Vadász- és Versenylap 34. évfolyam, 1890

1890-10-19 / 64. szám

480 1890 október 19 A ménlókiállitás és ménlóvásár. A lótenyésztő közönség nagy érdeklődése s tnir gts megjelenése mellett tartatott meg a Tattersallban f. hó 12-én a ménlókiállitás és ménló- vásár, melynek eredményéről az alább következőkben adunk számot olva­sóinknak. 1. Telivérek. 1. Gr. Pál ff y József Hé sga m Hykszosz Pászlor—Djil. Megvette a m. kir. kor­mány, (Remete félvérrel együtt) luria­temetei állomás részére 3500frlon 2. Gr. Erdődy K. óé pej m Fragezeichen Waisenknabe —Tremonia — 3. Br. Podmaiiiczky G 5é stp m Habitas Bajnok— Laisse tout faire. Megvette a in. kir kormány a debreczeni állo­más részére 1000 « 4 Blaskovich Miklós дг Hé sga m Botrány Pásztor—Borostyán. Megvette a m. kir kormány Mezőhegyesnek a Gid­ránokhoz (Bitorlóval együtt) 12500 « 5. Ugyanannak 3é sga m Small-cash Bál­vány-Redy money. — 6. Gr. Choloniewski E. 4é p m Bacchus Hastings — Bébé. Megvette a m. kir. kormány, a debreczeni méntelepnek 1200frton 7. Ugyanannak 4é p m Pilot Hastings— Panique. Megv. a m. k. kormány a bábolnai ménes részére 1200 » 8. Ugyanannak 3é p m Mohort Doncaster Misfortune. Nem jelent meg. 9. Dreher Antal ur 4é stp m Edelknabe Buccaneer—Emi Megv. gr. Sztáray Antal 2000 « 10. Gr. Esterházy Miklós 4é p m Sumsen­bacher Przedswil—Lehet. Megv. Né­metországba br. Willich 6000 « 11. Ugyanannak 8é sga m Sumperer Waisen­knabe—Hunlsman-Sister, gr. Hadik­Barkó-zy Endre bérelte. — 12. Ugyanannak 4é p m Salvanos 11. Sal­vanos - Venus. — 13. Ifj. gr. Esterházy Móricz 4é sga in Szt. Gál Weisenknabe — Borealis. 14. Schindler László ur 4é sga m Szt.-Gel­lért Ruperra—Sily. Nem jelent meg. — 15. Gr. Kinsky Zdenko 6é sga m Schönbrunn Verneuil—Szivárvány. — 16. Ugyanannak 5é p m Montbar Bucca­ner—Duhart. — 17. Ugyananak 4é sga m Kincstár Verneuil —Csillag. — 18. Ugyanannak 3é p m Honi Kisbér öcscse —bumming-Bee. — Négy utóbb nevezett ló csak a versenyidény be­fejezte után vétetik meg. 19. Gr. Schönborn Arthur 5é sga m Szent­Wolfgang Verneuil—Paraibi. Megv. gr. Lehndorff 8000 « 20. Ugyanaz 4é p m Ferla Doncaster— Fraise. — 21. Gr. Zichy Béla 3é p m Futár Ercildoune — Aunt Judy. Megvette a m. kir. kor­mány a debreczeni állomás részére 14C0 « 22. Streeruwitz 0. lovag 5é p m Badar Baj­társ— Britist Queen. Nem jelent meg. — 23. Gr. Baworowski E. 3é p m Himawat Czimer— Honey. Megvette a m. kir. kormány a rimaszombati állomás részére. — 24. Frohner János ur id Pandúr Przedswit — Panique Nem jelent meg. — 25. Ugyanaz Adjutant Hastings —Angela. Megvette a m. kir. kormány a turia- remetei állomásnak. 