügedi Istvánná Géczi Ernő Haáz Sándor dr Had ler Ferenc Hegedűs [...]
40. 1977-11-29 / 280. szám
[...] Operettszín­ház tagjainak sorába tartozó Rózsa Sándornak a műsorá­val ért véget T [...] a fiúk mondta elég lehangoltan Szaniszló Sándor technikai vezető a MEAFC tfegnapi [...]
41. 1991-07-11 / 160. szám
[...] szerint dr FöldesiJá nosnétutk és Szaniszló Sán­dornak akik minden felté­telt biztosítottak a [...]
42. 1991-12-17 / 293. szám
[...] A Szabó T és Mészáros Szaniszló Sándor Sajnos nagyon rossz a találkozó [...]
43. 1988-09-24 / 226. szám
[...] tömörítve Mi folyik itt kér­dezem Szaniszló Sándor fő­mérnököt Szavatossági munka Már az [...]
44. 1990-10-19 / 244. szám
[...] kívül mindenki egész­séges de Király Sándor ve­zető edző szeretné ha a [...] a Békési Áfész együttesét fogadja Szaniszló Sándortól a szak­osztály vezetőjétől arról é [...]
45. 1969-12-11 / 87. szám
[...] parádéra kerül sor a Hónai Sándor Me­gyei Művelődési Központ színháztermében Az [...] adjunktus Szabó Imre adjunktus és Szaniszló Sándor IV éves gépészmér­nök hallgató HORVÁTH [...]
46. 1992-02-22 / 45. szám
[...] hozzá a téesz átalakításához kérde­zem Szaniszló Sándor el­nöktől Veszteségesek voltunk 1991 ben [...]
47. 1976-03-17 / 65. szám
[...] a kecs­keméti kirándulásról szóló beszámolóját Szaniszló Sán­dor a MEAFC kosarasainak technikai vezetője [...] fiúk között 3 lfett Kriston Sándor hatodik pedig Kékesi Tamás A [...]
48. 1991-02-22 / 45. szám
[...] múlik min­den kezdte előzetesét Ki­rály Sándor edző A Szarvas játékosállományát tekintve [...] csapatához utaznak ma a fiúik Szaniszló Sándor a szak­osztály vezetője a következő [...]
49. 1991-06-07 / 131. szám
[...] lesz holnap dél j után Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlabda szakosz­tályának elnöke [...]
50. 1974-01-17 / 14. szám
[...] Gézának és Kotsis Erzsé­betnek Zsuzsanna Szaniszló Sán­dornak és Németh Honának Anita nevű [...] Károly 60 éves korában Kovács Sándor 64 éves korában Mátyus Mihály [...]