24 találat (0,273 másodperc)

Találatok

1. 1885-08-13 / 33. szám
[...] József Joringa Z lovag Hirlinszka Sándor Lomuicky Szaniszló lov Mier Károly gróf Dzydusycki [...] Kalixt Rey Mizisl gróf Ujejski Sándor Szeliski Kázmér Trzeciak Dénes Krzyzanowski [...] Vilmos gr Marinowski Miczislav Jedrzejowicz Szaniszló Jedrzejowicz Marián Wolzicki gróf Waálerowska [...]
2. 1903-02-21 / 8. szám (69. oldal)
[...] Friar Lubin Carabaga Gróf Erdődv Sándor 1881 ben ell p к [...] Gardenia Eladások és vételek Jaross Sándor ur megvette az 189 ben [...] Rosenberg Gyula úrtól Gróf Siemienski Szaniszló eladta az 1879 ben ell [...] Szerelem Arnika Aszondom Lovag Ostaszewski Szaniszló 1902 ben ell s к [...]
3. 1871-08-30 / 32. szám (213. oldal)
[...] a beteges ágyán fekvő gr Sándor Mór ezüst serlege is tisz­teletből [...] n с z e r Sán­dort főlovászmester Székesfehérvárról nyerte meg ki [...] Pest Vállszalag aranyéremmel 11 Bremer Szaniszló Tirolból a Zillervölgyböl egy 50 [...] váradi Sochterus szász polgár Bre­mer Szaniszló tirjlié ki megjegyzé hogy neki [...]
4. 1865-12-30 / 36. szám (572. oldal)
[...] Felséges Fejedelem Méltóságos Generális Károlyi Sándor úrral és Fejedelmi Udvara népével Károlyból Szaniszlóra Vadászatnak kedvéért megindúlt stb E [...]
5. 1867-01-10 / 01. szám (15. oldal)
[...] Gr Nyáry Tamás Gr Forgách Sándor Gr Forgách László Gr Sztáray [...] mének közül Oswinns Clincher és Szaniszló továbbá a két félvér Medgyos [...]
6. 1893-01-01 / 1. szám (14. oldal)
[...] herczeg Auersperg Ferencztöl Gr Forgách Sándor megvette Streeruwitz Ottokár lovag főhadnagytól [...] Warfare Pero Gomeztól gr Forgách Sándornak Whirlwind pej к ell 1890 [...] Paristól br Wesselényi Bélának Ochocki Szaniszló lovag megvette gróf Wolanski Miklóstól [...] Springfield tői Kimúltak Gr Forgách Sándor Cuccoo stpej к ell 1889 [...]
7. 1874-11-11 / 47. szám
[...] Gidran El Bedavy Koreichan Sztrnatovszky Szaniszló 240 4 Merops 1858 15 [...] Siglavy XFXIV Siglavy XXI Wiczinger Sándor 170 19 Abugress 1855 15 [...]
8. 1889-12-20 / 73. szám (547. oldal)
[...] m Tambourmayor 103 Gr Nierod Sándor p m Caesar KM Ugyanaz [...] p ni Reproche 108 Ochocki Szaniszló lov stp ni Griinnwald 109 [...]
9. 1890-10-19 / 64. szám (480. oldal)
[...] állomás részére 1600 31 Ochocki Szaniszló lov 3 é f m [...] ur 1000 39 Gr Károlyi Sándor pej mén Berzrncze Blinkhoolie Goldenrose [...] England Magyar kancza 33 Vojnics Sándor 3 é sga m Boglár [...] Nagyvezir 176 Furioso Megvette Lederer Sándor 670 frt 4 é Deutscher [...]
10. 1891-04-09 / 15. szám (133. oldal)
[...] századosnak J drag ezr Kutschenbach Sándor főhadn 8 husz ej eladta [...] Jankovich Elemér ur megvette Vass Sándor honv husz főhadnagytól Charlatan p [...] Csinos pevet nyert Gr Ochocki Szaniszló p к ell 1889 Kaiser [...]
11. 1889-10-01 / 56. szám (429. oldal)
[...] altábornagy gr Hadik Endre és Sándor br Mecklenburg báró Springer Gusztáv [...] Toldy József városi főügyész Scerbovszky Szaniszló Ltüzoltó fő­parancsnok ifj Ráth Károly [...] Faikas László Stern Lajos Brachfeld Sándor Dirsay László Bisic Gyula Warmann [...]
12. 1883-09-27 / 39. szám (349. oldal)
[...] Schossberger Nándor úrtól Hg Taxis Sándor megvette Hypolit sga m ell [...] Vol II pag 112 Bogdanowitz Szaniszló lovag úrtól Kimúltak Alpin Stud [...] 299 Gr Forgách István és Sándor Aurora p k ell 1868 [...]
13. 1913-07-04 / 57. szám (373. oldal)
[...] állatokra reflektálok Ajánlatokat kérem HORVÁT SÁNDOR czinire I ker Krisz­tina körut [...] 13 t 02 k holdas Szaniszló Apinecz nevíi XII tk sz [...]
14. 1876-11-29 / 48. szám (312. oldal)
[...] díj 3 é Kisbér Baltazzi Sándor ur Auglia Eps m The [...] 47 Lilla Weneda gr Bielsky Szaniszló Lembergi v Egyleti dij II [...]
15. 1903-03-07 / 10. szám (89. oldal)
[...] p к Deli Gróf Sztáray Sándor 1896 ban ell s к [...] gróf Esterházy Lászlótól Lovag Macudzinski Szaniszló megvette az 1893 ban ell [...]
16. 1907-10-23 / 93. szám (668. oldal)
[...] elfogad és bővebb értesítést Jaross Sándor ad Puszta Lesvár posta és [...] Ahg 5 7 8 Wiktor Szaniszló ur lovai Juhar Riga és [...]
17. 1884-04-10 / 15. szám (142. oldal)
[...] E ménest 1817 ben I Sándor czár ala­pította 55 mént és [...] nevel A radomi kormányzóságban Horodinski Szaniszló sieciechowi ménese 3 mén 32 [...]
18. 1896-05-13 / 33. szám (246. oldal)
[...] gróf Tholnay Reginaid Andrássy Tivadar Sán­dor és Géza grófok Illés Viktor [...] pej mén csikót ellett Sonnenberg Szaniszló Mg Lore ja ápr 4 [...]
19. 1889-12-20 / 73. szám (548. oldal)
[...] következő versenyszinek lettek bejelentve Ochocki Szaniszló lovag ur versenyszinei sötétkék fehér [...] sga к ell 1889 Göndör Sándor Jó légy Kisbér öescsétől Áldás [...]
20. 1892-10-30 / 66. szám (572. oldal)
[...] Lord Lyontól Practice nevet Ochocki Szaniszló lovag f m ell 1891 [...] Annette The Speakertöl Gr Szirmay Sándor főhadnagy 4 husz ezr Perek [...]

 

  • 1
  • 2