Vadász- és Versenylap 11. évfolyam, 1867

1867-01-10 / 01. szám

15 S.-A.-Újhelyi gyep 1867. Akadályverseny. Handicap, 500 frt értékű tiszteletdíj. Futhat minden verseny egyleti tag-bir­tokában lévő ló. Távolság 3— t mórtföld. 12 ugrás, legszélesebb 12', legmagasabb szilárd 3'. — Legkisebb teher 120 font. — Úrlovarok. — Üzleti lovar 7 fonttal több. — Tét 50 trt, bánat 30 frt. Aláírás a pesti tavaszi akadályversenyekig nyitva. Nevezés a kassai versenyek ostéjeig. A terhek egy hónappal a verseny előtt közzét étetnek ; a terhet cl nem fogadó, 20 frt bánatot fizet, a verseny előtt két héttel bejelentve. A második ló a tételek és bánatok egy harmadát kapja. Tehorszabók : gr. Forgách Kálmán, gr. Szápáry Iván, gr. Sztáray János. Indítványozó : gr. Sztáray Béla. Gr. Károlyi Gyula . . . Gr. Szápáry Iván .... Gr. Sztáray Béla . . . . II. Wenckheim-Cz indery Béla Salamon Tivadar . . . . Gr. Nyáry Tamás .... Gr. Forgách Sándor . . . Gr. Forgách László . . . Gr. Sztáray János . . . Gr. Andrásy Aladár . Eddi g 2 lóra a 1 á i r t a k : Gr. Forgách Kálmán Bornriodor József . Szirmay Gyula Aczél Péter B. Podmaniczky Géza . Blaskovicb Ernő . . Bottka Béla . . . Tihanyi Feroncz . Gr. Andrásy Gyula lóra Hágó mének. Gróf Forgách Kálmán n a g y s z a 1 á n c z i mónesóbon, a kassai vasútállomástól két órányira, fodozni fognak : Rothschild (ezelőtt Microscopo) sp. nov. Lord Exot.or 1861; ap. Midas any. Clelia, ap. The Provost any. Celia, Touchstonotól. (G St. B. X. 66). Telivér kanczát 50 forintért, félvér kan­czát 25 forintért; istállópóuz minden kancza után 3 forint. T o j) a z (azelőtt Mamlasz) vp. nov. b. Döry Lajos 1856 ; ap. Smaragd any. Miutty. ap. Mur­phy (M. M. I. 48). Telivér kanczát 25 for. félvér kanczát 15 for. istállópénz minden kancza után 3 forint. Zab és széna piaczi árakon, istálló és alomszalma ingyen. A kanczák bejelentése és netaláni kérdezősködések Forgách Kálmán grófhoz intézondők Nagy-Szalánczra v. p. Kassa. P. Szinye. Gróf Károlyi György úr ő oxja nagykárolyi ménesébeu: D o n c a s t *r p. m. ap. Stockwell any. Gaiety Touchstonotól. 60 forint, lovászdíj 3 for. F o r b i d d e n F r u i t p. m. ap. 1. Bp-deatchor v. Gameboy any. Toucli-me-not Touchstonetól. 50 for. lovászdíj 3 for. Oswinns p. m. ap. Cot.Iiorstono any. Bay Middloton-k. ennok any. Problem. 25 for. lovász­díj 1 forint. Cl in ch or p. m. ap. Turcoman any. llnmphroy Clinker-k. 15 for. lovászdíj I for. V o 1 u n t o o r p. m. ap. Forbidden Fruit, any. Loretta, ap. Bay Momus. 20 for. lovászdíj 1 for. S z a n i s z 1 ó p. m. ap. Clinchor any. Myrrha, Touchstonotól. 15 for. lovászdíj 1 for. M e d g y e s félvér p. in. ap. Clinchor any. Minetta ap. Bay Momus. 15 for. lovászdíj 1 for. Vándor félvér p. m. ap. Conyngham any. Comtesso. 10 for. lovászdíj 1 for. E mének közül Oswinns, Clincher és Szaniszló, továbbá a két félvér : Medgyos és Vándor oladók. Bővebb értesítéssel szolgál Bauer József mónosmester Nagy-Károlyban u. p. Nyirogyliáza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom