Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876

1876-11-29 / 48. szám

312 VADÁSZ- ÉS VERSEST-LAP. Nov. 29. 1876. ke't félvér kanczát jelentettek be, a kisbéri törzsből pedig Thalestrii és Java telivéreket fogja fedezni. Végül közöljük még a kisbéri félvér kanczák párositási tervezetét, mely szerint Cambuscan 9, Ostreger 20, DiopbantuB 17, Game Cock 14, Count Zdenko 12, Furioso (félvér) 26, és Southerland (félvér) 20 félvér kanczát fog fedezni. Nyertes versenylovak 1876-ban a magyar-osztrák birodalmi versenypályákon kapcsolatban külföldi nyereményeikkel. Kora Az illető ló neve, tulajdonosa és Tiszt. futamai díj 3é. Kisbér (Baltazzi Sándor ur) Auglia : Eps°m, The Derby Stakes 55750 frt. Francziaország : Paris, Grand Prix 56000 frt 3é. Kisbér (gr. Festetics Pál) Bécsi ny. v. Henckel Stakes П. 3é. Klucznik (gr. Tarnowsky János) Lembergi vers. Császárdij 200 ft I. 1060 frt, Lembergi vers. 2. oszt. Császárdij 300 ar. I. 1650 frt. 4é. Konotoppa (id. gr. Henckel Hugó) Pesti tav. v. Széchenyi dij I. 525 frt. Pesti tav. v. I oszt. államdij II. 800 frt, Pesti t. v. Károlyi tétvers. H. 400 frt. Bécsi ny. v. Kanczadij II. 100 frt. Sopron 350 ar. államdij 11.225 frt. Pest •ö. v. Kanczadij I. 2250 frt. Bécs ő. v. Freudenaui dij I. 1900 frt. Prága ő. vers. Iparosok dija I. 870 frt. Németország : Boroszló : Preis schlesicber Damen I. Tdij és 105 m. Doberani Gr. Handicap I. 2608 m. Doberani v. Friedrich-Franz­Renneu I. 6050 m. Frankfurti v. Ehrenpreis d.Landgr. Hessen I. Tdij és 2115 m. összesen 10938 m. v. is 5469 frt 3é. Kronprinz (Br. Oppenheim E.) Bécsi ny. v. Trial Stakes I. 3390 frt. Bécsi ny. v. Henckel-Stakes I. 1840 frt 3é. La Diva (gr. Széchenyi K.) Prágai t. v. Triennial-Stakes I. 1800 frt, Sopron Eladó-v. II. 75 frt. 3é. Lady­Like. (gr. Festetics Tasziló) Bécsi ny. v. Freudenauer Han­dicap II. id. Lady Spencer (Schawel J. ur) Brünni Hölgyek dija I. Tdij 500 frt. Brünni v. Liechtestein dij II. 45 frt. 1 2é. Der Landgraf (Capt. Blue.) Bécsi ő. v. Kladrubi dij II 4é. Larg Fary (gr. Auersperg kap.) Brünni v. Hölgyek dija II. 7 % frt. Becsi ö. v. Lovaglók egyl. akadv. II. Tdij és 40 frt 1 2é. Légyott (B. Orczy Elek és gr. Ló­nyay Béla) Kassai kétévesek vers. II. 340 frt. Debreezeni kétévesek v. II. 400 frt. Bécsi ö. v. Trial­Stakes II. f megoszt. 191 % frt. Prágai ö. v. Ressource dij I. 950 frt 6é. Leinster Liley (Schawel J. ur) Brünni Liechtenstein-dij I. . id. Libelle (gr. Henekel H.) Sopron Erdődy dij II. 230 frt. Brünni Nagy akadályvers. III 41% frt, Brünn Mundy Preis I. 550 frt. Pest Akadályv. II. 117 frt. 2é. Liddington-Fair Star к. (Captain Blue) Kassa kétévesek vers. 200 arany I. Összes nyer. forint 11750 200 2710 Kora 3é. 3é. id. 2é. Az illető lő neve, tulajdonosa és Tiszt. futamai dij 2 12539 5230 1875 120 545 200 47 Lilla-Weneda (gr. Bielsky Szaniszló) Lembergi v. Egyleti dij II. Lionne (Captain Blue) Pesti tav. v. Hazafi dij I Little Ellen (br. Grovestin) Gö­döllői akadv. II Little Luder (br. Springer G.) Sop­roni Polgárdij II. 300 frt. Németország : Hamburgi ny. v. Vergleichs-Rennen II. 170 m. v. is 85 frt 4é. Liverpool (gr. Kinsky Oct.) Bécsi t. v. 2-od nap Gátverseny I. 680 fit. Soproni Erdődy dij I. 1230 frt. Brünni Nagyakadv. II. 183% frt. Brünni 200 ar. államdij II. 187% frt. Bécsi ö. v. Akadályv. I. 1525 frt. Prágai ö. v. Kla­drubi akadv. I. 1075 frt. . 4é. Loreley (Tucziusky Kázmér lov.) Lembergi egyl. dij II. 50 frt. Lembergi Vigasz v. II. 30 frt. id. Louisa Lee (gr. Almásy К.) Pesti t. v. Lovaglók egyl. akadályv. I. Tdij 395 frt. Pesti t. v. Magán­fogadás 500 frt. Kassai Asszony­ságok dija I. Tdij 20 frt. Kassai Lovaglók egyl. akadvers. I. Tdij 425 frt 3é. Luznice (Conte A. de Veith) Prága város dija II. 52 frt. Bécsi ny. v. Welter-Handicap I. Tdij 70 frt. id. Marathon (br. Aehrenthal Fel.) Prágai tav. v. Asszonyságok dija I. Tdij 75 frt. Prágai t. v. Pari­pák vadászvers. II. Tdij 90 frt. 6é. La Marjolaine (gr. Lónyay Béla) Kassai Kis handicap II. 65 frt. Debreezeni Kis handicap I. 63 6 frt. Debreezeni Gátvers.-Mateh I. Tdij és 100 frt. .... 5é. Medea (Vacano lov. főhadn.) Prágai Tavaszi akadv. I. Tdij és 3é. Melinda (br. Wesselényi Béla) Ko­lozsvári dij I 3é. Miczi (Hg. Czetwertinsky) Pest ő. St.-Leger I. 4525 frt Pest őszi v. Kanczadij II. 250 frt. Bécs Freudenaui dij II. 230 frt. Németország : Hamburgi ny. v. Eröffnungs-Rennen I. 2160 márka. Hamburgi Gyldensteen-Rcnnen I. 1630 m. Frankfurti Wäldchen Preis II. 450 m. Baden-Baden, Preis v. d. Favorit II. 150 m. U. о. Kosmopolit, handicap I. 4050 m. össz. 8440 m. v. is 4220 frt. 3é. Miss Buccaneer (gr. Henckel H.) Németország: Berlini ny. v. Ver­suchs-Rennen der Stuten II. 225 m. Frankfurti Biennial Stakes I. 2640 m. Baden-Baden v. Preis v. Eberstein I. 2000 m. össz. 4865 m. v. is (Folytatjuk.) 1881 845 939 1140 Összes nyer. forint. 75 2625 260 385 4881 80 3 1340 1 122 2 165 1 801 1 2342 300 9225 Ellések. Gróf Wenckheim Károly gerlai 1875-ben: ménesében Vénus, tv. világos sárga k. Apja : Hunefut telivér, (Kétes és Tifftöl), a. Verbena tv. (Julian és Wandától). Coquet II. tv. sga kancza, homlokán holddal, első jobb és hátulsó ballába bokáig fehér. Apja : Mansfield tv. (Buccaneer és Catastrophe-tól), anyja : Coquet tv. (Ephesus és Lámpástól). Mind a 4 csikó balpofáján WK bélyeggel. Ugyanott 1876-ban : Herkules, tv. csődör, megy pej, két hátulsó csukló feléig fehér. Apja : Julian, a. Tiff. Vitéz, tv. csődör : sárga hosszú hold, a mely egész orráig terjed ; hátulsó balláb félszárig és há­tulsó jobb csuklója és felül fehér. Ap. Chief, a. Coquette. Admiral, tv. csődör : megypej, csillag, első jobb és balfél, igy hátulsó két csukló és a felett fehérek. Apja : Julian, a. Lámpás. Mignon, tv. kancza, sötétpej, kis csillag. Apja : Wodán, a. Camera. Juliette, tv. kancza, megypej, csillag, két hátulsó csukló feléig fehérek. Apja : Wodán, anyja Verbena. Meddő telivér kanczák jegyzéke : Zeben, 13 éves tv. kancza sötét pej, első jobb és két hátulsó csuklói fehérek. Ap. Colsterdalie, a. Körös. Lámpás, 12 éves tv. k. megypej, első jobb csuklója fehér, kis csillag. Apja Fandango, anyja Kőrös. Violet, 6 éves tv. kancza, sötétpej, hátulsó jobb csuklója fehér. Ap. Ephesus, a. Lámpás. Mind a három kancza a bal pofán WK bé­lyeggel. 2432 Fedező mének. A nádasd-ladányi ménesben : 1 % órá­nyira Sz.-Fehérvártól, posta helyben, fedez 1877. február l-jétől: 1. Dami teliv. s. p. m. ap. Dollár, anyja Of­ficiuos stb. Félvér kanczát ... 60 frtért. Telivér kanczát ... 100 frtért. Kanczát, mely vagy maga, vagy melynek iva­déka versenyben egy dijban 1000 frtot nyert — ingyen. 2. Ossian eredeti normán s. p. m. 40 frtért. Kellő számú kényelmes box-ról gondoskodva van. Zab, széna piaczi áron. Minden kancza után 5 fi t jár az istálló-személyzetnek. Levelezések és jelentések M e n 11 e г Gyula kasznár úrhoz intézendök helyben. Üstök, tv. gesztenye-pej mén csikó, homlokán csil­lag, orrán kis jegy, első baliában a korona, hátulsó ballábán csuklója fehér. Apja Julian (Ephesus és Juliettöl), anyja : Lámpás (Fan­dango és Köröstől). Szúnyog, tv. sötét pej mén, kis csillaggal, két há­tulsó csuklója fehér. Ap. Cornelius tv. (id. gr. Almásy Kálmán ménesében Félegyházán), a. Violet tv. (Ephesus és Lámpástól). A vadászati törvény reviziója iránt benyújtott javaslat igy hangzik : Törvény­javaslat a vadászatról szóló 1872. évi VI. t. cz. és a vadászatnak és a vadászatra használható fegyvereknek megadóztatásáról szóló 1875. évi XXVI. tcz. módositása és kiegészítéséről. 1. §. A vadászatról szóló 1872. évi VI. t. ez. 17 §-a, »mely szerint hivatalból tartatni szokott vadásza­tok«, oda módosittatik illetőleg egészíttetik ki, hogy a ragadozó vadak elpusztítása végett a bel­ügyminister a hivatalból való vadászatot a tör­vényhatóság közigazgatási bizottságának indokolt előterjesztésére esetröl-esetre megengedheti. 2. §. Az előző szakasz alapján engedélyezett vadászat megtartását az illető terület tulajdonosa vagy bér­lője nem gátolhatja. 3. Ily vadászatokon, azon ragadozó vadakon kivül, a melyeknek érdekében a vadászat tartása engedélyeztetett, más vadat

Next

/
Oldalképek
Tartalom