Vadász- és Versenylap 35. évfolyam, 1891

TARTALOM-JECYZEK. KIADÓTULAJDONOSOK : FELELŐS SZERKESZTŐ: SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS PULAY KORNÉL, PULAY KORNÉL. I. Telivérek és versenyek. I. Hivatalos, egyleti, versenyügyek. A debreczeni, székesfehérvári, alagi és kaposvári versenypályák számára engedély megadása 114 Kivonat a Magyar Lovaregvlet választm. május 3-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyvből 219 Kivonat a Magyar Lovaregylet május 3-án tar­tott közgyűlésének a jegyzőkönyvéből ... ... 219 Orsz. lóteny. alap jövedelmeit kezelő 9-es bizott­mány gyűlése ... ... ... ... ... ... .„; 219 Kivonat a Magyar Lovaregylet 1891. évi május 17-én tartott köz- és válaszm. gyűléseiről föl­vett jegyzőkönyvből. (Gr. Batthyány Eleméi­elnökké és igazgató taggá választatása; gróf Festetics Tassilo és br. Üchtritz Zsigm. igazga­tótagokká választatása) ... . 249 Kivonat a Magyar Lovaregylet választmányának aug. 17-én tartott ülésében hozott határoza­tokról ... — .... — ...373, 387 Az Ausztriai Joekey-Club és Magyar Lovaregylet határozatai a joekeyk jogosulatlan fogadása tárgyában ... 484 Kivonat a Magyar Lovaregylet f. évi decz. 3-án tartott vál. ülésében hozott határozatokról ... 536 Kivonat a decz. hó 4-én tartott közgyűlésen hozott határozatokból 536 2. Nevezések és föltételek a belföldi versenyekre. Nevezés az 1892. évi Szent-István-dijra ... 82 « « 1892. « br. Wenckheim-Eml. v.-re 114 Törlések az 1891. évi Szt.-István-dijnál ... 122 Nevezések az alagi versenyekre ... ... ... 122 « a székesfehérvári versenyekre ... 122 « « debreczeni versenyekre 138 Törlések az 1891. Szt.-László-dijnál ... 249, 387 « « 1892. Szt.-István-dijnál ... ... 328,547 Bejelentés az 1894. ivadékversenyre ... 328 Nevezések az 1892. évi budapesti versenyekre 544 3. Értekezések és ismertetések. Magas telivérárak ... ... ... Hároméveseinkről (Fidibus) Gr. Károlyi Gyula mint sportsman és lótenyésztő. (Sárkány J. F.) ... ... 4. Galaor és Donovan ismertetése (képpel) Plaisanterie ismertetése ... Az 1891. évi propositiók ... ... A freudenaui államdijak szaporitási ... ... ... Bécsi propositiókról ... ... ... ... ... A «Magyar Tattersall-egylet»-ről (S. J. F.) A versenysport Oroszországban ... ... ... Lótenyésztés, ménesek és versenyek Orosz­országban A «Magyar Tattersall» versenyhajtásainak föl­tételei, versenyszabályai a rendezendő verseny­hajtásokra s alapszabályai ... Lóforgalom ... Véletlenségek a gyepen.. ... 59. 67 kilometer 187 perez alatt (br. Podmaniczky Horácz) ... ... ... A «Magyar Tattersall» versenyhajtásának módo­sitott föltételei ... ... ... ... Az urlovasok szövetkezete ... ... ... ... Az angol Derby-jelöltek Egy látogatás a kisbéri telepen (Mr. Ory) 83. A Lincolnshire-Handicap ... ... ... ... A Przedswit-Handicap ... 98. Telivér-árverés Párisimn ... ... ... ... ... A welbecki ménes A versenyév kezdete ... ... A némái ménes A Dadányi-fé'e patavédlemezekrő) ... ... ... A bécsi megnyitó nap. (S. J. F.) ... ... ... A »Nyilt Handicap» .. ... Isonomy kimúlt ... ... ... ... A nyergelőben Alagon ... ... ... ... ... ... 1 2 18 6 7 18 30 38 42 42 44 50 51 68 60 62 66 67 91 90 1-24 108 117 123 125 126 130 139 139 147 A franczia versenyterek ... ... Nagy telivér árverés Parisban ... ... ... ... A «Nemzeti» ... ... Prado (képpel)... .. ... ... ... Az Oaks . Kétéveseinkről . .. Gr. Károlyi Gyula emlékverseny .. . . Kétéveseink formája ... A telivér évesek ... ... .. ... ... ... A 10 0Ö0 frankos államdij (Fidibus) A Derby 220, 230, Az «Österreichischer Stutenpreis (Oaks) napja A bécsi díjlovaglás, a Campagne Reiter-Gesell- schaft által rendezve ... ... ... A «Nyilt Handicap» ... ._ ... ... A nagy handicapek ... ... A Hamburgi Derby Derby-lovaink és a háromévesek Szent-István-dij (Fidibus) ... ... ... ... A «Nyári Handicap» ... Kétéveseink ... ... Sportlátogatás (Kisbéren, Perváton, Némán) 287, Vederemo kimúlt .. — ... .. Kimutatás a gr. Zichy Nándor sár-szent-miklósi ménesében a telivértenyésztésre vonatkozó mozzanatokról 1890/91-ben ... Gross-Borstel ej pálya ismertetése... ... ... Hogyan készültek a bécsi nagy handicapek ? ... Az augusztusi meetingről ... ... Szent-István-dij ... ... ... ... ... ...344, Tata (Előretekintés a tatai Versenyekre) Szent-István Meeting (Visszapillantás) ... ... Deauville (Telivér árverésről) ... A szeptemberi meeting megnyitása Bécsben Sportlátogatás a (monostori ménesben) A fogadásokról ... ... ... A bécsi Jubileum-dijról ... .. ... ... A budapesti Szt.-Legerről ... ... ... ... ... Egy jó ugró ló (br. Jeszenszky József) Henckel-Memorial ... A joekeyk megbüntetése ... ... ... ... Rajz az alagi versenyekről (S. J. F.) ... ... Orwell ismertetése A turf ellen ... ... ... ... ... Versenyügyünk és a totalisateur - intézmény (S- J. F.) Eleonora-udvar ... ... ... Morgan és Ledér ... ... ... ... ... A Derby-klasszis .. ... Hogyan váltak be az 1890. évben árverésen el­adott egyéves csikók a versenytereken Oaks-klassis A 10 meter 63 centimeter árok s az ugrás va­lamivel 7 meteren felül (S. J. F.) Kilátások a német turfon ... A bookmakerek ... ... — Versenyügyünk veszélyben ... A nevezésekhez ... 155 163 180 181 196 196 204 210 214 214 238 250 255 75 270 270 270 278 262 266 295 287 290 310 310 319 350 374 375 376 381 382 414 416 434 451 464 J&4 486 489 493 493 493 195 504 505 512 513 520 520 528 547 4. Identitás alatti lovak Tatai, káposztás-megyeri, keszthelyi, szent-mártoni, marcheggi, mesztegnei, marcheggi. vépi. oberweideni. szlatinai stb. idomitó-intézetekben idomított lovak jegy­zéke, az év elején majd mindenik számban. 5. Tudósítások a belf. versenyekről. Bécsi tavaszi vers. 1-sü napja (Przedswit Handic.) 2-ik 3-ik 10-ik 5-ik 6-ik 7-ik 8-ik 9-ik 131 (Prater - Pr. Pan­cake-h. Handicap) 132 (Frühlings - Renn.) 140 (Offenes-Handicap) 148 (Lusthaus-Rennen) 149 (Zsupán - Rennen) 156 (Kisbér-R. , Wood­man-Steepl.) ... 162 (Fenék-Rennen) ... 163 (Bálvány - Handic., Reichen. Hürd.-R.) 168 Bécsi tavaszi vers. 4-ik napja (Trial-Stak., Dollar­Steepl.j ... ... « « « 11-ik « (Aaron - Handica j « « « 12-ik « • (Kincsem-Handic.. St.- Leopoldspr.) Prágai vers. 1-ső napja (Államdij 3000 frt) ... « « 2-ik « (Kladruber-Pr. . Wyse­hrader-Pr.) ... ... « « 3-ik « (Moldau-Pr., Frühjahr­Steepl.) ... ... 132, Alagi versenyek ... ... _. ... Debreczeni versenyek ... ... ... ... 163. Székesfehérvári versenyek ... ... ... ... ... Pozsonyi versenyek ... ... ... ... ... ... Bpesti tav. vers. 1-ső napja (Nemzeti-Hazafi - dij) (Májusi - Handicap) « « « 2-ik « (Asszonyságok-dijja , Batthyány-Huny.dij) « « « 3-ik « (Tavaszi kísérleti v., Kanczadij , Város­ligeti akadályvers. « « « 4-ik « (Gr. Károlyi Gyula Emlékvers.)... ... « « « 5-ik « (Br. Wenckheim B. Eml.-v., Ivadék-v.) « « « 6-ik « (10000 frt Államdij) « « « 7-ik « (Ruperra-dij , Tár­Handicap) Bécsi nyári vers. 1-ső napja (Cambuscan-Rennen. Vinea - Rennen) ... « « « 2-ik I « « « 3-ik < « « « 4-ik I « » « 5-ik « « « 6-ik « « « « 7-ik I « « « 8-ik I « « « 9-ik < Kaposvári versenyek ... Szombathelyi versenyek Lembergi versenyek ... Krakói versenyek Bpesti aug. vers. (Tartar-Ren.. Armee Steeplech.) ... (Preis d. Jokay-Club) (Versuchst-., Parsifal Handicap) (Buccaneer-Rennen) . Trudom- Handicap) (Stutenpreis.Gr. Wie­ner Steeplech.) ... (Versuchst-, d. Stuten) (Taurus-IIand., Kont­Hürdenr.) ... ... (Metropol-Pr., Stad­lau-steeplech.) 272, Tatai lóversenyek Bécsi szept. vers. 1-ső napja (Államdij.. Kétéves Omnium) .. ... 2-ik « (Igazgatósági dij} 3-ik « (Szent István dij) 4-ik « (Elnöki dij)... ... 5-ik « (Aug. Hdp., Kétéve­sek nagy Hdcpja) 6-ik « (Budáid.. Újpestid. 7-ik « (Budapesti dij) ... 8-ik « (Nyári Hdp.. Nyári kisérl. verseny) 1-ső napja (Gr. Freuden. Hdp) 2-ik « (Wiener Critérium) « « « 3-ik « (Pr. von Fieber, Nil Desperandumver.) « « « 4- к « (Residenz-Preis)... « « « 5-ik « (Saatspreis, Klad­ruherpr.) ... ... « « « 6-ik « (Gr. Wiener Hndp.. Verneuil-Handic ) « « « 7-ik « (Jubileumspreis)... Bpesti őszi vers. 1-ső napja (Hatvani dij) « « « 2-ik « (Kétéves államdija. Totalis. Handicap) « « « 3-ik « (St. Leger) « « « 4-ik « (Pr. of Wales Hdp.. Rákosi dij) « « « 5-ik « (Nyilt Hdcp.. -Kéte. nagy Handicapja) 1 175 176 182 124 132 133 146 168 176 182 189 194 202 212 216 226 228 226 231 239 243 250 251 255 263 264 271 280 288 334 342 348 356 357 366 370 372 380 389 390 393 400 401 406 117 426 427 432 412 446 VA D AS/i s VERSENYLAP HARMINCZÖTÖDIK ÉVFOLYAM

Next

/
Oldalképek
Tartalom