2500 « 26. Szász Coburg-Gotha Fülöp herczeg 7é f m Pi-ophet Kalandor—Prophetie. Megvette a m. királyi kormány az eperjesi állomás részére. 1000 « 27. Gr. Festetics T. 4é sga m Simplicius Aaron—Why-not és 28. Ugyanannak 3é p m Britz Craig Millar — Ladylike. Megv. a m. k. kormány az albai állomás részére 5000 « 29. Br. Üchtritz Zs. 4é p m Gluck Gun­nersbury—La Diva. Megv. a m. kir. kvrmány a tuna-remetei állomás részére 2000 « 30. Tisza István ur 4é stp m Korhang Bí­bor—Linda. Megv. a m. k. kormány a bábolnai állomás részére 1600 « 31. Ochocki Szaniszló lov. 3é f m Götter­dämmerung Mara— Czupiradlo. — 32. Kutscbenbach S. főhdanagy 3é stp m Jockeys Fiend Prince Paris—Judith. — 33. Reeves Herbert 3é stp m Wawellit Kis­bér öcscse— Wave. Megv. Jakabffy István 3000 « 34. Muzsik Gyula ur 3é f m Kis Hazard Hazard—Böske. — 35. Gr. Károlyi Gyula 4é p m Siess Shal­low— Porcja. Megvette hg. Coburg Fülöp 1600 « 36. Gr. Festetics Tassilo 2é sga m Grenadier Eberhard —Enigm.. Nein jelent meg. — 37. Frohner J. ur Anggalfô/d Hastings — Angela — 38. Gr. Károlyi Gyula 3é p m Ercildoune —Simpathie. Megv. Szabadhegyi G. ur 1000 « 39. Gr. Károlyi Sándor pej mén Berzrncze Blinkhoolie— Goldenrose — 40. Br. Rothschild N. 4é p m Rab Kisbér öcscse—Laurenzia. Megvette a m. kir. kormány Nagy-Atád állomás részére 1600 « 41. Söllinger R. ur 3é pm Villám Doncas­ter— Aschenbrödel. Megvette Harká­nyi Károly ur — II. Félvérek. 1. Gr. Pálffy József 3é pej m Remete Re­mény—Nacza. Megvette a m. kir. kormány a n.-körösi állomás részére (Hykszosz-szal együtt) 3500 « 2. Gzász-Coburg Gotha Fülöp hg 3*é vil p in Nonius Nonius XII.—magyar kancza, Jasson ang. félvér mén után — 3. Gr. Dcgenfeld Lajos sz. lippiczai mén Neptun Sheria Incitato —Majestoso-k. — 4. Deutsch Miksa 4é stp m Furioso Furi­oso X.—Megyes. — 5. Brachfeld Adolf 4é stp m Remény Re­volver—Zichy-féle k. — 6. Ugyanaz 3é stp m Ramses Revolver— Festetics féle k. — 7. Ozv. Strasser Józsefné 3é sga m Furi­oso Furioso II.— Duck. — 8. Ugyanaz 3é sga m Furioso Furioso XII. —Cotswold-k. Megv a m. kir. korín., a mezőhegyesi állomás részére. 1400 « 9. Strasser Imre és Ödön 3é sga m Far­sang Nil Desperandum— Deutscher Michl-kancza. — 10. Id. Horlhy Istv. 3é p m Charley Char­ley— Julia, Zichy Nándor-féle kancza. — 11. Ugyanannak 3é p m Ostreger Ostre­ger—Villám, Zichy-féle kancza. — 12. Ugyanannak 3é p m Ostreger Ostre­ger —Helena, Zichy-féle капела. — 13. Ugyanannak 3é sga m Ostreger Ostre­ger—Villám II., Zichy-féle kancza. 14. Bischitz Mór Я Jé sga m Sárkány Nil Desperandum - Sárkány. — 15. Ugyanannak 3Jé p m Babér Nil Despe­randum—Bimbó. — Ugyanannak 3é sz m Kényes ap. Furi­oso. Megvette a m. kir. kormány, a nagyatádi állomás számára 1500 « 16. Ugyanannak 3Jé sga m Derű Furioso — Dora Megvette Jakabffy Imre ur 1500 « 17. Ugyanannak Я Jé sga m Bokros Furioso —Bátor. Megv. a m. kir. kormány, Debreczen állomás részére 1500 « 18. Dókus Ernő ur 3é sga m Czimer Czi­mer—Gidran XVIIL. — 19. Előszállási uradalom 4é p m Rendes Nordstar И.— Rendes Héjjá nevet nyert. Megv. a m. kir. kormány a bábolnai állomásnak 20. Ugyanannak 3é fek m Linda Bankár— Linda III. Vajda nevet nyert. Megv. a m. k. korm" a bajnai állomásnak 21. Ugyanannak 3é std m Flóra Bankár— Flóra. Fedham nevet nyert. Megv. a m. k. kormány Dorozsma állom. 22. Ugyanannak 3é vp m Ilona Furioso V. —Ilona II. Megv. а ы. k. kormány a debreczeni állomásnak. 23. Ugyanannak 3é sga m Sármány Cam­bia III.—Sármány V. Megv. a m. k. kormány a turia-reinetei állomásnak. Utóbbi 5 lónak az ára 4500 frt vott 24. Lederer testvérek 5é p m Pártos Par­tisan—Tündér — 25. Gr. Zichy Nándorié p m Czifra Charley —Czifra. Megvette a in. kir. kormány a nagyatádi állomás részére 26. Ugyanannak 3é p m Bátor Charley— Vicza. Megvette a m. kir. kormány a homorádi állomásnak. 27. Ugyanannak lé p m Villám Ostreger félvér—Villám. Nem vétetett meg. — 28. Ugyanannak 3é p m Aczíl Charley— Aczél. Megvette a m. kir. kormány a sz.-szt-györgyi állomásnak. 29. Ugyanannak 3é p m Csillag Frangepan —Csillag. Megvette a m. kir. kormány a t.-remetei állomásnak. A 25, 26, 28 és 29. sz. mének együtt 3200 frton keltek el. 30. Szeniczey Ödön ur 4*é stp m Sárga Liliom—Ménesbeli kancza. 31. Ugyanaz 3Jé vlp m Sárga Liliom —Mé­nesbeli kancza, — 32. Karle Mihály ur lé p m Pride of Pride of England —Magyar kancza. — 33. Vojnics Sándor 3é sga m Boglár Attila —Topán. Megv. a m. к. kormány а verseczi állomás részére 1000 « 34. Noszlopy Emil ur 3é sga m Remek Sultan—Szattyán. — A magyar kir. állami ménesekből származott fiatal kanczák, heréltel., kiselejtezett anyakanczák s az állami méntelepekről kisorsolt mének és heréltek eladási jegyzéke A) Számfeletti Untai kanezák a kisbéri ménesből. 4é Ruppera 10. sga k. 161 cin., Ruppera­i­620 frt. 152 Ostreger. Megv. Feigl busz. kapi­tány 4é Verneuil 13. p k, 162 cm . Verneuil— 46 Norlhstar I. Megvette Gaisin huszár kapitány 860 frt. 4é Cambusier 7. p k, 162 cm. Cambusier — 159 Vihar. Megv. Deutschländer és Cohner 950 •" -t 4é Cambusier 10, p k, 164 cm Cambusier —137 Ostreger. Megv. Deutschländer és Cohnar 770 f-t 4é Ruppera 1, sga к 16 4 cm. Ruperra— 130 Count Zdenko. Megvette Fischer főhadnagy 730 frt. 4é Kisbér öcscse, p k, 167 cm. Kisbér öcscse —125 Diophantus. Megv. Grauer Miksa 610 frt. 4é Bois Roussel 3, p к, Bois Roussel— 88 Polmoodie. Megette Schindler László 1110 frt. 4é Taurus 4, sga k, 166 cm., Taurus—103 Cambuscan. Megvette Georogovics tábornok 1710 frt. 4é Zivatar 7. b k, 164 cm., Zivatar—39 Bois Roussel. Megvette В aid о ián Bukarest 1300 frt. 4é Ruppera 9, p k, 166 cm., Ruperra—127 Diophantus. Megvette Gr. Kálnoky H. dzsid. alezr. 1420 frt. 4é K'sbér öcscse 12, sga k, 166 cm, Kis­bér öcscse - 40 Gamecock. Megv. Gi­gurtu 1550 frt. 4é Cambusier 12, sga k, 166 cm., Cambu­sier—89 Diophantus. Megv. Schindler László 1490 frt. 4é Verneuil 15. p k, 174 cm., Verneuil— 54 Remény. Megvette Bothmer tábr. 1660 frt. 4é Zivatar 13, b к 172 cm., Zivatar-157 Re­mény. Megvette Liptay Béla, Jéke. 1400 frt. 4é Cambusier 11, p k, 174 cm., Cambusier —156 Remény. Megv. Vacarescu, Bu­karest 870 írt. 4é Taurus 8, p k, 168 cm, Taurus —119 Cam­buscan. Megvette Vécsey kapitány 11 husz. ezred. 1400 frt. 4é Cambusier 2, sga к 164 cin., Cambu­sier—37 Bois Roussel. Megvette br. Haupt Stummer 500 frt. 4é Kalandor 5, p k, 163 cm., Kalandor— 58 Sutherland. Megv. Grauer Miksa 550 frt. Összesen : 19600 frt. Átlag ár 1154 frt. B) Számfeletti fiatal kanczák a mezőhegyesi ménesből. 4}é Furioso, p k, 175 cm., Furioso XII.— 171 North-Stár. Megv. gr. Szápáry Gy. 790 frt. 4*é Nagyvezir, p k, 172 cm., Nagyvezir— 176 Furioso. Megvette Lederer Sándor 670 frt. 4}é Deutscher-Michel, p k, 166 cm., Deut­scher Michel I.—115 Oranien. Megv. Steinfeld Mihály 810 frt. 4* Furioso, p k, 165 cm., Furioso XII.— 159 Tápió. Megv. Berta, Oberstlieut. Szerbia 750 frt. 4Jé Furioso, p k, 165 cm.. Furioso XII.— 117 Furioso. Megv. Berta, Oberstlieut. Szerbia 760 frt. 4* Deutscher-Michel, p k, 164 cm., Deut­scher-Michel 1,—142 North-Stár. Megv. Steinfeld Mihály 800 frt. 4}é Furioso, p k, 163 cm., Furioso XXI.— 140 Furioso. Megvette Hoffmann fhdn. 850 frt. 4Jé Nagyvezér, p k, 162 cm.. Nagyvezér— 127 Furioso. Megvette Chernel fhdn. 680 frt. 4Jé Bibor-Gidrán sga к 162 'cm, Bibor— 12 Gidrán. Megvette Deutsch Károly 760 frt. 4Jé Gidrán. sga k, 163 cm. Gidrán 37—75 Gidrán. Megvette Kle ;nmann, Thurn Taxis herczeg részére 940 frt. 4Jé Gidrán-Aamaty, sga k, 164 cm., Amaty­Gidrán—7 Gidrán. Megv. Kleinmann Thurn Taxis herczeg részére 800 frt. 4}é Gidrán, sga k, 164 cm., Gidrán 37—58 Bibor. Megv. Kleinmann Thurn Taxis herczeg részére 930 frt. 4Jé Gidrán-Amaty, sga k, 164 cm.. Amaty­Gidrán—14 Gidrán. Megv. Kleintnann Thurn Taxis herczeg részére 1310 frt. 4*é Gidrán-Amaty, sga к 164 cm.. Amaty­Gid rán—237 Chief-Justice. Megvette Szentiványi Árpád 800 frt. 4Jé Gidrán-Airiaty sga к 166 cm, Amat.y­Gidrán—49 Gidrán. Megvette Prinz Frassa Neapel 1250 frt 4Jé Gidrán. sga k. 16S cm., Gidrán 37—45 Gidrán. Megvette Szentiványi Árpád 510 frt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom