Vadász- és Versenylap 33. évfolyam, 1889

1889-12-20 / 73. szám

1889 deczember 20. VADASZ- ES VERSENY-LAP 547 Nevezések a bécsi Derbyre, Criteriiimra, Trial Stakes és államdíjakra. (Könnyebb áttekinthetés végett, — hogy melyik tulajdonos melyik lovai vannak egyik vagy másik classicus versenyben engageolva, választottuk e formát.) о ~ e _ s g 30 !=?í IS ILI HÉ Ili-: as di я i­Z if. s 91. Capt. Joe p m Fchrbellin ... ... ... 92. fir. Károlyi István s m Millerjung—Csacska... 93. Gr. Kinskv Zdenko p m Buda 94. Ugyanaz p m Courage._ 95. Ugyanaz p m Hazafi 98. Ugyanaz s m Trofast . ... 97. Kodolitsch A. h. s m Vulcan . 98. May V. ur p m. Freischärler 99. Ugyanaz v. der 111 Königstein tOO. Ugyanaz p m Fand rath 101. Ugyanaz s m Lorbeer _ _. ... 102. Ugyanaz p m Tambourmayor 103. Gr. Nierod Sándor p m Caesar ... KM. Ugyanaz p m Concurrent 105. Ugyanaz p m Fros ... ...... 100. Ugyanaz s m Janou• ... 107. Ugyanaz p ni Reproche ...... 108. Ochocki Szaniszló lov. stp ni Griinnwald 109. Ohlschläger 0. ur stp m Wapiti .. ... 110. Ugyanaz s к Pepitta .. 111. Br. Oppenheim Ede s m Rotlier Huszár 112. Ugyanaz s m Wilkin _ ... 113. Ugyanaz s к Ginster 114. Ugyanaz stp к Tilly ... ... ... .. ... 115. Péchy Andor ur p m Álnok... ... ... ... 116. Ugyanaz p m General-Consul 117. Ugyanaz p m Nábob ... ... .. ... 118. Ugyanaz p к Fasterling ... ... 119. Ugyanaz fek. к War-Flag 120. Mr. С. Chipps s m Montreal (előbb Carnival) 121. Gr. Redern Vilm, sz 111 Endlich ... ... 122. Ugyanaz p ni Erbherr... 123. Ugyanaz s m Erstling ... 124. Ugyanaz s к Edelweiss ... ... 125. Ugyanaz s к Elfe ... . ... ... 126. Ugyanaz s к Erfrischung ... ... ... . 127. Ugyanaz p к Experiment 128. Mr. H. Reeves p m Remény—Sonva 129. Br. Rothschild N. p m Drugeth . ... 130. Ugyanaz s m Julius ... 131. Ugyanaz p m Keck ... ... ... ... 132. Ugyanaz p m Mac Intosh ... 133. Ugyanaz p m Morgenbesser 134. Ugyanaz p m Schillersdorf ... 135. Ugyanaz p m .Vico ... 136. Ugyanaz p m Hohe-Wart e . ... 137. Schindler L. ur stp m Crossbow .. ... ... 138. Ugyanaz s m — Kisbér-Beatrix ... .. 139. Ugyanaz s к — Diamand-Eye - ... 140. Söllinger R. száz p m Boreas 141. Ugyanaz p к Anastasia ... 142. Ugyanaz p к Backfisch .. ... ... 143. Ugyanaz s к Billion... ... .. ... ... 144. Ugyanaz p к Judica ... ... ... ... ... 145. Ugyanaz p к Marsala 146. Ugyanaz p к Wunderkind ... ... ... 147. Spiekermann 0. ur s m Buschiri ... ... 148. Ugyanaz s m Fatalist ... ... 149. Br. Springer Gusztáv s m Donizetti ... ... ... 150. Ugyanaz p m Dragonier ... .. 151. Ugyanaz p m Jókora ... 152. Ugyanaz s m Or-vif - ... 153. Ugyanaz p m Pandore ... ... 154. Ugyanaz s m Ricardo ... ... 155. Ugyanaz s m Varuna 156. Ugyanaz s к Peccavi ... ... ... ... ... ... 157. Gr. Stubenberg József s m Allegro ... ... ... 158. Ugyanaz s k. Hippokrene ... ... ... 159. Gr. Sztáray János nev. gr. Károlyi Alajos p m Nádor ... ... ... ... ... ... — 160. Ugyanaz—ugyanannak p m Negus ... ... 161. Ugyanaz —ugyanannak p m Remus 162. Ugyanaz—ugyanannak p m Softa 163. Ugyanaz—ugyanannak p m Theseus ... 164. Gr. Tarnovszki János p к Jutrzenka 165. Hg Taxis Egon stp m Sugár ... ... ­166. Gr. Trauttmansdorff Károly stp in Prímás ... 167. Gr. Trauttmannsdorff L. I'm Morisco 168. Br. Üchtritz Zs. s m Achilles II ... 169. Ugyanaz p 111 Craig Millar— Galante 170. Ugyanaz s m Doncaster— Baroness Sarolta 171. Ugyanaz s к Ruperra—V. Tripaway 172. Cap. Violet p m Árpád II. ... ... ... ... 173. Ugyanaz p m Birokra.. ... ... 174. Ugyanaz p m Olivier ._ . 175. Ugyanaz s m Pajtás ... ... .. ... — ­176. Ugyanaz p m Totalisateur ... ... ... ... ... 177. Gr Wenckheim János p m Radowan 178. Gr. Zichy Béla s m Merry Lad 179. Ugyanaz s к Gaze la ­180. Ugvanaz s к Melissa ... ... ... ... 1. Gr. Audrássy G. p m Malacompra 2 Col. Anthony p m Broun Beer. 3. Ugyanaz stp m Gigerl 4. Ugyanaz p m Number 13 ... ... ... 5. Ugyanaz p к Bowist ... 6. Gr. Apponyi Antal stp m Lissa 7. Ugyanaz j) m Przedswit —Novelle 8. Ugyanaz p m St-Moritz ... ... ... ... 9. Ugyanaz p к Aërides... .. ... ... ... 10. Ugyanaz p к Maria Therese ... ... ... ... 11. Ugyanaz p к Маисе ... 12. Ugyanaz р к Nelkenduft ... 13. Hg Auersperg Eng. p rn Banko 14. Gr. Apponyi Antal és ifj. gr. Esterházy Móricz p к Reserl S. ... ... ... ... ... _ 15. Hg Auersperg F. s m Premysl .. ... 16. Gr. Bawarowski E. hadnagy sp m Csárdás 17. Mr. Békés p m Zalán 18. Cav. Ces. Bertone stp m Furio 19. Ugyanaz stp m Cadmo Arc—Firense 20. Blaskovich Ernő úr s m Fortéig ... ... ... . 21. Ugyanaz p m Szerző ... 22. Ugyanaz p к Hősnő ... ... ... 23. Blaskovich M. és Mayer A. urak s m Botond 24. Ugyanaz p m Csővár ... 25. Ugyanaz s m Csufonddr ... ... ... 26. Ugyanaz s m Könnyelmű ... ... ... 27. Ugyanaz s к Felhő ... ... ... 28. Ugyanaz s к Mehetne ... ... ... 29. Ugyanaz p к Roham 30. Mr. M. О. Brabant p к Kisbér—Commencement 31. P. Choloniewszki E. őrnagy f 111 Bátor 32. Ugyanaz p m Express .. ... ... ... . 33. Ugyanaz s m Tourist ... ... ... 34. Ugyanaz s к Primrose... ... 35. Ugyanaz s к Rivie.ro ... ... ... 36. Ugyanaz s к Rosita. ... ... 37. Ugyanaz p к Szerény ... ... ... . ... 38. Gr. Degenfeld Gusztáv p к Cserebogár ... 39. Ugyanaz p к Menyasszony 40. Döry Jenő úr s к Miette ... ... ... 41. Egyedi A. úr p m Czimbalmos ... . ... ... 42. Ugyanaz s 111 Doncaster —Girolle 43. Ugyanaz stp m Lehel . 44. Ugyanaz sga к Mary Agnes ... ... 45. Ellrich úr vil [i m Blinkfire Y. Buccaner— Flora 46. Gr. Erdődy Károly s 111 Parázs ... ... .. 47. Ugyanaz p m Sziporka 48. Ifj. gr Esterházy Móricz s к Almádi ... ... ... 49. Ugyanaz s к Mrs. Maybrick ... ... ... 50. Gr. Esterházy Miklós p m Prätendent... ... ... 51. Ugyanaz s in Visi ... ... 52. Ugyanaz stp к Alvajáró 53. Gr. Festetics Tasziló s m Ábránd ... 54. Ugyanaz p m Caledonian ... ... 55. Ugyanaz s m Csendőr ... 56. Ugyanaz p m Duty ... .. .. . ... ... 57. Ugyanaz p m Frondeur ... ... 58. Ugyanaz s m Grenadier . ... ... ... ... ... 59. Ugyanaz s m Württemberg —Eberhard — Why not 60. Ugyanaz p к Donauweibehen ... ... . 61. Ugyanaz sga к Fair Agnes ... ... ... 62. Ugyanaz sga к Szántó ... ... ... ... 63. Grabowszky L. úr p m. Chapeau Bas —Craig­miller—Tliisbach ... ... ... ... 64. Ugyanaz s m Gierdava Rochampton—Savella 65. Graditzi porosz kir. főmén, s m Perdeutos 66. Ugyanaz p m Peter 67. Mr. Green p к Szebbik ... ... ... 68. Mr. Grey stp 111 Ehrenmann ... ... ... 69. Ugyanaz p m Kisbér— Gift ... ... ... 70. Ugyanaz s m Verneuil— Mineral ... ... .. 71. Ugyanaz s к Childeric— Tapioca ... 72. Ugyanaz p к Lowland Chief —Lady Henry ... 73. Grimmer Jenő ur stp m Oho ... ... ... ... 74. Gr. Halm stp к Schnepfe ... 75. Harkányi Andor ur p m Csángó ... 76. Ugyanaz p 111 Csongor . ... ... ... ... ... 77. Ugyanaz p 111 Ilidalgu ... ... ... 78. Mr." J. Hatton s 111 Old Ireland. . . ... 79. Gr. Henckel Hugó p 111 Khalif ... 80. Ugyanaz s m Szíves .. 81. Ugyanaz sga к Nini ... ... ... ... ... 82. Ugyanaz spt к Sebes ... 83. Gr. Hunyady Imre p m Day ... ... ... ... 84. Ugyanaz p 111 Wcli-fit 85. Ugyanaz sga к Jolly ... ... ... 86. Ugyanaz p к Mademoiselle 87. Jankovich Gyula ur p к Hogyan volt ... ... ... 88. Ugyanaz s к Piroska ... ... ... ... 89. Jékey Albert száz. p 111 Danubius 90. Ugyanaz p m Makart (Folytatás a következő lapon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom