Vadász- és Versenylap 40. évfolyam, 1896

TARTALOM-JEGYZÉK. ERSEN YL AP 1896. NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM KIADÓTULAJDONOS ÉS FŐSZERKESZTŐ: SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ A M. LOYAREGYLET NYUC. TITKÁRA FELELŐS SZERKESZTŐ: FERDINANDY BÉLA, TARTALOM. I A Magyar Lovaregylet hivatalos közleményei majd minden számban (gyűlési határozatok, verseny­föltételek, programmok. nevezések stb. stb.). II. Telivér-tenyésztés és versenyek. 1. Értekezések és Ismertetések. A Magyar Lovaregylet 1896. évi propoziczióinak megbeszélése A Magyar Lovaregylet versenydijai 1896. évre Mr. Bruce Lowe müve a «Breading Race Horses by the Figure System»-böl a Hogyan nevel­jünk kitűnő versenylovakat czimü czikk­sorozatok... ... 2, 18, 30, 38. 57, 661, 669, A bécsi 1896. évi verseny-propozicziók megbeszé­lése ... Az éves csikók piacza (Minő árakon keltek !)... A fedeztetési idény kezdetén (K. F.) ... Az 1895. évben eladott évesek kimutatása (R. P. D.) ... Nevezetesebb telivér-családok hatása hazai félvértenyésztésünkre ... A Szabad Handicap terheinek megbeszélése ... Idomitó-telepeinkröl (Óhidi): I. Káposztás-Megyer « « « II. Alag « « « III. Tata « « « IV. Mr. Hatton istállója A Monarchiában idomítás alatt levő lovak jegyzéke <780 ló) ... ... ... 94, APrzedswit-Handicap terheinek megbeszélése A Przecißwit-Handicap és Szabad-Handicap teher elfogadásairól Látogatás Bodajkon Látogatás Szemere Miklós versenyistállójában (Óhidi) Tata márcziusban (Óhidi) A versenysaison megnyitásához... ... ... A bécsi tavaszi versenyek esélyei 135, 145. 152, 159. 162, 167, A Trial-Stakes esélyeinek megbeszélése Általános megbeszélés a budapesti tavaszi ineetingre ... "... A budapesti tavaszi versenyek esélyei 199, 211. 219. 226, 235, A budapesti díjlovaglás tervezete és a nevezések Élőrepillantás a Király-dijra Visszapillantás a budapesti tavaszi Kilátások a bécsi nyári versenyekre ineetingre 271, 283, 290. Elörepillantás az oszlrák Derbyre A bécsi Derby leírása Jelentés a katonai díjlovaglásról Elörepillantás a hamburgi Derbyre « a krakkói « Kilátás a szerajfeyói' versenyekre Tata juliusban Jfc.) ... ... A bécsi nagy handicapek teherközléséröl ... Kilátás a tátra-lomniczi versenyekre .. — « a kottingbrunni « ... 391, Bécsi hangok ÍTátra-Lomniczról) Kilátások az augusztusi budapesti versenyekre 410, 418, 427, 435, 452, 460, 468, Elörepillantás a Szt. István-dij ra A Szt. István-dij és annak tanulságai ... ... Kilátások a tatai versenyekre Augusztusi tanulságok (F. B.) _ --­Kilátás a bécsi szeptemberi versenyekre 501, i 510, 523, 678 17 38 49 50 65 73 93 93 106 107 107 105 113 114 114 115 129 195 182 199 254 220 243 269 302 274 281 320 335 336 350 366 379 382 395 396 476 435 444 484 492 538 A Tokio árverés... 531 Kilátás a budapesti öszi versenyekre 553, 563, 571, 578, 596, Ganache és tenyésztésünk.. Kilátások a bécsi októberi versenyekre 610, 616, Kilátás a pardubitzi versenyekre Gróf Lehndorff és a számrendszer . A nagydijak Bécsben és Kottingbrunnban Telivér-tenyésztésünkről ... ... The free-trade (S— s) .. ... Melyik versenyző vagy örökítő ágba tartoz­nak némely hazai ménjeink és kanczáink (Dr. R-r) .. ... ... ... A Magyar Lovaregylet decz. 5-iki közgyűléséről Pell Mell (K.) — . Red Hot és ivadékai a Bruce Love-rendszer alapján ÍDr. R-r.) 697, 698 A yearling-vásár és hazai méneseink (Losson czy Gyula) Az évesek kipróbálása 600 587 632 641 662 668 677 687 687 695 696 699 703 2. Nevezések és föltételek az összes belföldi ver­senyekre majd minden számban. 3 Tudósítás s részletes leirás a belföldi versenyek eredményéről. (Pancake-Hdcp.) (Szabad-Hdcp.) .... (Tavaszi-verseny) (Kisbér-v. Államd.) (Kozma-Handicap) (Fenék-verseny) Bálvány-Hdep.)... (Trial-Stakes) ... (Demelrius-Hdcp.) (Zsupán-verseny) (Szt.-Lipót-dij) .. Alagi tavaszi meeling 142, 150, Bécsi « « I. nap (Przedswit-Hdcp.) « « « II. « « « III. « « « IV. « « « V. « « « VI. « « « VII. « « « VIII. « « « IX. « « « X. « « !< XI. « « « XII. Debreczeni versenyek (Ó) — , Tudósi' a budapesti reggeli galoppokról (Ó) Soproni versenyek (—ff—) ... Bpesti tav. meeting I. nap (Nemzeti Hazafi-dij) « « « II. « (Asszonyságok dija) « « « III. « (Kancza-dij) « « « IV. « (Alagi-dij) « « « V. « (Károlyi Gyula­emlékverseny ... « « « VI. « (10.000 koronás Államdij) « « « VII, « (Király-dij) « « « VIII. « (Tavaszi kíséri, v.) « « « IX. « (Zár-Ilandicap) 262, I. nap (Aaron-Hdcp)-. I. « (Cambuscan-v.) III. « (Vinea-verseny) IV. « (Bécsi Derby)... V. « (Buccaneer-vers.) VI. « (Kanczadij VII. « (Piseki-dij) ... VIII. « (Taurus-Hdcp) IX. « (Metropol-dij)... ... ... ... 294, ... ... 326, 334, ... 335, 336, 343, Pozsonyi versenyek .. Bécsi nyári versenyek Kassai lóversenyek (O) Alagi nyári lóversenyek ... Krakkói versenyek, (S) ... Aradi versenyek (Ó) — ... Szerajevói versenyek (F. B.) Lembergi versenyek Siófoki versenyek (Ó) ... Tátra-lomniczi versenyek (Ó) 355, " 379, 389, 390, 393, 157 144 151 158 161 166 174 178 181 190 194 201 201 174 200 244 210 218 226 234 235 242 254 261 262 272 271 274 282 282 290 293 298 301 310 299 342 344 354 356 359 382 403 Kotitngbrunni versenyek (F. B.) ... ... 394, Bpesti nyári vers. I. nap (Ómnium) II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Tatai versenyek (Ó) ... Alagi öszi lóversenyek (Nyári Handicap) (Budai dij) (Vándor Ivadékv.) (Szt. István-dij) (Kétévesek nagy Hdcpje) (Budapesti dij) ... (Elnöki di ) (Igazgatósági dij) (Állvány dij) ... E08, 517, Bécsi szept. vers. I. nap (Freudenaui N. Hdcp) « « « II. « (Criterium) ... « « « III. « (Piberi dij) ... ... « « « IV. « (Residen.z dij) ._ « « « V. « (Drohow'zbi dij)-— « « « VI. « (Nagy B^csi Hdcp.) « « « VII. « (Jubileum dij) « « « VIII. « (Verneuil Hdcp.) ... Marosvásárhelyi versenyek (Rpd.) Szabadkai versenyek ... Bpesti öszi vers. 1. nap (Ószi kísérleti vers.) « « « II. « (Hatvani dij) ... « « « III. « lOktóberi Handicap) « « « IV. « (St. Leger)... ... « « « V. « (Prince of Wales Hep.) « « « VI. « (Lovaregyleti dij) ... « « « VII. « (Kétévesek nagv hdcpje) « « « VIII. « (Totalisateur Hdcp) « « « IX. « (Földm. min. dija) ... « « « X. « (Szt.-László dij) Nagyváradi versenyek Krakkói öszi versenyek ... Bécsi okt. vets. I. ynap (Királyné-Ilandicap) .. « « « II. « (Áusztria-dij) « « « III. « (Abonnent-Hdcp.) « « « IV. « (Primás II.-verseny) ... « « « V « (Henckel-Memorial) ... « « « VI. « (ßuesu-Hdep) ... ... « « « VII. « (Pótnap) ­Nagybecskereki versenyek Kassai öszi versenyek . Alsó-zsuki versenyek... Zombori versenyek Zágrábi versenyek ... Pardubitzi versenyek ... Alagi nov. versenyek .. Nagyszebeni versenyek 617, 629, 642, 648, 4. Külföldi gyepek. Nizza (Prix de Monte-Carlo) ... « (Grand Prix de Monaco) — Baden-Badeni 1896—97—98-iki fontosabb verse­nyekre nevezések — — --­Baden-Badeni 1896. évi versenyek propozicziói 78, 86, Lincoln: a Lincolnshire Handicap... ... ... Liverpool: Grand National Steeple-chase Berlin: Henckel-Rennen .. ... — — Epsom : Derby - — Berlin : Union Cbantilly : Derby - ­Berlin : Kanczadij Epsom : Oaks — — Berlin : Jubileum-dij Auteuil: Nagy gátverseny és Nagy akadály­verseny - — £04 418 426 424 444 445 452 460 468 476 483 492 529 509 518 522 530 533 538 546 551 554 555 566 567 570 577 586 587 595 599 607 608 601 611 615 625 627 631 635 639 640 617 617 663 629 637 654 660 669 32 32 40 97 125 130 255 303 303 303 311 311 320 320

Next

/
Oldalképek
Tartalom